JUPITER I SKYTTEN – TID FOR OPTIMISME

Torsdag 8. november 2018 går Jupiter ut av Skorpionen, og inn i sitt eget tegn Skytten. Jupiter oppholder seg ca 1 år i hvert tegn, og skal være her fram til 3. desember 2019.

 

 

Mens Jupiter har vandret gjennom Skorpionen siste året, har den satt søkelyset på mye som har vært forsøkt holdt skjult, med det resultat at mange av våre illusjoner og virkelighetsbilder har bristet og endret karakter. Dette så vel i det ytre som i det indre.
Vi har fått møte både vår egen frykt og våre skyggesider, og erkjent at i dypet i oss selv har vi mye å måtte ta tak i. Med både Saturn og Pluto i Steinbukken, kommer fakta på bordet. Uranus, planeten for forandringer, beveger seg nå mellom Tyren og Væren, og skaper nok trykk og uro til at det som er fastlåst, kan løsne og gi rom for noe nytt.

Nå er det tid for å lære, og Jupiter i Skytten setter søkelyset på at det er en større mening med livet vårt. Den viser at vi er den vi er nettopp på grunn av de erfaringene livet har gitt oss på godt og vondt. Jupiter peker på hva som er meningen med all denne erfaringen vi sitter igjen med.
Kanskje betyr det at vi tar bedre vare på oss selv? Eller er mer tro mot våre egne verdier?
Tar vi den lærdommen som kommer til oss, får vi en innsikt som gir mening.

Jupiter kalles den store lykkeplaneten, og forbindes med framgang, ekspansjon og hell. Det handler om intuisjonen vår, og også vår åndelige søken. Der hvor Merkur søker kunnskap, søker Jupiter forståelsen bak kunnskapen. Nå er det tid for å utvide horisonten, og Jupiter i Skytten aktiverer lengselen etter noe mer. Dette året utfordres vi i å kjenne på, – og møte våre egne trossystemer.
* Hva tror vi på? * Hva er sant for oss? * Finnes det en løsning der hvor alt kjennes så håpløst? * Hva er egentlig begrensninger? * Og hva med lykke?

Jupiter hjelper oss å komme i kontakt med det vi tror er større enn oss selv, men som egentlig er kontakten med vår egen spiritualitet og høyere åndelige bevissthet.
Du vet, – det stedet i oss hvor vi innerst inne bare v e t hva som er sant for oss.

Det ligger en optimisme når Jupiter befinner seg i eget tegn. Kunnskapstørsten øker og ønsket om å lære mer blir framtredende. Glede og forventninger står på agendaen. Med Jupiter i Skytten får vi også kjenne på egne sosiale behov, hvilket lett får oss til å søke steder og miljøer hvor vi finner likesinnede. Å reise er også knyttet til Skytten, gjerne reiser til fjerne og eksotiske strøk, hvor opplevelse og innhold blir ekstra viktig.
Med både Saturn og Pluto i Steinbukken, er det gode muligheter for å realisere mange av drømmene.

Hvor du har Jupiter i horoskopet ditt forteller noe om opplevelsen av lykke i eget liv. Av erfaring vet vi at noen ganger er det først i etterkant av hendelser at helheten og meningen i det store bildet forstås. Underveis i prosessen kan veien være både tøff og utfordrende. Det gjelder å ikke gi opp troen på seg selv, men tvert i mot lære å forstå hvem man er, og verdien av nettopp dette.

Skorpionen  24. oktober-22.november

Lederens og inspektørens tegn
Skorpionen er et vanntegn med
Mars og Pluto som herskere

 

 

Karakteristikk:
Som Skorpionen er du ofte dyp og hemmelighetsfull. Følelsene dine er sterke og kreves å bli tatt på alvor. Lidenskap og handlekraft er ofte drivkraften som motiverer deg. En sterk intuisjon gir en dyp innsikt i andre menneskers natur. En skorpion liker ikke å bli avslørt og foretrekker å holde tankene for seg selv. Elsker man, elsker man fullt og helt. Hater man, gjelder det samme. Du preges av de store motsetningene, som liv og død, godt og vondt, dag og natt. Du inngår sjelden kompromisser, det er enten/eller. Du innehar en stor kraft og styrke som gjør deg sta og seiglivet. Kombinert med selvdisiplin, kan du gjennomføre nesten hva som helst. Med så mye kraft, er positiv tenkning viktig.

Forbedringspotensial for en Skorpion:
En lite moden eller presset Skorpion kan være både hevngjerrig, mistroisk og sjalu. Lav selvtillit og destruktiv adferd kan få Skorpionen til å opptre meget hensynsløst.                     Selv den minste lille irritasjon kan føre til sterke reaksjoner. Siden Skorpionen har en sterk intuisjon, fanger den også raskt opp andres feil og svakheter. Se opp for maktmisbruk.

 

AKTIVITETER HØSTEN 2018
Sted: Flerbrukshuset, Stasjonsveien 1, 1580 Rygge

 

 

MANDAGER:
ASTROLOGIKVELDER 17. sept, 8. okt, 29. okt, 19. nov, 10. des
kl 18 – 21.00:
Vi ser på ulike astrologiske tema som ligger i tiden, og knytter det opp mot deltakernes egne horoskop.
Vi bruker psykodrama som metode for å få en dypere innsikt i de astrologiske tema vi jobber med.
Arr: Gunn-Irene Nicolaisen astrolog tlf 93006304
Merete Foldahl psykodrama regissør tlf 47038187
Pris: kr 200,-
Se eget arrangement.

HYGGEKVELD M/TAROT 20. aug, 10. sept, 1. og 22. okt, 12. nov, 3. des kl 18 -21.00
Vi lærer tarotkortene å kjenne, og bruker psykodrama som metode
for å jobbe dypere med de ulike temaene som kommer opp.
Åpent for alle
Arr: Merete Foldahl tlf 47038187
Gunn-Irene Nicolaisen tlf 93006304

TIRSDAG HVER 4 UKE
GONG BAD
28. aug, 25. sept, 30. okt, 27. nov
kl 19-20.30
Påmelding Marit Leiros tlf 47613504

FAST AKTIVITET HVER ONSDAGER
ÅPEN DAG m/gratis kaffe, te og vafler kl 13-18.00
Oppstart etter ferien 22. august

TORSDAGER:
Hver torsdag og syv uker framover fra 30. aug:
Psykodramagruppe kl 17.30 – 21.00
Påmelding Merete Foldahl tlf 47038187

Ulike helgekurs settes opp fortløpende

følg vår facebook side: Flerbrukshuset i Rygge
eller vår webside: www.flerbrukshuset.no

KREPSEN
22. juni -22.juli

Profetens og lærerens tegn
Krepsen er et vanntegn med Månen som hersker

 

 

Karakteristikk:
Som Kreps er du både følsom og mottagelig under det harde, ytre skallet. Du har rike følelsesmessige ressurser i dypet av din sjel, er meget intuitiv, og ser raskt hvilke behov andre måtte ha. Men omsorgen gis på Krepsens egne premisser. Du har instinktivt et stort behov for og evne til nærhet, og vil at alle skal ha det bra. Du gir mye av deg selv når du føler deg trygg. Men som Kreps trekker du deg raskt inn i skallet ditt ved minste tegn på fare, og blir lett utrygg dersom du føler at den andre ikke er til å stole på. En kreps mister ikke sitt hjemsted av syne for der er kilden til deres kraft.

Forbedringspotensiale for en Kreps:
En lite moden eller presset Kreps er overømfindtlig og meget sårbar. Krepsen kan da synes veldig synd på seg selv, og ha ekstra stort behov for omsorg. Trøstespising kan bli et resultat av dette. Å overdrive alle følelser, og bli en slave av sine sinnsstemninger kan være et problem. Hypokonderi kan bli et resultat for å oppnå oppmerksomhet, hjelpesløshet et annet.

ASTROLOGISK WORKSHOP SØNDAG 10. JUNI:
NEPTUN – spiritualitet vs eskapisme – og din identitet

På hvilket område i livet går du i offer, og hvorfor?

Neptun regnes for å være en høyere oktav av Venus. Mens Venus styrer kjærlighetslivet mennesker i mellom, handler Neptun om den universelle kjærligheten. Neptun ønsker å ta oss til et høyere bevissthetsnivå – bort fra forvirring og ut av rollen som «livets offer» – og det er da kanskje ikke så rart at planeten bl a styrer pinealkjertelen – som vi må jobbe med for å styrke intuisjonen. Neptun hersker også ryggmargskanalen, samt chakraene/auraen. Neptun vil at vi får tak i spiritualiteten og idealene våre, medfølelsen, intuisjonen og idealismen. Har Neptun i horoskopet vanskelige aspekter, kan vi flykte inn i latskap, misbruk av rusmidler, eskapisme, moralsk forfall, selvbedrag og forvirring. Neptun tåkelegger, for å få oss til og gi slipp på idealer utgått på dato! Her må vi jobbe, for å klare og se inn i tåkeheimen. Neptun ønsker at vi finner «hjem» igjen, så Sjelen forstår at den ikke er separert fra en høyere bevissthet – og derigjennom klare å skape et ego i balanse.

Vi jobber som vanlig med den enkeltes horoskop, derfor er det BEGRENSET ANTALL PLASSER.

Tid: Søndag 10. JUNI kl 10.30 – 16.30
Sted: Flerbrukshuset i Rygge (ligger på Rygge togstasjon)
Pris: Kr 1.000
Påmelding: post@gunn-irene.no

Lærere er astrologene Gunn-Irene Nicolaisen, og Kristin Egeland. Vi har mange års erfaring med astrologiens verden.

Velkommen til oss!

ASTROLOGISK WORKSHOP LØRDAG 5. MAI: Transformatoren PLUTO – og din IDENTITET

Pluto er kjent som den store tranformatoren i solsystemet vårt. Mange har et litt anstrengt forhold til denne planeten, som hersker over liv, død og gjenfødelse. Det Pluto driver oss til, er forvandlingsprosesser. Jo mer motstand vi har mot endring, jo vanskeligere kan denne prosessen oppleves – men endringen kommer, enten vi vil eller ikke. Det heter seg at de broene du ikke brenner selv, de brenner Pluto for deg, vi blir «pålagt» å skape en ny form og struktur – når Pluto kommer i transitt. Pluto vil at vi skal få ny innsikt, øke bevisstheten, og gi slipp på alt det som ikke lenger gavner oss!

Hvor Pluto står i fødsels/årshoroskopet, sier bl a noe om vårt forhold til makt/avmakt, evne til å gi slipp for deretter og skape noe nytt. Pluto viser både vår vilje til forandring, men også hvor vi er destruktive.

I går, søndag 22 april, starter Pluto en retrograd reise, som varer helt til oktober i år. Det betyr at vi alle må ned i dypet og jobbe med «skyggene» våre, for å kjenne etter hvordan vi har det. Er det noe som skal gis slipp på, så er tiden nå!

Du får best utbytte av denne workshopen dersom du har vårt Grunnkurs i Astrologi, eller tilsvarende kunnskaper. Ta gjerne med kompendiet fra Grunnkurset, du får også et eget kompendium om Pluto, inkludert i prisen.

Vi jobber som vanlig med den enkeltes horoskop, derfor er det BEGRENSET ANTALL PLASSER.

Tid: Lørdag 5. MAI kl 10.30 – 16.30
Sted: Flerbrukshuset i Rygge (ligger på Rygge togstasjon)
Pris: Kr 1.000
Påmelding: post@gunn-irene.no

Lærere er astrologene Gunn-Irene Nicolaisen, og Kristin Egeland. Vi har mange års erfaring med astrologiens verden. Velkommen til oss!

Tyren
21. april – 21. mai

Entrepenørens og produsentens tegn
Tyren er et jordtegn med planeten Venus som hersker

 Karakteristikk:
Som Tyr er du jordnær og praktisk anlagt. Ro og tålmodighet kjennetegner dette tegnet, og en Tyr gjør mye for å skaffe seg en komfortabel og makelig tilværelse. Du er utholdende, lojal, trofast,       kvalitetsbevisst og sanselig. En varm og lun humor, samt en behagelig evne til å godta folk som de er, er også noe du som Tyr er kjent for. Du er trygghetssøkende, for deg ligger tryggheten i håndfaste verdier og faste rutiner. Stø som et fjell, er noe som sies om dette tegnet. Det heter seg at Tyren også er veldig sta, den trenger mye tid – både for å komme i gang og for å forandre seg. Du hater å ha det travelt.

 Forbedringspotensial for en Tyr:
En lite moden og presset Tyr kan lett holde fast ved ting for lenge, og ha vanskelig for å gi slipp. Det kan føre til eietrang. Behovet for å eie er viktig, men Tyren bør huske på at man aldri kan eie et annet menneske. En rigid holdning om at verden for en hver pris ikke må forandres, kan bli litt for mye for den andre part.

Har du lyst til å lære astrologi på en spennende måte?

ASTROLOGI KVELDER i 2018

På disse kveldene går vi gjennom de grunnleggende prinsippene i et horoskop.
Vi starter med soltegnene som er stjernetegnet du er født i. Neste gang går vi gjennom husene, deretter planetene, og jobber oss gjennom grunnleggende astrologiske tema i løpet av vinteren og våren.

Så syns du astrologi er spennende, har du muligheten til å lære astrologi nå.

Dette er ikke ment som et rent astrologikurs, men som en hyggelig kveld hvor vi ser nærmere på en spennende astrologisk verden, og lærer noe om stjerner og planeter. Vi skal kose oss, og etter hvert se på hvordan den enkelte kjenner seg igjen i sitt eget tegn, og horoskop. Kanskje noen kan få seg en aha opplevelse eller to.

Vi bruker psykodramametoden for å få en større og dypere innsikt i det vi jobber med.
Meningen er å forstå seg selv, og bli mer bevisst sine egne ressurser.

Arr: Merete Foldahl psykodrama gruppeleder tlf 470 38 187
Gunn-Irene astrolog tlf 93006304

Sted: Flerbrukshuset, Stasjonsveien 1, 1588 Rygge
Tid: 9. og 30. april, 21. mai, 11. juni
kl 18 – 21.00
Pris: kr 200,- pr kveld

VELKOMMEN!

 

Væren
21. mars – 20.april
Sportsmannens eller pionerens tegn
Væren er et ildtegn med planeten Mars som hersker

 

Karakteristikk
Som Vær har du både vilje og handlekraft, og liker å sette i gang ting. Et kjennetegn er entusiasme og en kjapp reaksjonsevne, samt evne til å engasjere andre. Samtidig trenger du støtte og oppmuntring, for å holde hjulene i gang. De fleste Værer liker å være ledere, eller i det minste ha en sentral posisjon der hvor beslutninger tas, men de kan være impulsive og glemme å lytte til andre. Væren har mot og styrke, og liker å konkurrere. Å overvinne vanskeligheter og utfordringer er en æressak. Utholdenhet og forutsigbarhet er ikke noe for Væren, den trenger utfordringer.

Forbedringspotensial for en Vær
En lite moden eller presset Vær har både dårlig tid og et hissig temperament. Utålmodighet, samt en egen evne til å handle før man tenker, kan føre galt avsted. Prosjekter og ideer settes i gang, men fullføres aldri. Et for sterkt konkurranseinstinkt gjør at Væren kaster seg inn i ting med brask og bram, uten å vurdere konsekvensene. Overvurdering av egne evner er en ulempe.

GRUNNKURS I ASTROLOGI 24. – 25. MARS 2018

Nå inviterer vi til nytt Grunnkurs i astrologi!
Stadig flere får øynene opp for dette fantastisk spennende verktøyet, som er kartet og kompasset for å få det livet du ønsker deg. De fleste vet litt om stjernetegnet de er født i, men ikke så mye mer. Hva er hus? Aspekter? Hvilke planeter forholder vi oss til, og hvilken energi representerer de? Hva er en transitt? Horoskopet er SJELENS KART, og her ligger både fortid, nåtid og potensiell fremtid.

På dette kurset får du en innføring i det grunnleggende astrologiske språket, slik at du får en større forståelse for ditt eget horoskop. Vi går bl a gjennom tegnene, husene, elementene/kvalitetene, planetene og aspektene.
VI KOMMER OGSÅ TIL Å JOBBE MED DEN ENKELTES HOROSKOP!
Dette er et grunnkurs, som vi bygger videre på med fordypning og workshoper utover i 2018.
Det er begrenset antall plasser, her er det førstemann til mølla – velkommen til oss!

TID: Lørdag 24. og søndag 25. MARS, kl 10.30 – 17 begge dager
STED: Flerbrukshuset i Rygge (Rygge togstasjon)
PRIS: Kr 2.500 for hele helgen – inkludert kompendium og eget horoskop

MER INFORMASJON: Kristin Egeland 920 26 578 eller Gunn-Irene Nicolaisen 930 06 304

PÅMELDING: post@gunn-irene.no — sammen med Gunn-Irene Nicolaisen. Se mer

Del i Messenger