TAROTHJELPEN

Tolkningshjelp – øvelse gjør mester! 

Lær MER tarot hjemme i din egen stue

image  

* Føler du deg usikker på hvordan du skal tolke på egen hånd etter å ha lært seg den grunnleggende forståelsen av tarotkortenes betydning?

* Alt virker så greit når man går på kurs og får presentert en slags fasit av kortenes betydning. 

* Etterpå er det plutselig ikke så enkelt likevel. Da er det lett å legge bort tarotstokken, og gå glipp av å   kunne bruke dette fantastiske verktøyet som kortene er.

* Det er ikke skummelt når du har funnet din måte å jobbe på.

 

Utfra dette har jeg startet TOLKNINGSHJELP, hvor vi ser på hvilket behov du har.

Jeg hjelper deg i gang, dersom du ønsker det.

Min erfaring er at man trenger ikke mange gangers trening før man blir trygg på seg selv.

Vi snakkes på telefon, altså ingen reisevei for personlig oppmøte.

Ta kontakt med meg på tlf. 93006304 for pristilbud, eller send

en mail til post@gunn-irene.no for mer informasjon.