Det er duket for nok en supermåne, samtidig som vi også får det vi kaller en blå fullmåne. Det siste fordi dette er den andre fullmånen i samme måned. Fra gammelt av blir supermåner forbundet med økt risiko for naturkatastrofer.

DET ER NOE GRENSELØST MED FISKENE, ytre rammer kan fort bli borte, og energien (vannet og følelsene) flyte fritt. For oss som har en åndelig tilnærming til livet, kan dette bety enklere tilgang til vår indre forståelse av en dypere mening med alt som skjer både i og rundt oss.  Er du veldig sensitiv vil du oppleve at sansene skjerpes. Gjennom musikk eller andre visuelle opplevelser, kan gleden og nytelsen kjennes ekstra sterk.

SATURN, PLANETEN FOR RAMMER OG STRUKTUR står sammen med fullmånen i Fiskene, samtidig som Solen befinner seg i praktiske Jomfruen. Det betyr en fullmåne med lettere tilgang til praktisk gjennomføringsevne. Avhengig av hvor du er i livet, kan Saturn noen ganger gi en opplevelse av å ville begrense deg. Stopper du fordi du ikke har stor nok tro på deg selv, eller trenger du en realitetsorientering for konkret å kunne iverksette drømmer og ambisjoner? Situasjoner fra fortiden kan aktualiseres igjen, spesielt dersom du ikke fullt ut har forstått dem. Er det noe som hindrer deg fra å nå drømmene, er tiden inne for å gi slipp. Har du bygget luftslott eller kuttet svinger for å bli raskere ferdig, kan du måtte forholde deg til det nå. Det er uheldige repeterende mønstre som skal under lupen og lukes bort. Jomfruens analytiske evne kan hjelpe deg å se hvor skoen trykker. En dyp og god meditasjon under månen i Fiskene, kan være veiledende og gi nødvendig ro til å se ting klart. Dette er en fullmåne for å våge og gå utenfor egen komforsone. Det gjelder å slippe til både indre og ytre vekst. Jomfruen er kjent for å pirke borti detaljer, men det kan være nødvendig for gjennomføringen av planer. Det er viktig med drømmer, men ofte trengs det en plan for å virkeliggjøre disse. Saturn peker på hva som ikke fungerer, og gir oss dermed drahjelp til å gjøre ting solide og varige.

TRANSFORMATOREN PLUTO står i et godt aspekt til fullmånen, men danner samtidig et mer krevende aspekt til nodeaksen, som er vår fortid og fremtid. Så kan hende det trengs en bevisst og aktiv handling fra din side dersom du skal realisere noe.

TAR VI EN TITT PÅ NODEAKSEN ser vi at Haumea og Ceres står sammen med sydnoden (fortiden vår), som for tiden befinner seg i diplomatiske Vekten. Kanskje skal du kjenne på oppnådd modenhet og innsikt i hvilke verdier som er sanne for deg. Den kunnskapen du bærer med deg danner grunnmuren for valgene du tar med videre på veien. Det er viktig! På motsatt side i dynamiske Væren, befinner Eris seg sammen med nordnoden og peker på retningen framover i livet. Eris viser til at noen ganger må vi røske litt opp i det som oppleves komfortabelt og trygt, hvis vi skal klare å endre retning. For av og til er det slik. Det er ikke sikkert alle rundt liker avgjørelsene, men noen ganger må det kanskje tas grep for å få det bedre selv. Å markere grenser kan være nødvendig for å få respekt. Men husk at for å få respekt må vi ha selvrespekt, noe som ikke alltid er like enkelt. Men alt kan læres fordi dette er noe som ligger latent i oss alle. Noen ganger lett tilgjengelig andre ganger mer krevende å få tak på.

TING TAR TID og det er helt greit! Merkur (tankene dine), Venus (verdiene) og Neptun (intuisjonen) går for tiden retrograd. Det betyr at innsikter du får under denne fullmånen, kan du ta med deg videre og la modnes. Nå er det lov å tenke STORT og visualisere veien fremover. Trenger du å områ deg for å endre nødvendige rutiner, ja så ikke forhast deg. Mediter, snakk med venner og gå nødvendige runder med deg selv, gjør det du måtte trenge. Men slipp ikke taket i drømmen hvis den kan endre hverdagslivet positivt, bare sørg for at den lar seg gjennomføre i praksis uten at du mister fotfestet. Heldigvis vil Saturn hjelpe oss å beholde bakkekontakten.

GOD FULLMÅNE!

Vi er inne i en spennende periode astrologisk, hvor vi skal finne våre indre verdier og kjenne på hva som er viktig og sant for oss. Resultatet er ment å være at vi opplever en indre healing når vi kommer i kontakt med oss selv på sjelsplan.

De fleste kan kjenne seg igjen i at vi har en dypere og mørkere side, hvor en følelse av uro, angst, skam og lignende ligger. Dette er følelser vi ikke har lyst til å kjenne på, for vi ønsker jo å være både hyggelige og sosiale i vår omgang med verden rundt. Her legger vi gjerne lokk på følelser vi ikke liker. Denne «mørke» siden i oss symboliseres ofte med Lilith, hun som ikke ville innordne seg reglene som ble satt for henne, og av den grunn gjorde kraftig opprør. I historien blir hun kalt for Den mørke Månen, men knyttes i moderne tid også til f eks kvinnefrigjøringen og andre frigjøringsprosesser hvor gamle dogmer må vike for nye innsikter. For ordens skyld: Vi har alle en indre Lilith, uansett hvilket kjønn vi identifiserer oss med.

Så ikke bli overrasket om du i dagene framover kjenner på følelser som er knyttet til ubehag. Det kan hende det er nødvendig å plukke dem opp og få kjent på dem, for at det som er undertrykt innvendig skal kunne forløses, og miste sin negative innflytelse over livet ditt. Kvadraturet til Uranus kan hjelpe til i endringsprosessene. Noen ganger kan det være vanskelig å kjenne på ubehaget, men når det kommer opp kan effekten være lik ordtaket om at Trollet sprekker når det kommer fram i lyset. Opplever du noe slikt, så husk å gi deg selv den støtten (Venus) du trenger, for å gi slipp. Mediter gjerne i omgivelser som gir påfyll av energi.

I dagene rundt 12 og 13. august møtes Venus i sin retrograde fase Solen i Løven, noe som kan ha en god og healende effekt. Da kan det du har jobbet med av utfordringer i ditt indre miste taket på deg, og du kan oppleve å komme i kontakt med en ny og oppgradert indre ro.

Foto: Gunn-Irene Nicolaisen

   Dette er en supermåne, hvilket vil si at den er på sitt nærmeste jorda, og ser større ut enn under en vanlig fullmåne. Dette passer godt til Løven, da den også er mer synlig for oss.

MED SOLEN I ÆRVERDIGE LØVEN OG MÅNEN I NYSKAPENDE VANNMANNEN kan nye tanker og plutselige innsikter gi motet du trenger til å frigjøre gamle blokkeringer, og gi rom for en glede som ikke har fått slippe til på en stund.

MÅNENS HERSKER URANUS har lenge stått i Tyren, hvor den bla jobber med å bryte opp i utdaterte og fastlåste holdninger og verdisyn. Under denne fullmånen har den et godt aspekt til Juno, skytsengelen for relasjoner og ekte kjærlighet. Siden Løven styrer hjertet, kan det å følge hjerte få en sterkere betydning akkurat nå. Legger alt seg til rette, kan dette være en fin kveld å kose seg på, det være seg å nyte god mat, godt selskap etc, eller koble av og få en lenge tiltrengt kvalitetstid helt for deg selv.

UNDER FULLMÅNEN danner Merkur en opposisjon til strukturerte Saturn, så har du viktige samtaler på gang, ta gjerne med alle detaljer. Det kan vise seg å være fruktbart, men husk å ikke ha en altfor kritisk holdning hverken til deg selv eller den/de du måtte være i dialog med. Det kan ødelegge det som er ment å bygge opp en forståelse rundt.

HANDLEKRAFTIGE MARS OG LYKKEPLANETEN JUPITER har god kontakt, så det kan være gunstig å se nærmere på planer du ønsker å realisere. Er intensjonen sterk og solid nok, kan det være du selv må gjøre en bevisst handling for å gjennomføre prosjektet.  

VENUS SOM ER I SIN RETROGRADE FASE FRAM TIL 4. SEPTEMBER, setter søkelys på behovene og verdiene dine, og får deg til å kjenne på hva som er riktig for deg.  Nok en gang handler det om bevisstgjøring rundt hvem i livet ditt det tas mest hensyn til. Glemmer du deg selv, kan det være vanskelig å unngå å kjenne på tomhet og en mangel på egen verdi. Å tro at det beste for andre er å sette seg selv til side, er ikke veien å gå for å få det bedre med seg selv.

AKKURAT NÅ TRYKKER PLUTO PÅ for å hjelpe deg videre med det være seg en indre pågående dialog eller konkrete planer du måtte ha. Det handler om å bevisstgjøre veien videre. Nå kan fortidens erfaringer og dype intensjoner komme godt med, og hjelpe deg å realisere framtidens drømmer. Dvergplaneten Haumea, som ses på som livets planet, og i astrologien viser til den livgivende og nærende faktor i tilværelsen, står for tiden sammen med den sørlige måneknuten. Dette gir en utmerket mulighet til å kjenne på hvilke verdier som alltid har vært viktige for deg, altså selve grunnpilaren i trossystemet ditt. Spørsmålet er hvilken plass dette har for deg nå? Har du kommet bort fra det som er genuint rent og ekte, eller har du klart å bevare det slik at verdiene dine har vokst seg sterkere? Er du tro mot deg selv? Har noe endret seg underveis i livet, slik at det er tid for reorientering? Det er mulig du opplever et selvransakende øyeblikk under denne fullmånen, en bevisstgjøring på hva du gir liv og oppmerksomhet til. Bruker du energien din på en måte som er riktig for deg? Kraften Haumea og Pluto besitter kan gi deg styrke til å velge verdiene som er ektefølt og viktigst for deg. Likeledes kan du også oppleve å få kjenne på evnen din til å stå alene, noe som faktisk kan være både godt og tilfredsstillende!

DENNE FULLMÅNEN GIR GODE MULIGHETER for å komme i enda dypere kontakt med eget trossystem og sannhet, men kan hende du blir pushet til det. Det fine med å finne sin egen sannhet og stå støtt i den, er at skulle noen prøve å knuse idealene vil du bare vokse deg sterkere og seigere, siden du med din sannhet er den som vet hva som er best i ditt liv!   

Vi kan også for ordens skyld nevne at en supermåne fra gammelt av er forbundet med økt risiko for naturkatastrofer som f eks jordskjelv, oversvømmelser, vulkanutbrudd etc.

GOD FULLMÅNE!

Ønsker du å lære astrologi? Du finner mer informasjon fra oss på www.stjerneklart.com

Foto: Marit Tislevoll Andersen

Vi nærmer oss slutten av juli og mange er fortsatt i feriemodus. Enten det er sånn eller slik, egner denne helgen seg til å slappe av og kose seg. Vi er inne i Løvens tegn, og er det noe Løven kan, så er det å nyte tilværelsen når det er rom for det. Den evner å koble av og lade batteriene, slik at kropp og sjel har det nødvendige overskuddet som trengs i en aktiv hverdag.

Merkur som styrer mye av tankevirksomheten vår, entrer Jomfruen denne helgen, og er i god dialog med den karmiske nodeaksen. Det betyr at du i ro og fred kan tenke gjennom viktige ting, og få klarhet i det som måtte ha vært uklart, slik at du lettere finner løsninger du kan bruke i tiden framover. Jomfruen kan være veldig analytisk og detaljorientert, så pass på så du ikke overanalyserer situasjonen.

Månen befinner seg i Skytten fram til tidlig søndag morgen, noe som hjelper deg å utvide horisonten og forstå ting bedre. Det kan forenkle prosessen når du skal ta både små og store beslutninger som er viktige for deg.

Helgen egner seg også godt til å stelle og stulle hjemme, rydde litt, gjøre husarbeid, stelle i hagen, eller annet forefallende arbeid det måtte være behov for. Spesielt søndagen vil være en god dag for det praktiske. Det viktigste er at det du gjør gir ro og sjelefred mens du holder på.

GOD HELG!

Foto: Gunn-Irene Nicolaisen

Løven 23. juli – 23. august

Årets periode med Solen i ærverdige Løven står både i opposisjon til transformatoren Pluto, og i kvadratur til den karmiske nodeaksen som nylig skiftet tegn til Vær/Vekt. Vi har akkurat startet en syklus på 1 ½ år, hvor vår identitet og individualitet skal opp og fram i bevisstheten. Vi skal våge (eller lære) å tro på oss selv og de ressursene vi har iboende. Vi skal kjenne på mestring, og at livet kanskje først blir meningsfullt når vi har klart å leve ut fra vår egen indre kompassnål, og ikke den vi ble utstyrt med i oppveksten (oppdragelsen) uansett hvor velment den måtte ha vært (eller ikke).

I Løven finner vi mye kraft, og her kan vi få god hjelp til å stå opp og jobbe med vår indre jantelov. Du vet, den som trykker oss ned, og får oss til å velge det i livene våre som vi egentlig ikke er så fornøyd med. Bakenfor janteloven vet vi noe helt annet om oss selv, vi har bare omgjort det til drømmer vi etter hvert tror aldri blir noe av. Og forblir vi i den troen går det troll i ord. Hva med å ta en meditasjon og kommunisere med det i deg som VET hva du egentlig har lyst til? Sett deg noen mål, og se hva som skjer! Ikke krev for mye av deg selv, bare spill på lag med det i deg som vil deg vel.

Løven er stolt, storsinnet og raus, og uttrykker seg på en sterk og klar måte. Den strutter tilsynelatende av selvtillit, blir lagt merke til, og satt i sentrum, akkurat der hvor den elsker å være. Dette bunner i et sterkt behov for beundring. Både lekenhet, kreativitet og en smittende latter kjennetegner en Løve som virkelig koser seg. En Løve er god til å samle folk rundt seg, og tar gjerne styringen der hvor det trengs.  De er flinke til å gi omgivelsene både nytt mot og utfordringer. Men synligheten hindrer ikke at de til tider kan være både sjenerte og sårbare. Løven er sjenerøs mot sine venner, men kan være nådeløs mot sine fiender. Den hjelper gjerne andre, men stoltheten gjør at den sjelden ber om hjelp selv. Den vil klare seg selv. Personlig mot og oppriktighet er viktige egenskaper Løven bærer med seg. I perioder har Løven en hang til latskap, og lar seg mer enn gjerne oppvarte.

Alle tegn har sine skyggesider som må jobbes med, og Løvens utfordringer kan være å ha en noe dominerende, hovmodig, sjalu og prangende fremtoning. De ønsker ikke å dele scenen med andre. Personlig ære, samt å gape over for mye, er egenskaper som kan komme fram. Posisjoner de ikke har noen forutsetning for å fylle, kan være en av dem. ”Opp som en Løve, ned som en skinnfell” er et uttrykk som kan beskrive en hovmodig Løve.

Hva skjer hvis du går inn og møter den kraftfulle styrken som bor også i deg? Hvilke følelser kommer fram? Det som møter deg er det du kan jobbe med for å omforme kompassnålen slik at den jobber for deg, og ikke imot. Og er du ærlig med deg selv, er nok mot til å mestre, en av de egenskapene du helst ser er med deg i hverdagen.

Alle tegn er forbundet med ulike deler av den fysiske kroppen, og Løven forbindes med hjertet og hjertechakraet. Og det er nettopp i hjertet vi har kontakt med sjelen, som igjen er forbundet med nodene. Nordnoden i fødselshoroskopet, er sjelens mål for denne inkarnasjonen, selve «meningen med livet». Rett før Solen går inn i Løven, begynner Venus sin retrograde fase. Hun sakner farten, for at vi skal kjenne etter hva som egentlig betyr noe for oss. Hvilke verdier har vi, og hvorfor? At disse tre hendelsene (nodeskiftet, Venus retrograd og Solen inn i Løven) er mer eller mindre sammenfallende, gir oss en helt unik mulighet til å få tak i den ubetingede og ikke-dømmende kjærligheten. Vi trenger alle å styrke egenkjærligheten og dermed kjærligheten til andre, dersom vi skal løfte menneskeheten ut av kaoset vi opplever i disse dager. Snakker vi dårlig til oss selv, er sannsynligheten stor for at vi snakker dårlig til andre. Løven og Venus vil sammen hjelpe de som ønsker det, å komme i kontakt med det dypeste, innerste i hjertet.

GOD LØVEPERIODE!

Følg oss gjerne på Stjerneklart.com
Der finner du også nettkurs i astrologi, dersom du selv ønsker å lære dette spennende faget.

Bilde av Omar Andreen/Galleri Kunstværket


 – fullmåne med karmisk preg

Dette er en heftig fullmåne, så det kan være lurt å beholde roen dersom du opplever at noen rundt deg skaper uro, og måtte mene både det ene og det andre om ting du ikke er enig i.

MÅNEN I SKORPIONEN har en skarp psykisk sensitivitet, og fanger lett opp det som ligger under overflaten i form av uuttalte budskap og skjulte agendaer. Du kan oppleve at intuisjonen din under fullmånen, blir sterkere enn den pleier å være. I tillegg er det en eklipse, hvilket betyr at den karmiske nodeaksen er involvert. Dukker hendelser fra fortiden opp, kan det være lurt å se nærmere på hvilke temaer disse bringer med seg, og om det er noe her som har utspilt sin rolle, og derfor skal gis slipp på. Å se ting i et nytt lys, kan gi en indre følelsesmessig frihet. Siden sørnoden er knyttet til Månen denne gangen, kan noen erfare at egenskaper og erfaringer fra tidligere liv gjør seg gjeldende. Og husk at det er ikke bare dårlig karma som skal jobbes med. Noe bra har vi med oss i bagasjen, og gode opplevelser og god karma er også noe du kan erfare er på tur opp i bevisstheten. Noen ganger er det vanskelig å ta innover seg positive egenskaper og ressurser du bare vet ligger der i dypet av sjelen din. Kan det være på tide å se nærmere på disse, og bruke intuisjonen din for å lette litt på det som tidligere er lagt lokk på? Her er det duket for en god indre vekst. Effekten tar du med deg i mange måneder fremover, så det er verdt jobbingen!

PLUTO er denne fullmånens hersker, og kan hjelpe deg å kompostere og fordøye det du trenger å jobbe med. Som vi tidligere har skrevet så har Pluto kommet seg inn i Vannmannen, hvor den har begynt å transformere menneskeheten. Den jobben må gjøres i hver og en av oss, vi kan ikke sitte og vente på at alle andre skal forandre seg først. 1. mai begynte Pluto sin årlige retrograde ferd som varer til 10. oktober, omtrent like lenge som effekten av eklipsen. Vi har derfor god tid til å skrelle bort utdaterte mønstre, og tre inn i en mer bærekraftig utgave av oss selv.

SOLEN I TYREN bringer med seg en stødighet, er praktisk anlagt, knyttet til jorden, og har noe av dennes fruktbarhet og tålmodighet i seg. Mange kan kjenne et behov for trygghet, og at denne tryggheten ligger i håndfaste verdier og stødige rutiner. Komfort er noe Tyren liker, og evnen til å nyte livet er fremtredende. Maten må smake, drikken være god, atmosfæren skal fryde legeme og sinn, og varme både hjerte og sjel. Det er noe trygt ved Tyren, et ord er et ord, og den er til å stole på.

KJÆRLIGHETSPLANETEN VENUS handler om verdiene våre, og ikke minst hva vi verdsetter og ønsker oss i kjærlighetslivet. Vær oppmerksom på at Venus sitt aspekt til Neptun akkurat nå, kan få deg til å se verden gjennom rosa briller. Se opp for en tendens til ukritisk å bli blendet av andres drømmer. Her er det også viktig å skille mellom medlidenhet og kjærlighet. Neptun er også en åndelig planet, så for deg som søker innover, er en åndelig hengivenhet og kontakt med en høyere del av din spirituelle verden mulig. Her som ellers, er jording og en sunn dømmekraft viktig.

ENERGIEN MELLOM MÅNEN I INTENSE SKORPIONEN OG SOLEN I STØDIGE TYREN
preges i tillegg av at Uranus slår sprekker i de gamle rammene og strukturene vi har vært vant til å leve etter. Vi ser dette også i det store verdensbildet. Mye tyder på at det ikke er mulig å opprettholde fasade, ro og orden slik som før. Denne eklipsen kan øke trykket og presset, og få fram underliggende årsaker til dette. Mange krefter jobber på begge sider, både de som ønsker forandring og de som ønsker å holde på det vante gamle. Det betyr at Skorpionen ikke uten videre vil innordne seg, mens den konservative Tyren ikke vil ha splid. Det blir lett to leire som kan komme i konflikt med hverandre. Det betyr høyst sannsynlig noen dager med uro, hvor det som blir forsøkt holdt under kontroll, likevel lekker ut. Det kan føre til godt synlige maktkamper, hvor det meningsløse med å rive hverandre i stykker kan ende opp som et viktig og interessant tema.

KOMMUNIKASJON: MERKUR GÅR RETROGRAD, TID FOR MENTAL OPPRYDDING
Hvis du for tiden opplever at noen samtaler er slitsomme, og at du ikke blir hørt selv om du sier alt i beste mening, er du nok påvirket av Merkurs retrograde bevegelse. Her kan det være lurt å ikke gå for hardt fram. Merkur befinner seg for tiden i Tyren, og kan få en sta og rigid kvalitet. Ta deg tid til å tenke gjennom hva du ønske å formidle, gå gjennom argumentasjonen en gang til, og se om dette gir deg nye tanker og perspektiver som er bedre. Tenk nytt der hvor det er nødvendig! Dette er en fin tid til å rydde opp i tankemønstre som trenger en oppdatering. Merkur går retrograd fram til 15. mai, og ikke ute av skyggen før 1. juni.

GOD FULLMÅNE!

Dette er en vennlig og inntrykksvar fullmåne, så søker du etter dypere kontakt med dine åndelige og spirituelle krefter, kan dette være fullmånen for deg.

SOLEN er i empatiske Fiskene, og bringer med seg en ikke-fordømmende og healende energi. Den kan vekke sensitiviteten i deg, og det er ikke uvanlig å bli mer åpen for det åndelige. Du kan sanse ting psykisk, og intuitivt fange opp noe som senere viser seg å være riktig. Du kan også kjenne på en lengsel etter noe mer. Er du et handlekraftig menneske, kan dette behovet gi seg uttrykk gjennom f.eks. maling, skriving, musikk, en tur ut i skog og mark eller andre ting som er viktig for deg. Ulike former for meditasjon kan også gi sjelefred. Gjør det som gir deg indre ro og balanse. Dette er en god måte å lade batteriene dine, og kjenne at du er i synk med dine kvaliteter og verdier. Er det mye stress og krav i livet ditt for tiden, er grensesetting viktig. Se om du kan få tatt noen små friminutter, og få pustet ut. Det er vel ikke noe som er mer energitappende enn å hele tiden måtte gå i et spenningsfelt og gi av seg selv, uten å få tid og mulighet til å hente seg inn. Denne fullmånens energi kan gjøre deg mer emosjonell, du kan bli lettere rørt, og oppleve at tårene ikke er langt unna. Tårer virker rensende både på kropp og sjel, så kanskje er tiden moden for å stikke hull på noen oppdemmede følelser. Det kan være første steget mot å få kontakt med den indre kraften du vet befinner seg et sted i deg.

MÅNEN er i praktiske og analytiske Jomfruens tegn, og siden den også er sterk mentalt kan du få drahjelp til å sortere og rydde i det som måtte ligge der og skape usikkerhet og forvirring i livet ditt.
Denne fullmånen har et godt aspekt til Uranus, så ikke bli overrasket om det ‘ramler’ ned noen nye tanker og ideer som hjelper deg å se ting i et annet perspektiv enn tidligere. Og med Mars i utålmodige Tvillingene, kan ting skje raskere enn du kanskje hadde ventet deg. Dette spesielt hvis det som skal endres i livet ditt, egentlig er overmodent for forandringer. Er du normalt veldig selvkritisk, kan du spørre deg selv om du rett og slett er for streng mot deg selv, og om det er mulig å gjøre noe med det. Svaret er vel oftest et JA til det?

EN AV ÅRETS VIKTIGSTE TRANSITTER er at Saturn, planeten for rammer og struktur, skifter tegn og går inn i Fiskene. Her skal den være de neste par årene, og overgangen skjer under denne fullmånen. Nå settes søkelyset på hva som gir oss en dypere mening med livet. Det er et stort spørsmål, uten enkle svar. Slik verden utvikler seg nå, er det naturlig å stille seg selv dette spørsmålet. For hva er meningen med et liv? Det er mange kraftfulle energier i sving, og vi kan trenge Saturn til å rydde opp og gi klarhet i hva vi står overfor i livene våre. Det sies at dette er en periode med naturlige avslutninger og nye begynnelser. Hva kan så dette bety? Det er mye rundt oss, både her til lands og ute i verden, som gir grobunn for mange fortvilte bekymringer. Når det blir for mange utfordringer å forholde seg til, presser det seg fram en bevisstgjøring for hvordan vi skal takle og håndtere alt dette. Det pågår en krig i verden med så mye grusomhet og lidelse at vi ikke helt fatter at det er mulig. På den annen side hører vi at i vårt land tjenes det særdeles gode penger på olje, gass og strømleveranser, uten at vi får merkbare goder av dette i form av bl a bedre offentlige tjenester. Tvert imot blir alt dyrere, pengene strekker ikke like langt som før. Det er vår virkelighet, enten vi liker det eller ikke. Det er for øvrig mange virkeligheter, basert på hvilke realiteter vi lever i.

EN SPIRITUELL VIRKELIGHET
Mange av oss har lært at det er naivt å tro på «klisjeen» fred på jord med alt det dette ville medføre. I en spirituell verden er vi godt kjent med kampen som foregår mellom egoets drifter og sjelens visdom. Dette er en kamp som lever i oss alle. Kanskje det er på tide å ta sjelens språk på alvor. Gjennom meditasjon og indre reiser vet vi av erfaring at vi kommer til et sted hvor fred, ro og harmoni skjer i et kraftfullt møte med en åndelig helhetsfølelse, med aksept, toleranse og kjærlighet. Her opplever vi en naturlig forståelse for at dette er en god og riktig virkelighet å leve i. Dessverre rykkes vi ut av denne tilstanden gang på gang, og står på nytt i kampen mellom egoet og sjelens stemmer. Men kanskje vil Jupiters møte med Chiron de neste dagene åpne opp og vise oss at det er mulig å heale gamle sår, og legge fortiden bak oss. Inni oss vet vi at dette er mulig!
Vi bærer alle på en dyp visdom, som fungerer som både kart og kompass. I denne stille, dype indre visdommen, stemmer kartet med terrenget. Når vi er ‘der inne’ kan vi undres over hvilke krefter det er der ute som skaper så mye nød og urettferdighet for så mange. Vi går etter sigende inn i Vannmannens tidsalder, og forventer at det skal skje en oppvåkning som gjør at verden blir et bedre sted å leve i for alle. Da kan vi kanskje tenke alvorlig på hva som skjer hvis mange nok verden over, får kontakt med og videreutvikler sin e g e n indre visdom. Da vil det bli vanskelig å ikke møte andre med respekt, likeledes umulig å ta andres liv mm. Det vil i det store og hele være mye vi ikke ville ønske å påføre hverken oss selv eller andre. Dette er kanskje det sterkeste våpenet vi vanlige mennesker har. Men vi har lært at dette er naivt og urealistisk. Kanskje vi skal snu på det, og se på dette som vår virkelighet, og dermed mulig å realisere. Det setter søkelys på hvilken virkelighet vi vil leve i, og på hva virkelighet egentlig er.

GOD FULLMÅNE!

Foto: Merete Foldahl

ÅRETS FØRSTE FULLMÅNE BLIR OFTE KALT ULVEMÅNE noe som stammer fra de opprinnelige indianerne i det nordlige og østlige USA, da det sies at de ofte hørte ulven ule ekstra mye mot månen på denne tiden. Ulven er både flokkdyr og et dyr som kan vandre alene. Denne fullmånen har i seg begge disse sidene i kraft av den selvstendige Steinbukken og den familiekjære Krepsen. Det vil være kraftfullt å meditere for å finne styrken til å kunne stå alene på egne ben, men også kunne være en del av et fellesskap. Er du derimot sensitiv og lett påvirkes av stemninger rundt deg, kan det være lurt å skjerme seg litt mot for mange utfordrende situasjoner denne helgen. Det kan være vanskelig å ikke reagere emosjonelt, og får du først en reaksjon, kan du oppleve at det er vanskelig å forstå årsaken eller opphavet til følelsene dine.

SOLEN I STEINBUKKEN STÅR SAMMEN MED MERKUR SOM FORTSATT ER I SIN RETROGRADE PERIODE
Du kan oppleve forsinkelser, eller at du ikke blir møtt og forstått når du prøver å forklare hva du mener i ulike situasjoner. Det kan være lurt å stoppe opp, og se litt ekstra godt etter årsaken til den eventuelle utfordringen. Steinbukken har normalt en engels tålmodighet, så ikke bli utålmodig om du må vente litt før resultatene du ønsker kommer. Den handlekraftige Mars går også retrograd, så smør deg med tålmodighet noen dager til. Senere ut i januar er det mye som løsner, og da kan det være lurt og ha brukt litt ekstra tid på å gå gjennom det du måtte ha liggende av prosjekter.

MÅNEN I KREPSEN er sensitiv, med et ekstra stort behov for omsorg og nærhet. Venner og familie er viktig, og en Kreps elsker å beskytte og ivareta de som står den nær. Her fanges energier lett opp, både på godt og vondt. Ærlighet er viktig, likeså å få snakket om det som ligger og ulmer under overflaten. Så den gode samtalen er bra, men vær oppmerksom på at misforståelser lett kan oppstå, eller ting som er utenfor din kontroll kan skape frustrasjoner.

FULLMÅNENS KVADRATUR TIL CHIRON peker på hvilke sår vi fortsatt bærer på som trenger å bli møtt med omsorg og forståelse. Denne omsorgen kan du gi deg selv ved å gi egenstøtte der du trenger det. Prøver vi å dytte bort de vanskelige tankene og følelsene, forsvinner de ikke. De bare blir liggende til neste gang noe trigger. Våger vi derimot å gå inn og kjenne på hva det er som er vanskelig, kan vi finne ressurser i oss som gir innsikten vi trenger for å slippe taket, og gjøre det Chiron ønsker å bidra med, nemlig healing. Når nok er nok, er det enklere å gi slipp.

PLUTOS OPPOSISJON TIL LILITH kan om nødvendig bringe fram ukonvensjonelle løsninger du trenger for å bryte gjennom indre blokkeringer. Husk at i deg selv har du alt du trenger for å ha det bra. Uranus sitt gode aspekt til fullmånen påvirker også nodeaksen, noe som kan hjelpe å rydde kraftig opp i gamle holdninger du ikke trenger lenger. Ta tiden til hjelp, la ting få modnes fram til nymånen 21. januar.

JUPITER HAR BEVEGET SEG INN I VÆREN, og når MARS OG MERKUR snur litt senere denne måneden, kan du oppleve at ting skyter fart. Da kan det du jobber med nå, endelig begynne å gi resultater.

GOD FULLMÅNE!

Har du lyst til å lære astrologi på en enkel måte, med utgangspunkt i ditt eget horoskop? Ta kontakt med oss i Stjerneklart på epost:post@stjerneklart.com

Photo: Unsplash.com


torsdag 8. desember kl 05.08

har vi kommet til årets siste fullmåne, også kalt Vintermåne.

SOLEN STÅR I DEN ALLTID SANNHETSSØKENDE SKYTTEN, og bringer naturlig opp trangen i oss til å forstå den dypereliggende meningen med livet, enten det er vårt eget eller livet sett i et større perspektiv. Vi nærmer oss slutten av året, og mange av oss ser allerede fremover med tanke på hva det neste året vil bringe. I Skytten søker vi å utvide horisonten, og forstå sammenhenger vi kan strekke oss mot. Vi åpner opp for nye muligheter. Denne julen kan for mange åpne opp for hva som formidles til oss av tro og håp i en utfordrende tid både her hjemme og i andre deler av verden. Det ligger forandringer i luften, og vi lar oss påvirke av det som skjer rundt oss. Skytten handler om trossystemet vårt, så bli ikke overrasket om holdninger du ikke har reflektert så mye over i løpet av et øyeblikks klarhet går fra å være en selvfølgelig sannhet, til å måtte vike for nye innsikter. Et skarpt og åpent blikk kan gi ny forståelse for noe du ikke har sett tidligere.

SKYTTENS HERSKER JUPITER, befinner seg i slutten av Fiskene, hvor den står sammen med drømmeren Neptun. Går du rundt med en kreativ spire i deg som ønsker å komme til uttrykk, kan denne fullmånen inspirere deg og skape entusiasme du har lengtet etter en stund. Nyt øyeblikket og la deg rive med! Er noe uklart, gi deg selv tid til å finne ut av det. Hastverk kan legge demper på skaperkraften i deg.

MÅNEN STÅR I ALLSIDIGE TVILLINGENE, og nye ideer og kreative løsninger kan fort se dagens lys. Kjenner du for det, så gi deg selv lov til å slippe fram glede og lekenhet. Gjør det du kjenner er bra for deg. Tenk fremover og planlegg gjerne konkrete løsninger på noe du har ønsket lenge. Sett ord på tankene dine, og lytt innover til hva sjelen din forsøker å fortelle deg. Den ser både inn i og forbi det som oppleves som hindringer for deg. Det er bra å løsrive deg fra egendefinerte begrensninger, og se at for ditt eget velvære er det sunt å komme seg videre. Saturn, planeten for rammer og struktur er godt aspektert til denne fullmånen. Det gir tankene dine troverdighet og et seriøst preg, noe som kan hjelpe deg å se klarere hva du trenger for å komme dit du vil.

TVILLINGENES HERSKER MERKUR, som nå har gått inn i seriøse og handlekraftige Steinbukken, kan bli nyttig i den forstand at tenker du langsiktig, kan du erfare at det du formidler til deg selv har et realistisk preg over seg. Det gjelder å ikke forhaste seg når avgjørelser skal tas, men heller bruke tid til å tenke på eventuelle nødvendige detaljer som måtte være viktig.

UNDER DENNE FULLMÅNEN må vi ikke glemme at Mars går retrograd gjennom nettopp Tvillingenes tegn, noe som i verste fall kan gjøre deg rastløs og overdrevent impulsiv. Rundt fullmånen er Mars i tillegg i direkte opposisjon til Månen. Underliggende sinne og frustrasjon har da en tendens til å komme ut, gjerne i sammenheng med at du har en følelse av å stå i stampe. De siste ukene har tålmodigheten blitt satt på en ordentlig prøve, enten du venter på noe eller noen. Når Mars går retrograd, må vi gjerne justere hvordan vi bruker handlekraften. Det er også en tendens til å føle seg ekstra sliten. Uranus sin kvinkuns til Solen blander seg også inn, og skaper en underliggende rastløshet. Det kan medføre at følelser i ytterste konsekvens blir eksplosive uten at du helt forstår hvorfor. Da er det ekstra viktig å forholde seg til følelsene, og finne ut hvorfor de oppstår og hva de kommer av. Skytten er opptatt av perspektivet, og om du klarer å se ting fra en annen vinkel kan du håndtere situasjonen på en god måte. Det kan være kort avstand mellom ord og handling. Vokt ordene dine, de kan komme ut raskere enn du selv hadde tenkt. Skytten kan være frittalende, og Tvillingen ivrig etter å formidle. Husk det er vanskelig å ta tilbake ord som i all sin kraft allerede har såret mer enn du kanskje mente. Gå noen runder med deg selv, og kjenn på forankringen i ditt indre når du skal formidle det du har på hjertet. For mye Møllers tran kan bli for kraftfullt, og er ikke alltid et gode.

GOD FULLMÅNE

Photo: IStock

Tirsdag 22. november går Solen inn i Skytten, og markerer med det et energiskifte. Vi har akkurat gått gjennom en heftig eklipsemåned i Skorpionen, hvor mange har opplevd at uforløste og til dels utfordrende temaer for n’te gang har kommet opp til overflaten. Slikt gir lett en følelse av aldri å bli ferdig med ting. Men kanskje evner vi å se at underveis i livet har vi utviklet oss og opparbeidet en større modenhet, og kan se gamle skyggesider med nye øyne. Det ligger god healing i å gi slipp. Å utvide horisonten, ekspandere og i klokskap bevege seg videre, er et av Skyttens store temaer.

Nå kan vi søke nye innsikter som endrer vårt perspektiv og virkelighetsbilde både i og utenfor oss selv. Skyttens optimistiske hersker Jupiter befinner seg i intuitive Fiskene hele perioden, så det er en tid hvor dypere kontakt med egen åndelighet og integritet, kan utvikles videre og gi spennende innsikter.

KOMMUNIKASJON OG BEDRE VERDISKAPING
Merkur og Venus befinner seg i Skytten store deler av perioden, hvilket betyr at søkelyset settes på våre sanne verdier og holdningene vi har til disse. Skytten handler om trossystemene våre, og det er viktig å ha noen framtidsvisjoner vi kan relatere til. Det handler om livet og hverdagen vår. Også globalt trenger vi i høyeste grad endringer.
Det er vel på tide at våpen i alle mulige grusomme varianter utgår som middel enkelte statsledere bruker når de skal kommunisere med hverandre. Den type macho holdninger med mangel på respekt for menneskeheten, er så absurd at det nå burde se sitt endelikt. Vi får virkelig kjent på hjelpeløshet, ikke bare i forhold til krigføring, men også klimaskadene vi er vitne til. Så er spørsmålet om endringer kan skje gjennom at vi som enkeltmennesker jobber med oss selv, finner en indre trygghet, og utfra det evner å snu ryggen til styresett som totalt mangler respekt for menneskeverdet. Naivt? Nja, kanskje ikke. Uten redde mennesker kommer ikke krigsglade statsledere langt. 

NYMÅNEN VED MIDNATT 23. NOVEMBER
er av det inspirerende slaget. I eget liv kan du bestemme deg for å endre måten du møter repeterende mønstre på, gi slipp, og med det gå inn i en ny fase hvor det du gjør er i tråd med hva som er sant for deg. Inngangen til endringer kan bli enklere rundt denne nymånen. Det er tid for healing, så forsøk å være fleksibel og raus mot deg selv og andre. Hva med å snakke positivt om deg selv til deg selv? Her kan det oppstå en lekenhet, som får deg til å kjenne deg både spontan og fri. Er du raus med deg selv, er du også raus med andre.

NEPTUN KAN TÅKELEGGE
i begynnelsen av desember og skape forvirring av ymse slag. Er noe uklart, vil et godt råd være å lytte innover etter svarene du har i deg selv. Hører du godt etter, skjønner du hva som er riktig. Det gjelder å fjerne frykt og usikkerhet som måtte ligge der og sperre for innsikten. Fra 6. – 10. desember kan kommunikasjonen med andre oppleves noe utfordrende, så tenk godt gjennom hva du trenger å si, og sett gjerne grenser for hva du syns er ok at andre sier til deg. 11. desember går Venus inn i Steinbukken, noe som vil gi de fleste bedre jording, ro og trygghet inn mot julestria.

FULLMÅNEN 8. DESEMBER I TVILLING/SKYTTE
kan bringe fram livsgleden i deg, og aktivere et sterkere behov for frihet. Siden det nærmer seg helg, kan det være lurt å planlegge hyggelige ting som gir påfyll! Det kan være hva som helst, alt fra å lytte til musikk, lese en god bok eller se en film, gå en tur ut i skog og mark, eller samle venner for hyggelig samvær. Gjør det som føles riktig for deg. Og husk at glede ikke behøver å koste noe!

Et godt tips gjennom denne Skyttemåneden er rett og slett å la deg inspirere til å skape noe som gjør hverdagen og livet bedre for deg!

Karaktertrekk for den som er født i Skyttens tegn:

SKYTTEN – SER (ca 22/11 – 21/12) PROFETEN
Element: ILD Kvalitet: BEVEGELIG Hersker: JUPITER Yrke: REISELIV

Skytten preges av optimisme og uavhengighet. De opptrer veldig imøtekommende og jovialt, og har en egen evne til å akseptere folk som de er. De søker å forstå meningen med livet, og har gjerne blikket rettet mot fjerne horisonter. Med Skyttens behov for frihet elsker de å reise, og som naturlige filosofer, reiser de gjerne både i den ytre og den indre verden. Skytten liker å lære, og på den måten finne sin egen sannhet. De er meget intuitive, og er flinke til å se sammenhenger. Grenser og innskrenkninger er det verste som kan skje, noe som bunner i at Skytten er livende redd for å gå glipp av muligheter. Det samme gjelder kjedsomhet. Skytten trenger å ha noe og se frem mot, og ha visjoner å strekke seg etter. Skytten setter seg høye mål som følges med stor, men kontrollert iver. En for sterk og selvopptatt ærgjerrighet kan være et problem.

Av utfordringer kan en lite moden eller presset Skytte være både arrogant og hensynsløs. Taktløs, og med mangel på moral, kan Skytten si ting som sårer andre. De mener ikke å såre, ordene bare plumper ut på en særdeles tydelig og direkte måte. Men selv når de dårlige egenskapene tar overhånd, er den sannhetssøkende Skytten lett å gjennomskue. Skytten er nemlig ikke flink til å lyve.

Stikkord: Sannhetssøkende, sosial, entusiastisk, frittalende, utforskende, filosofisk. Uforpliktende, overdriver, avstumpet/hensynsløs, dogmatisk.