Category Archives: Astrologi

Av astrologene Gunn-Irene Nicolaisen og Kristin Egeland

HELT SIDEN 23. MARS har planeten Mars vært i Fiskenes tegn, hvor den trives dårlig. Den siste uken har Mars til og med vandret sammen med Fiskenes hersker Neptun. Dette kan ha gitt utslag i å drømme om alt man vil gjøre, uten å ha en fiber i kroppen som har lyst eller ork til å utføre noe som helst.

MARS ER VÆRENS hersker, og trives ekstra godt når den nå har kommet «hjem». Mars er planeten for blant annet handlekraft, mot, viljestyrke, livskraft, pionervirksomhet, konkurranse, egenrådighet, fysisk styrke, temperament og bilkjøring. De som er født med Mars i Væren har som oftest en god dose av alt som er listet opp her, og sannsynligvis en haug med fartsbøter… Mars i Væren vil være først, og har ikke tid til å vente på noe eller noen. Her er også de som veldig fort blir sinte, og like fort blide igjen.

I DET HELE TATT, Mars i Væren har energi mer enn nok til alle! Og nå får vi kollektivt en boost, som vil vare frem til 9. juni når Mars fortsetter videre og går inn i Tyren. Har du manglet energi de siste ukene til å sette i gang, så får du nå drahjelp til å handle! Ingen grunn til å utsette noe lenger. Dette er gode nyheter nå som våren (og sommeren?) melder sin ankomst, og det er dugnader, hagearbeid og klargjøring av båt i det ganske land.

DE SOM HAR BURSDAG fra i dag og frem til 9. juni vil også få Mars i Væren i årshoroskopet sitt. Det blir et år hvor handlekraften og vitaliteten får et godt og kanskje etterlengtet løft.

(Forrige gang Mars var i Væren var 25. mai – 5. juli 2022.)

Vet du hvilket tegn Mars sto i da du ble født? Skriv gjerne i kommentarfeltet!

Vi minner også om vårt på TILBUD PÅ KARMISK HOROSKOP frem til nymånen 8. mai. Det er en rapport på 10-20 sider som viser hva vi har med fra tidligere liv, som har innvirkning på livet vi lever nå. Prisen er kr 400,- (normalpris er kr 500,-) Send en epost til post@stjerneklart.com for bestilling.

Foto: Unsplash/Cam Adams

Har du kjent deg sliten og tappet for krefter den siste tiden? Denne eklipsen har et karmisk preg over seg, og setter fokus på områder i livet hvor du trenger større balanse. Fullmånens gode aspekt til transformatoren Pluto gir mulighet for større endringer av varig karakter i prosesser du måtte stå i. Effekten av en eklipse arbeider i oss over lengre tid enn hva normalt er under en fullmåne, hvilket betyr at både kropp og sjel får tid til å venne seg til endringer vi iverksetter!

MÅNEN I VEKTEN HANDLER OM VÅRE RELASJONER og vårt ønske om å ha en fredelig sameksistens med både oss selv og andre, noe som krever evne til å balansere mellom egne behov og hensynet til de vi har rundt oss. Ofte en krevende prosess. Noen ganger er vi dyktige lagspillere, andre ganger ikke.

VI BLIR OPPDRATT GJENNOM SOSIALISERINGSPROSESSER fra vi er små, og lærer å rette oss etter andre for at fellesskapet skal fungere. Det er interessant å legge merke til hvilke mønstre vi utvikler som en del av vårt ytre varemerke. Alle har vi vel opplevd at vi har blitt møtt med at vi enten har tatt for mye plass, eller fått høre at vi har tatt for lite plass, og kanskje utslettet oss selv. Begge deler kan skape en skjør sårhet som følger med som «styggen på ryggen» og håndteres etter beste evne på ulike måter. Noen utvikler et «snill pike» syndrom, andre et forsvarsverk som gir uttrykk for ikke å la seg pille på nesen. Ofte gir ingen av disse reaksjonsmønstrene en god og balansert tilfredshet. Her kjenner nok flere av oss på en indre frustrasjon som gnager mer enn hva godt er.

VED SOLJEVNDØGN 20. MARS GIKK SOLEN INN I DYNAMISKE VÆREN. Det skapte et energiskifte mange av oss har fått kjenne på. Mens balanse og evnen til å se en sak fra flere sider er Vektens styrke, er mot og kraft Værens. Mange har opplevd at hensynsfull forsiktighet har blitt erstattet med mer direkte tale. Dette fordi også Merkur, som representerer tankene våre og evnen til å kommunisere, Chiron som er livssåret/livssorgen vår, og den nordlige måneknuten (veien videre) nå står sammen i energifylte Væren.  

DEN KARMISKE SYDNODEN aktiveres sammen med Månen i Vekten under denne eklipsen. Det betyr at hendelser fra fortiden og ofte såre følelser knyttet til dette, kan komme opp til overflaten. Noe som kan skape ulike reaksjoner avhengig av hvor du står i prosessene. Det interessante er at dvergplaneten Makemake befinner seg i samme område. Makemake viser til områder i livet hvor vi har måttet stå alene og følt en mangel på støtte. Her har vi utviklet en styrke i å tåle å stå alene, selv om det gjennom årene har vært både smertefullt og uønsket. Nå er det en gang slik at når man står lenge nok i skitten, oppstår det et skifte i bevisstheten. Ikke bli overrasket om du plutselig kjenner at tankene blir klarere, og en etterlengtet grense kommer til et punkt hvor nok er nok! Det kan da avstedkomme en kime til vekst, og resultere i at du tar et nødvendig oppgjør med flere av dine gamle reaksjonsmønstre.

VEKTENS STORE UTFORDRING er å måtte ta et valg, men når valget først er tatt er det ingen vei tilbake. Vekten blir da til en jernhånd i silkehanske. Hvordan dette måtte utarte i ditt liv, avhenger av situasjonen. Å si fra kan skje på mange måter. Du kan velge å si fra ved å hente indre ressurser og kjempe, eller du kan velge å si fra ved å gå ut av situasjonen. Det er hva som er rett for deg som skal markere endringen. Det kan være krevende å endre adferdsmønster, men ofte kjenner man en indre ro og balanse når avgjørelsene er tatt. Det kan være det som er dette ene viktige steget mot en riktig vei videre. Lytter du innover får du svar. Det interessante er at du ikke blir det du kanskje er mest redd for, det være seg å bli definert som vanskelig, satt utenfor fellesskapet, eller andre redsler som måtte ligge til grunn for tidligere utsettelser. Når vi gjør noe som er så riktig at det medfører indre fred og ro, er vi ofte på riktig vei.

OM DU UNDER FULLMÅNEN eller i dagene etter blir klar over hvilken ubalanse som råder i livet ditt men ikke helt klarer å finne en god løsning, så ikke fortvil. Om to uker, nærmere bestemt 8. april, er det nymåne i Væren som også er en eklipse. Den nymånen er rettet mot fremtiden og veien videre. For å finne løsningen må først utfordringen defineres, og der får vi all drahjelp vi trenger av fullmånen 25. mars. Værens tegn er også tegnet for en ny start!

GOD FULLMÅNE!

Foto: Stjerneklart

VANNMANNENS FULLMÅNE I ÆRVERDIGE LØVEN  
torsdag 25. januar kl 18.54

Dette er en fullmåne som setter fokus på frihet og uavhengighet. Det er for tiden sterke krefter i sving, så ikke bli overrasket om en gjenkjennbar indre drivkraft og vilje du tidligere ikke har våget å bruke, plutselig ikke lar seg ignorere lenger. Høyst sannsynlig vekker dette prosesser du har stått i en stund, som du nå er klar for å rydde opp i. Økt bevissthet og forståelse av hensikten med forandringer, kan være det du trenger for å få gjennombrudd og komme deg videre. Det er tid for endringer basert på en ny virkelighetsforståelse. Plutos inntog i Vannmannen (21. januar) hjelper til med å avslutte prosesser, og samtidig forstå den dypere meningen om at avgjørelser må tas for nettopp å skape den ønskede forandringen. Det skal dog sies at noen kan oppleve intensiteten i denne fullmånen som krevende.

SOLEN I VANNMANNEN OG MÅNEN I LØVEN aktiverer noe fundamentalt i oss. Tradisjonelt blir Vannmannen forbundet med «folket» og Løven med «kongen». Nå har Pluto kommet for å gi kraft til hver og en av oss, så vi kan fortsette å leve sammen i likeverd. Hvem var det som opprinnelig slengte ut at noen mennesker (posisjoner) har større verdi enn andre? Vi må forstå at vi alle er avhengige av hverandre, og at hver eneste en av oss beriker menneskeheten. I årtusener har «folket» akseptert «kongens» maktutøvelse, i bytte mot beskyttelse.

Men hva er det som skjer i verden nå? Det har vel aldri vært mer frykt for krig og katastrofer. Vi begynner å se at styresmaktene ikke nødvendigvis har folkets beste som den viktigste drivkraften, og at de kanskje ikke er i stand til å beskytte oss lenger. Kontrakten mellom myndigheter og folk blir brutt. I flere land, inkludert det opplyste Europa, setter politikere eget behov for vinning foran folks beste. Så lenge folket tillater at det skjer, kan vi faktisk ikke gjøre noe med det. Og vi tillater at det skjer, fordi vi ikke t r o r vi kan gjør noe. Det hjelper liksom ikke å gå til stemmeurnene hvert annet eller fjerde år… Jo!

LØSNINGEN LIGGER I AT HVER OG EN MÅ ENGASJERE SEG, og begynne å forholde seg til virkeligheten. Til nå har vi kunnet lukke øynene og tenkt at «det skjer ikke meg» eller «det skjer ikke her». Noe av det som får oss til å våkne, er når vi opplever konkret endring i hverdagen. I så måte har vi alle kjent på pungen hvilken konsekvens krigen i Europa medfører. Vi begynte å gløtte på øynene, men hva skjer når verdensøkonomien bedrer seg? Lukker d u øynene på nytt?

DENNE FULLMÅNEN gir oss takk og lov et behov for å tenke mer selvstendig, og danne egne meninger ut fra hvordan vi absorberer alt som skjer rundt oss. Det begynner å komme et behov for å tre ut av flokken, for å «tenke sjæl og mene…». Et ønske om å frigjøre seg fra begrensninger håndteres best når vi kjenner begrensningene, og vet hvilken frihet vi ønsker. Og forresten trenger vi å se på akkurat det med frihet på nytt. Vitenskapen tilhører Vannmannens tegn, og vi er i en rivende utvikling når det kommer til kunstig intelligens (KI). Vi tror vi blir friere når «noe» kan overta en del av tankearbeidet (som f eks eksamen), husarbeidet, bilkjøringen osv. Friere – til hva? La oss i Vannmannens tegn gjøre et tankeeksperiment: vi er mer enn 8 milliarder mennesker på kloden. Si at KI gjør at 6 milliarder «slipper» å jobbe. Hva skjer da? Blir verden et bedre sted å leve? Kanskje, kanskje ikke? Hva skal vi bruke all den frigitte tiden på? Reise med fly så vi forurenser enda mer? Har noen tenkt konsekvenser her fullt ut? Er det noen voksne hjemme?

VANNMANNENS HERSKER URANUS har lenge vært i Tyren (som forbindes med Moder Jord). Under fullmånen er Uranus i trigon til Merkur, og det er en fin tid for å se ting i et nytt perspektiv. Mars’ påvirkning kan gjøre at tankene lettere blir til handling. Samtidig kan det gi en plumboeffekt på personlige anliggender, fordi Chiron er i eksakt kvadratur til nettopp Mars. Våger du å la proppen gå, vil du kjenne deg ekstra renset etterpå. Det gir også en klarere formening om veien videre, nordnoden står sammen med Chiron. Vi må slutte å være medavhengige (sydnoden i Vekten), og våge å stole på oss selv. Vi må slutte «å tåle så inderlig vel…». Først da blir vi hele (healet), og vi styrker samtidig fellesskapet. Og fellesskapet er jo folket! Da mister «kongen» makten, og vi opplever alle ekte frihet, glede og fellesskap. Dette er Plutos løfte til oss, når vi våger transformasjon. Og denne fullmånen starter reisen!

GOD FULLMÅNE!

Astrologi er også knyttet til Vannmannen, og vi opplever en stadig økende interesse for faget. Vil du vite mer, så holder vi kurs og foredrag. Mer info på www.stjerneklart.com

eller send oss en e-post på post@stjerneklart.com

Foto: Stjerneklart

Mandag 27. nov kl 10.16 får vi en fullmåne preget av kommunikasjon, optimisme og håp.
I disse tider kan vi trenge akkurat det.

SOLEN I SKYTTEN handler om å forstå meningen med livet, og ikke minst våre trossystemer. Skytten er åpen og direkte, og behovet for ærlighet viktig. Den søker naturlig etter en dypere forståelse for de sanne verdier i livet, og slutter aldri å se etter dette. Skytten er heller ikke interessert i kunnskap for kunnskapens skyld, men etter forståelsen bak. Det er ikke alltid enkelt, når urettferdighet i ulike fasetter står først i køen. Men innsikt gjør oss klokere, og er med på å utvide horisonten vår. Ikke bli overrasket om du under denne fullmånen får behov for (eller inviteres til) å søke inn i sjelen din for å kjenne på hva som bor i deg. Hva er meningsfullt for deg, og hvordan opplever du egen livskvalitet? Og hvilke ressurser har du tilgjengelig, dersom du ønsker å endre på noe? Trossystemet vårt er viktig, for det er kompassnålen vi navigerer etter i livet.

LYKKEPLANETEN JUPITER som hersker over Skytten, befinner seg for tiden i solide Tyren. Der har den selskap med nyskaperen Uranus, noe som kan hjelpe deg å bryte ut av fastlåste holdninger du måtte ha. Dette er på mange måter en mental fullmåne, så hva som okkuperer tankene dine, kan være lurt å se nærmere på. Jupiter lyser opp og gir mulighet for god innsikt og bevisstgjøring. Saturn, planeten for rammer og struktur kan utfordre deg i form av å ta deg selv på alvor, noe som er greit å ha i bakhodet. En god evaluering rundt selvrespekt kan som kjent lede til etterlengtet indre vekst.  

MÅNEN I TVILLINGENE aktiverer gjerne behov for å dele tankene med andre. For den sosiale, kan behovet for mental stimulering øke betraktelig. Det kan resultere i mange spennende og interessante diskusjoner og meningsutvekslinger. Det ligger en letthet i Tvillingene, så dersom det trengs nye og friske innspill for å se ting i et annet lys, kan dette være tiden for det. For den som er ekstra sensitiv og følsom, er det greit å være oppmerksom på at kvadraturet til Saturn kan gi et behov for å trekke seg tilbake, og ikke eksponere seg så mye. Så har du et naturlig behov for å skjerme deg fra andres høylytte samtaler, så husk at du skal følge det som er riktig for deg. Denne fullmånen handler om å kjenne på hva som gir mening og gjenklang.

KOMMUNIKASJONSPLANETEN MERKUR som hersker Tvillingene, er nå i Skytten. Dette kan gjøre deg både visjonær og framsynt. Legg merke til hvilke temaer som er dominerer, og kjenn hvilke følelser de vekker. Tankene dine er viktig, så lytt innover og ha respekt for svarene som kommer.

VENUS er ikke bare planeten for kjærlighet og romantikk. For tiden befinner den seg i sitt eget tegn Vekten, hvor den trives og føler seg hjemme. Her setter den søkelys på hva du trenger for å ha det bra. I tillegg til kjærlighet og romantikk, trenger vi også f eks vennskap og samhørighet. Det er godt å bli satt pris på. For Venus i Vekten er harmoni veldig viktig, og setter fokus på hva du kan gjøre for å skape gode rutiner i livet. Venus står nå sammen med sydnoden, så fortiden din og hvordan du har opplevd å bli møtt tidligere, kan komme til overflaten. Enten det er sånn eller slik, står framtiden der og gir en mulighet for endring. Kanskje må du sprenge noen grenser og gjøre noe annerledes for å kjenne på fornyet (eller helt ny) livskvalitet. Det kan føles skummelt å bryte grenser man har satt for seg selv, men er det til det beste kan det være verdt jobben. Kjærlighet betyr også egenkjærlighet!

FOR MOT OG ENERGI er egenskaper handlekraftige Mars definitivt bringer til bords under fullmånen. Denne kraftfulle planeten har i perioden 10. okt­- 24. nov beveget seg gjennom dyptpløyende Skorpionen, hvor ulike lag av følelsene våre har fått en gjennomgang.  Mange har vært og er i dype indre prosesser. Et av temaene som har berørt flere, er å bli oppmerksom på hvor vanskelig det er finne sitt autentiske egenverd. Kanskje har du nok en gang måtte erkjenne at du har sviktet deg selv ved å ikke våge og ta ansvar for egne ønsker og behov. Det gjør vondt å kjenne på undertrykte følelser. Men uten å skape en bevissthet rundt dette, vil det heller ikke skapes noen prosess som bryter bindingene vi bærer på. Bevisstgjøring er nødvendig for å skape endringer. Men pass på så du ikke forlanger for mye av deg selv. Denne fullmånen er som sagt skapt for å finne livskraft og glede, og dette er vanskelig hvis du er for streng mot deg selv.

GOD FULLMÅNE!

Foto: Marit Tislevold Andersen

– STYRKER VI INTUISJONEN VÅR FÅR VI EN LYTTENDE SJEL!

Denne fullmånen gir oss mulighet til å gå ned i våre dypeste sfærer, grave fram våre indre skatter og endre fastlåste mønstre… hvis vi våger?

«Jeg kniper
øynene igjen og later som ingenting
(sa ingen
som forandret verden noensinne)»

– Trygve Skaug

KARMISK TEMA
Full- eller nymåner som står i kontakt med nodeaksen, kalles eklipser. Fordi månen denne gangen står ved nordnoden, er denne eklipsen rettet mot fremtiden. I astrologien omtales horoskopet ofte som «kartet». Kompassnålen i kartet, er nodeaksen. Kartet viser personligheten, mens kompassnålen viser retningen sjelen ønsker å utvikle seg.

SYDNODEN (fortiden) viser oss nøyaktig hva det er vi trenger å ta tak i.
Vi kan f eks oppleve å stadig komme ut for de samme situasjonene eller menneskene. Har du noen ganger følt at du lever livet på repeat? Sydnoden viser hvilke vaner og mønstre vi har, og gjerne sitter fast i. Handlingsmønsteret er det som er kjent for oss, og som vi bruker uten å tenke oss om. Vi kjenner det som «komfortsonen», dit vi skvetter tilbake når livet føles vanskelig. Selv om «komforten» ikke oppleves komfortabel. Skal vi lykkes, må vi gjøre det stikk motsatte av det som føles komfortabelt.

NORDNODEN (retningen framover). Sjelen er ikke her for å repetere erfaringer den har mer enn nok av. Vi må våge å utfordre oss selv. Fordi nordnoden er i eksakt opposisjon til sydnoden, må vi strekke oss mye lenger ut av komfortsonen enn det som er behagelig. Vi skal altså gjøre det vi ikke kan, men som vi har alle forutsetninger for å lære. Nordnoden viser oss veien ut av en famling i mørket, hvor vi kan ha vært både dypt ulykkelig og misfornøyd. Jo sterkere bevissthet vi får om sjelens retning, jo klarere blir veien. Der vi kjenner på avmakt og tap av kraft, kan vi jobbe målrettet for det motsatte resultatet. Det krever bevisst jobbing å komme ut av mønstrene vi bærer i oss. Når vi har forstått dette, får vi tak i livet på en helt annen måte. Da blir sydnoden gullet vårt, og vi har ekspandert som sjel. Vi må våge å møte oss selv i vårt eget dyp, og se hva som rører seg der.

SKORPIONEN OG PLUTOS TEMA
Så var det dette ærlige møtet med oss selv da…
Hvor mange ganger har vi ikke visst hva som er riktig vei å gå eller riktig valg å ta? Og hvor mange ganger har vi ikke elegant ignorert denne indre stemmen? For så i etterkant når ting har skåret seg, tenkt: «jeg visste det jo»!  Så hvorfor gjorde vi ikke det da? Fordi vi ikke våget? Dette er en kjent problemstilling. Vi bøyer av og tilpasser oss. Ordtaket «Jeg er fornøyd bare andre har det bra!», er velkjent. Vi har blitt vant til å svelge kameler. Resultatet blir ofte en følelse av å ikke være helt fornøyd, med etterfølgende håp om at det snart må bli vår tur. Hvis vi tar et tilbakeblikk til øyeblikket hvor vi bare VET, hvem har da ansvaret for valget som tas? Kan det være her vi oftest svikter oss selv?

TROSSYSTEMET
Det handler om trossystemet vårt! Hva vi tror om oss selv, og hva vi kjenner er riktig for oss. Det fine med et trossystem, er at det endrer seg hver gang vi får en ny forståelse, og blir litt klokere i egen lære. Altså hver gang vi velger det riktige for oss selv, det sjelen og intuisjonen vår forteller oss. Vi er født med denne evnen, den er som et navigasjonssystem. Vi må bare våge å stole på den berømmelige indre stemmen vår.

TYREN OG VENUS elsker komfort. Å ha det bra og kunne nyte det gode i livet, er grunntonen.
Når sjelen har det godt, deler vi raust med andre. Og vi evner også å la andre stå i sine prosesser uten å bryte forstyrrende inn. Styrker vi intuisjonen vår får vi en lyttende sjel.
Karma er ikke straff, men tvert imot læring. Vi må lære å strekke oss mot det som utvikler oss i riktig retning, og i beste fall se på det som selvfølgelig. For å ikke gjøre det som er bra for oss, kan fort gi oss det ubehagelige møtet med oss selv litt lengre framme. Sjelen vår vet, og den skaper noe som er bra både for oss selv og andre rundt oss, hvis den bare får lov. Hva vi velger avgjøres gjerne av hvilken tro vi har på egen vurderingsevne. Spiller vi på lag med oss selv, eller ikke?

DEN KARMISKE PLANETEN SATURN danner et godt aspekt til fullmånen, så muligheten for å tenke realistisk og kjenne på en sunn selvdisiplin er helt klart til stede. Både Eris og Chiron står sammen med Nordnoden, så løsninger du ikke har tenkt på eller våget tidligere, kan fort bli et tema. Kanskje må du våge å utfordre deg selv og en indre frykt for å komme deg videre. Lytter du innover får du respons, hva du velger å gjøre avhenger av hvor i prosessen du befinner deg. Det handler om bevisstgjøring, og en sjelelig avklaring på retningen du i ditt indre er på vei mot, gir ofte indre ro.

GOD FULLMÅNE!  

KURS/UNDERVISNING
Har du lyst til å lære astrologi fra bunnen, helt i ditt eget tempo?
I Stjerneklart har vi utarbeidet et kurs i basisen for å kunne tolke og forstå et horoskop – «Grunnkurs i astrologi». Du får en trinn-for-trinn innføring i hver av byggesteinene. Kurset er nettbasert, og du følger hele veien ditt eget tempo. Vi er opptatt av det personlige, derfor er det ditt eget fødselshoroskop som er utgangspunktet for undervisningen. Ved kursstart får du tilsendt fødselskartet ditt.

Vi har også kurs for den som ønsker å lære mer etter endt grunnkurs.

Ønsker du mer informasjon, eller vil melde deg på kurs, send mail til post@stjerneklart.com

Photo: Pixabay

Det er duket for nok en supermåne, samtidig som vi også får det vi kaller en blå fullmåne. Det siste fordi dette er den andre fullmånen i samme måned. Fra gammelt av blir supermåner forbundet med økt risiko for naturkatastrofer.

DET ER NOE GRENSELØST MED FISKENE, ytre rammer kan fort bli borte, og energien (vannet og følelsene) flyte fritt. For oss som har en åndelig tilnærming til livet, kan dette bety enklere tilgang til vår indre forståelse av en dypere mening med alt som skjer både i og rundt oss.  Er du veldig sensitiv vil du oppleve at sansene skjerpes. Gjennom musikk eller andre visuelle opplevelser, kan gleden og nytelsen kjennes ekstra sterk.

SATURN, PLANETEN FOR RAMMER OG STRUKTUR står sammen med fullmånen i Fiskene, samtidig som Solen befinner seg i praktiske Jomfruen. Det betyr en fullmåne med lettere tilgang til praktisk gjennomføringsevne. Avhengig av hvor du er i livet, kan Saturn noen ganger gi en opplevelse av å ville begrense deg. Stopper du fordi du ikke har stor nok tro på deg selv, eller trenger du en realitetsorientering for konkret å kunne iverksette drømmer og ambisjoner? Situasjoner fra fortiden kan aktualiseres igjen, spesielt dersom du ikke fullt ut har forstått dem. Er det noe som hindrer deg fra å nå drømmene, er tiden inne for å gi slipp. Har du bygget luftslott eller kuttet svinger for å bli raskere ferdig, kan du måtte forholde deg til det nå. Det er uheldige repeterende mønstre som skal under lupen og lukes bort. Jomfruens analytiske evne kan hjelpe deg å se hvor skoen trykker. En dyp og god meditasjon under månen i Fiskene, kan være veiledende og gi nødvendig ro til å se ting klart. Dette er en fullmåne for å våge og gå utenfor egen komforsone. Det gjelder å slippe til både indre og ytre vekst. Jomfruen er kjent for å pirke borti detaljer, men det kan være nødvendig for gjennomføringen av planer. Det er viktig med drømmer, men ofte trengs det en plan for å virkeliggjøre disse. Saturn peker på hva som ikke fungerer, og gir oss dermed drahjelp til å gjøre ting solide og varige.

TRANSFORMATOREN PLUTO står i et godt aspekt til fullmånen, men danner samtidig et mer krevende aspekt til nodeaksen, som er vår fortid og fremtid. Så kan hende det trengs en bevisst og aktiv handling fra din side dersom du skal realisere noe.

TAR VI EN TITT PÅ NODEAKSEN ser vi at Haumea og Ceres står sammen med sydnoden (fortiden vår), som for tiden befinner seg i diplomatiske Vekten. Kanskje skal du kjenne på oppnådd modenhet og innsikt i hvilke verdier som er sanne for deg. Den kunnskapen du bærer med deg danner grunnmuren for valgene du tar med videre på veien. Det er viktig! På motsatt side i dynamiske Væren, befinner Eris seg sammen med nordnoden og peker på retningen framover i livet. Eris viser til at noen ganger må vi røske litt opp i det som oppleves komfortabelt og trygt, hvis vi skal klare å endre retning. For av og til er det slik. Det er ikke sikkert alle rundt liker avgjørelsene, men noen ganger må det kanskje tas grep for å få det bedre selv. Å markere grenser kan være nødvendig for å få respekt. Men husk at for å få respekt må vi ha selvrespekt, noe som ikke alltid er like enkelt. Men alt kan læres fordi dette er noe som ligger latent i oss alle. Noen ganger lett tilgjengelig andre ganger mer krevende å få tak på.

TING TAR TID og det er helt greit! Merkur (tankene dine), Venus (verdiene) og Neptun (intuisjonen) går for tiden retrograd. Det betyr at innsikter du får under denne fullmånen, kan du ta med deg videre og la modnes. Nå er det lov å tenke STORT og visualisere veien fremover. Trenger du å områ deg for å endre nødvendige rutiner, ja så ikke forhast deg. Mediter, snakk med venner og gå nødvendige runder med deg selv, gjør det du måtte trenge. Men slipp ikke taket i drømmen hvis den kan endre hverdagslivet positivt, bare sørg for at den lar seg gjennomføre i praksis uten at du mister fotfestet. Heldigvis vil Saturn hjelpe oss å beholde bakkekontakten.

GOD FULLMÅNE!

Vi er inne i en spennende periode astrologisk, hvor vi skal finne våre indre verdier og kjenne på hva som er viktig og sant for oss. Resultatet er ment å være at vi opplever en indre healing når vi kommer i kontakt med oss selv på sjelsplan.

De fleste kan kjenne seg igjen i at vi har en dypere og mørkere side, hvor en følelse av uro, angst, skam og lignende ligger. Dette er følelser vi ikke har lyst til å kjenne på, for vi ønsker jo å være både hyggelige og sosiale i vår omgang med verden rundt. Her legger vi gjerne lokk på følelser vi ikke liker. Denne «mørke» siden i oss symboliseres ofte med Lilith, hun som ikke ville innordne seg reglene som ble satt for henne, og av den grunn gjorde kraftig opprør. I historien blir hun kalt for Den mørke Månen, men knyttes i moderne tid også til f eks kvinnefrigjøringen og andre frigjøringsprosesser hvor gamle dogmer må vike for nye innsikter. For ordens skyld: Vi har alle en indre Lilith, uansett hvilket kjønn vi identifiserer oss med.

Så ikke bli overrasket om du i dagene framover kjenner på følelser som er knyttet til ubehag. Det kan hende det er nødvendig å plukke dem opp og få kjent på dem, for at det som er undertrykt innvendig skal kunne forløses, og miste sin negative innflytelse over livet ditt. Kvadraturet til Uranus kan hjelpe til i endringsprosessene. Noen ganger kan det være vanskelig å kjenne på ubehaget, men når det kommer opp kan effekten være lik ordtaket om at Trollet sprekker når det kommer fram i lyset. Opplever du noe slikt, så husk å gi deg selv den støtten (Venus) du trenger, for å gi slipp. Mediter gjerne i omgivelser som gir påfyll av energi.

I dagene rundt 12 og 13. august møtes Venus i sin retrograde fase Solen i Løven, noe som kan ha en god og healende effekt. Da kan det du har jobbet med av utfordringer i ditt indre miste taket på deg, og du kan oppleve å komme i kontakt med en ny og oppgradert indre ro.

Foto: Gunn-Irene Nicolaisen

DET HAR VÆRT NOEN HEFTIGE ENERGIER på stjernehimmelen de siste dagene, så har du kjent deg ekstra følsom med mye indre stress, kan Chiron og Mars sitt kvadratur til Merkur vært det du har merket. Siden Værens utålmodighet og Krepsens følsomhet er involvert, kan veien fra tanke til handling ha vært kortere enn vi er vant med. Dette er på mange måter en kulminasjon av en to år lang prosess. Det har vært mange runder med ulike avslutninger, så også nå. Men nå handler det om å skape et vendepunkt. Nå er det på tide å gi slipp på det som ikke skal være med videre, brette opp ermene og ta tak i det nye som ligger der. Det handler om å skape fra hjertet, ta oss selv på alvor, og se at det som betyr noe for oss også er det vi lettest tar ansvar for. Det er opp til oss selv å gjøre det som trengs for å få orden på hverdagen, og med det skape et sunnere klima for livet vårt. Hva det er avhenger av hvor du står i din prosess. Det kan være alt fra konkrete handlinger, til ny innsikt og bevisstgjøring på hva du ønsker å ha av innhold i livet framover.

DENNE NYMÅNEN står i eksakt opposisjon til den karmiske læremesteren Saturn. Saturn er knyttet til rammer, struktur og ansvar. Krepsen til hva vi trenger for å nære oss selv og andre. Pluto og Jupiter er også med i bildet. Pluto vil gi deg en test på hvor stødig du føler deg, uansett hva situasjonen din er.
* Har du kontroll, eller blir du kontrollert (av omstendighetene)?
*Er det noe du trenger å granske nøyere?
*Lar du ting forbli i det skjulte fordi du frykter en konsekvens du ikke kjenner?

Her kan det være lurt å tenke som i folkeeventyrene – lokk trollet frem i solen, for da sprekker det. Det som blir liggende i mørket, kan bli våre personlige «troll», og dermed skape en frykt vi ikke trenger å bære. Våg å belyse det ubehagelige, gevinsten kan være like stor som det å få prinsessen og halve kongeriket. Fordi Jupiter (også kalt den store Lykkeplaneten) er med i miksen, så kan resultatet bli usedvanlig godt om du våger. Månen representerer følelsene, og både ny- og fullmåner får frem sterke følelser. Vi kan ikke føle feil, men følelsene kan komme fra et trossystem som trenger en real oppgradering. Dette vil og være et tema under nymånen, fordi nettopp Jupiter styrer trossystemet. Denne nymånen appellerer til omsorg, og til å ta vare på både oss selv og dem vi har rundt oss som betyr ekstra mye.

Og vi har gode dager foran oss. Solens inngang i Løven onsdag, gir en ny og forfriskende energi mange kjenner at vi så sårt trenger. Mars nærmer seg et godt aspekt til Venus, noe som gjør det lettere å komme seg ut av sofaen og være mer i aktivitet. Likeledes får Uranus og Merkur bedre kontakt, så bli ikke overrasket om du får noe nye ideer og innspill som gir nytt liv til måten du kommuniserer på.

Det kan vel ikke sies enklere enn at har du noen du bryr deg om, så la de få vite det!

Søndag 5. juli kl 06.44 er det fullmåne 13 grader i Steinbukken

DET ER EKLIPSETID, hvilket betyr at også denne fullmånen får en dypere klang, hvor effekten av det vi opplever påvirker oss over en lengre periode enn en fullmåne vanligvis gjør. 
Eklipser skjer når måneknutene (som viser til karma og retningen i livet), er nær en nymåne eller fullmåne. Basert på tidligere erfaringer og kunnskap, er det mulig å få innsikt som hjelper oss å se ting i et nytt perspektiv. Under denne eklipsen kan vi oppleve at intuisjonen styrkes, og kontakten med vårt høyere selv aktiveres gjennom kronechakraet. Meditasjon, yoga eller andre meditative øvelser, kan gi oss lettere tilgang til sjelsinformasjon vi ellers kan oppleve som krevende å få tak i.

DENNE FULLMÅNEN handler om å gjøre ferdig det vi har påbegynt. Temaet knyttet til Steinbukken, setter søkelyset på hva slags struktur og fundament vi bygger livet på. Den pirker borti gamle vaner og utdaterte mønstre som preger hverdagen vår. Når vi blir bevisst repeterende tanker og holdninger som går som en evig runddans oppi hodet, kan vi endre fokus. 

MED SOLEN I KREPSEN OG FEM RETROGRADE PLANETER er det tid for indre refleksjon. Jupiter, Saturn og Pluto retrograd i Steinbukken bidrar med å fokusere på hva som er vår sannhet, og hvordan vi kan nå nye mål på en strukturert og ryddig måte. Vi trenger å kjenne på behovene våre, og hva vi må justere for å være i bedre samklang med oss selv. Med Pluto kan undertrykte følelser komme til overflaten, og gi grobunn for ettertanke og innsikt. Dette kan aktivere både glede, sorg og sinne, avhengig av hvor vi står i oss selv. Det er tid for å vende blikket innover, se på både årsaker og muligheter, og deretter gjøre noe med det som hindrer oss i å komme videre. Det er viktig å huske at hvert menneske har sine unike talenter, oppgaver og interesser. Hver og en trenger å være fullstendig fri til å utvikle seg så langt man evner, og prosessene tillater. Vi kan også tenke på at alle bånd og begrensninger som hindrer selvutvikling, er destruktive. Vi kan og bør utvikle forhold til andre som baserer seg på en kjærlighet som tillater den andre frihet og større selvutfoldelse. Det er viktig å kunne konsentrere seg om egen utvikling, og lære å gi virkelig uttrykk for egne unike evner og kreative egenskaper, slik at vi kan føle oss hele og fullstendige istedenfor utilstrekkelige og inkompetente. Når vi blir mer glad i oss selv, har vi mindre bruk for anerkjennelse fra andre og får større indre ro. Neptuns retrograde aspekt til Pluto akkurat nå, virker best på et høyere og spirituelt åndelig plan.

En annen viktig ting er at Merkur går retrograd gjennom Krepsen i perioden 18. juni – 12. juli. Nymånen/eklipsen 21. juni kan ha satt i gang prosesser med temaer som dukker opp igjen nå, og som du trenger å tenke gjennom en gang til. Et tema kan være bevisstgjøring av hvordan du snakker til og med deg selv. Det betyr mye om du er støttende ellers kritisk.
Har du uløste problemer knyttet til de to første ukene i juni, kan endelig løsningen komme i løpet av siste halvdel av juli.

Vi stilles overfor valg i hverdagen, og noe av det denne fullmånen setter søkelyset på, er om valgene våre er basert på egne eller andres behov. Noen ganger er det lurt å ta en gjennomgang av verdivalgene, og se om det er noe som trenger en aldri så liten oppgradering. Vi trenger kanskje å reorientere oss og tenke nytt, for å bli sterke og dermed klare å utvikle oss videre.

STJERNEKLART har sett på hva denne fullmånen betyr for hvert av stjernetegnene. Vi gjør oppmerksom på at dette er generelt. For å få vite hvordan det treffer hver og en må det stilles et personlig fødselshoroskop.

VÆREN
Du kan føle deg irritabel under denne fullmånen, og føle at ting går litt for sakte. Handlekraftige Mars trives godt med å spille på hjemmebane i Væren nå om dagen, og har energi nok til å få tatt unna det meste. Både på jobb og hjemme kan du få gjort mye. Men husk at Mars står sammen med Chiron, noe som kan gjøre deg sårbar. I tillegg går Merkur retrograd, og det kan lett oppstå misforståelser. Et behov for å forsvare dine synspunkter, kan fort bli subjektivt og navleskuende, og gjøre en samtale om til en verbal kamparena. Tanker og ideer som kommer til deg nå, kan du nyttiggjøre deg på et senere tidspunkt.

Et godt råd er å stå støtt i deg selv og tenke deg om før du handler

TYREN
Selv om du misliker å bli fortalt hva og hvordan ting skal gjøres fordi du helst vil ta avgjørelsene selv, kan du få noen glimt av innsikt som inspirerer deg til å tenke annerledes.  Både Uranus og rampejenta Lilith befinner seg i Tyren, noe som til tider kan gi en følelse av å ville bryte ut av gamle mønstre. Gode aspekter til denne fullmånen kan hjelpe deg å løse opp i det som måtte ha låst seg, og hjelpe deg å tenke nytt. Verdiene dine er i fokus, og din dypeste verdi er knyttet til din opplevelse av mening med livet. Trenger noen din omsorg, kan du oppleve å få tifold tilbake.

Et godt råd er å følge hjertets indre stemme

TVILLINGENE
Venus er i Tvillingene for tiden, og du trenger noen å dele tanker og meninger med. Den dype, gode og reflekterte samtalen inspirerer deg. Kommunikasjon er viktig for deg, og responsen du får gir energi. Det kan likevel bli litt for mye alvor, og for lite lek og moro for den nysgjerrige Tvillingen under denne fullmånen. Andres omsorg og klare meninger om hvordan ting må gjøres, kan virke kvelende på deg. Grensesetting og tydelig tale er en mulig måte å løse dette på. Men husk at Merkur går retrograd, og sjansen for å bli misforstått er helt klart til stede.

Et godt råd er å være ærlig, og si ja når du mener ja, og nei når du mener nei

KREPSEN
Solen under denne fullmånen faller i ditt tegn, og det er tid for å kjenne på egne behov. Du har mye omsorg å gi, og som det hjemmets menneske du er, trenger du også å føle at det du gjør settes pris på av den eller de du deler dette med. Samarbeid er ditt beste ståsted, og gjør deg lykkelig. Opplever du at andre krever for mye av deg, bør du kjenne etter hva dette gjør med deg. Selv om du er organisert og har god kontroll, kan du oppleve at andres mangel på respekt virker triggende. Som Kreps er du intuitiv, og har du muligheten for alenetid, kan en stille stund under fullmånen gi deg innsikt og svar du trenger.

Et godt råd er å lytte til hva følelsene dine forteller deg

LØVEN
Mange Løver har fått oppleve at livet ikke bare består av optimisme og tro på at alt ordner seg. Mot og styrke har blitt utfordret og testet mer enn en gang. Denne fullmånen setter fokus på helse og arbeid, også i form av undertrykte følelser som ligger gjemt nede i underbevisstheten. Selv om skydekket fortsatt henger der, er det viktig med et pusterom, og denne fullmånen kan bidra med glimt av åndelig innsikt. Det heter at indre holdninger bestemmer ytre realiteter og erfaringer, og selv om det ikke alltid er like tydelig, kan materiale gjemt i det underbevisste avdekke åndelig lærdom og visdom som guider deg videre på veien.

Et godt råd er å ivareta egne behov, også når andre trenger at du er der

JOMFRUEN
Kreativ utfoldelse og gruppetilhørighet er fokus under denne fullmånen. Gode aspekter hjelper deg å forstå hvordan de kreative evnene best kan uttrykkes, og hvordan du kan fornye deg i lek og skaperkraft. Du kan oppleve at vennskap, grupper og likeverd gir ekstra påfyll av energi. Du evner å ivareta både ditt behov for vennskap og samhørighet, samt behovet for egenutvikling og kreativ selvutfoldelse. Kontakt med barn eller barnet i deg, gjør deg mer åpen og fri enn du har følt på lenge. Dette gir deg mulighet til å komme i kontakt med en dypere opplevelse av hva som er meningsfullt med livet.

Et godt råd er å fokusere på venner som ønsker å utvikle seg i samme retning som deg selv

VEKTEN
Denne fullmånen aktiverer spørsmålet om hva som er den egentlige meningen med livet ditt. Ditt grunnleggende behov for trygghet og selvrespekt, kommer i fokus. Du forstår at trygghet må finnes i deg selv, og ikke i noe ytre. Din opplevelse av autoriteter utfordres og kan endre karakter, og med det mulighet for dyp innsikt i hva du trenger for å få på plass egenautoriteten i livet ditt.  Bli ikke overrasket dersom et ønske om suksess i yrkeslivet begynner å ta form. Hjem og familie er ekstra viktig under denne fullmånen, men en viss utålmodighet kan få deg til å endre måten du uttrykker meningene dine på.

Et godt råd er å hente fram kraften i viljen og styrken din

SKORPIONEN
Selv om denne fullmånen har gode aspekter til tegnet ditt, kan du likevel føle deg reservert og tilbakeholden når du skal uttrykke deg. Blir du irritert kan du bite fra deg på en sarkastisk måte. Pass på så du ikke skaper for stor avstand mellom deg og andre. Merkur går retrograd, og du kan oppleve at det du sier blir misforstått. Du trives best med praktiske og fornuftige aktiviteter, og har du muligheten til å tilbringe tid utendørs, vil det gjøre deg godt. Følelsene, holdningene og verdigrunnlaget ditt får en gjennomgang, og kan justere seg basert på endrede erfaringer over tid.

Et godt råd er å slippe til tankene som kommer

SKYTTEN
Dine verdier er i fokus under denne fullmånen. Dine indre holdninger har mye å si for den ytre finansielle situasjonen, og kvaliteten på hva du erfarer er viktig. Å behandle penger på en sunn, avbalansert måte er en viktig åndelig lekse, og bidrar til at egenverdet ditt styrkes. Har du muligheten til å unne deg noe som fornyer deg både fysisk og mentalt, vil de nye erfaringene kunne gi deg følelsen av mening med livet. Dette gjelder både i det åndelige, så vel som det fysiske. Å lese en god bok kan virke like inspirerende som noe annet, det viktigste er at du gjør det.

Et godt råd er å kjenne på hva som bringer lidenskap og stolthet inn i livet ditt

STEINBUKKEN
Denne fullmånen faller i ditt eget tegn, og livskvaliteten din settes under lupen. Spørsmålet om hvor fornøyd du er med innholdet i hverdagslivet, setter søkelyset like mye på dine følelsesmessige behov, så vel som de materielle. Trygghet og kontroll i det ytre er viktig, men opplevelsen av nærhet og omsorg fra de du har rundt deg, får ekstra oppmerksomhet under denne fullmånen. Det er ikke alltid du føler at andre gjør som forventet, noe som kan endre ditt syn på hvor du skal legge energien din. Innsikt og glimtvis forståelse av hva som er viktig for deg, kan få deg til å endre kurs.  

Et godt råd er å se ting i et større og mer langsiktig perspektiv

VANNMANNEN
Under denne fullmånen kan du oppleve at det kastes lys over mange av de følelsene du har som ligger uforløst og skaper indre støy. Bruk tid på å vende blikket innover, og kjenn etter hvilke kvaliteter du ønsker å fylle livet, og hverdagen din med. Glimt av konkrete ting du kan sette i gang, kan resultere i at veien videre bli mer interessant for deg. Du liker ikke for mange regler og rutinepregede oppgaver, men en åndelig oppvåkning som viser deg hvilke verdier du kan bygge videre på, gir en følelse av mening.

Et godt råd er å være åpen for det som kommer til deg

FISKENE
Vennskap basert på likeverd står i fokus under denne fullmånen. Du setter pris på den nære og gode samtalen, og opplever at riktig bruk av vennskap er en stor kilde til styrke. Du trenger å være i aktivitet, og behovet for å være kreativ er sterkere enn vanlig. Like viktig er kvaliteten på det du gjør. Du trenger opplevelser som du kan ta med deg videre og huske som solide og fylt med glede og trygghet. Det indre barnet i deg trenger å få utfolde seg. En tur på stranden, eller noe som inneholder lek og moro, passer godt under påvirkningen denne fullmånen gir. 

Et godt råd er å være åpen for det som inspirerer deg

GOD FULLMÅNE!


PÅ KVELDEN FREDAG 5. JUNI kl 21.12 er det fullmåne 15 grader i Skytten.

Solen står da i lekne Tvillingens tegn, og denne fullmånens energi gir behov for å lette litt på alvoret som har preget verden i Koronatiden. Vi trenger å føle Skyttens optimisme og tro på bedre tider. Vi er på ingen måte ute av faresonen, men Skytteenergien gjør det lettere å se framover med håp i blikket. Skytten har et evig behov for å utvide horisonten, og nå skal vår indre horisont utvides. Der hvor vi før rettet blikket mot det fjerne, rettes det nå mot det nære. Korona-tidens restriksjoner har tvunget oss til å tenke nytt, både på hjem og nærmiljø men også reiser. Vi ser livet med nye øyne, og finner løsninger vi ikke har vurdert tidligere. Den vanligvis så handlekraftige planeten Mars, står sammen med Neptun i Fiskene, og danner kvadratur til Fullmånen. Fiskeenergien er full av omsorg, og Tvillingene spontane og impulsive. I en tid hvor vi åpner opp for å kunne være mer sammen, må vi være ekstra observante på fortsatt å holde avstand, og ikke klemme hverandre slik vi har så gjerne vil. Kanskje Saturns besøk i Vannmannen for tiden, hjelper oss å holde på grensene!

DET ER EKLIPSETID, hvilket betyr at det er et karmisk preg over det som skjer under denne fullmånen. Det positive er at vi har muligheten til å se nærmere på hva denne tiden har gjort med oss. Veldig mange har for første gang på lenge kjent følelsen av å kunne senke skuldrene, og følt at stresset har sluppet taket. Andre har fått merke sårbarheten av og ikke ha trygge nok rammer i livet. Det være seg økonomiske rammer, eller og ikke ha noen nær nok i livet. Men på sin litt rare måte ser det likevel ut som vi har kommet nærmere hverandre i denne perioden. Istedenfor å haste avgårde til både det ene og det andre, har vi fått bedre tid. Mange spør hverandre i større grad enn før, hvordan man har det i denne spesielle situasjonen. Dette gir følelse av omsorg, noe hver og en av oss så absolutt kan trenge. Det er også en kjensgjerning at klimaet har fått seg en skikkelig opptur. Luften har blitt renere, vannet klarere, og støyen rundt oss er ikke så påtrengende. Moder Jord innfridde kanskje klimaløftet til menneskeheten på kortere tid enn politikere og statsoverhoder fikk til. Med Venus retrograd på stjernehimmelen nå, får vi kjent på verdiene våre. Hva av det som skjer de neste ukene, setter vi ekstra stor pris på?

NODEAKSEN skiftet til Tvilling/Skytte 5. mai, og er i samme element som denne fullmånen. Det er tid for å være kreativ og tenke nytt. Slik kommer det til å være en tid framover. Så i denne tiden hvor det fortsatt er rolig rundt deg, kan du se hvilke tanker du får som kan danne grunnlag for endring. Bevissthet er et viktig steg for å endre på noe som helst.

DENNE FULLMÅNEN gir deg et ekstra dytt for å evaluere og tenke gjennom hva du trenger. Fundamentet ditt i rotchakra er e k s t r a sterkt denne fullmånefasen. Ved å meditere, gjøre yoga, gå en tur i skogen, eller gjøre andre ting som er bra for deg, kan du få kontakt med ressursene du har tilgjengelig. Utfra det kan du bruke kraften i fullmånen til å manifestere det du trenger i livet akkurat nå. Dette basert på tanken om at det er i nåtid vi skaper framtid.

STJERNEKLART har sett på hva denne fullmånen betyr for hvert av stjernetegnene. Vi gjør oppmerksom på at dette er generelt, for å vite hvordan det treffer hver og en må det stilles et fødselshoroskop.

VÆREN
Som Vær jobber du fortsatt med å lære og stole på styrken din. Under denne fullmånen blir det viktig å kjenne på balansen mellom å stå for det du mener, og samtidig våge og vise deg sårbar. Kommunikasjonen med andre flyter bra, og du utvider horisonten både ved å formidle det du har på hjertet, og lytte til hva andre har å si. Gamle trossystemer faller, og nye innsikter gir deg ny mening. Våg å jobbe innover og kjenne på hva som er sant for deg, og bli ikke overrasket om dette gir livet ditt en ny retning. Resultatet kan bli jording og grensesetting.

Et godt råd er å lytte til hva intuisjonen har å fortelle deg

TYREN
Urokråka Uranus befinner seg i tegnet ditt, og du kan nok en gang erfare at grensene dine utfordres. Selv om du ikke er glad i for mange forandringer på en gang, kan likevel nye ideer og innspill være et gode. Det handler om hva som gir deg energi, og hva som ikke gjør det.
Under denne fullmånen kan du endre holdning til hva som har verdi for deg, enten på det personlige plan eller i forhold til noe du eier. Bruk gjerne tid på å evaluere og tenke gjennom hva som er viktig for deg, og hvordan du ønsker at ting skal være fremover. Følg hjertet!

Et godt råd er kjenne på hva som er av ekte verdi for deg

TVILLINGENE
Dette er første fullmånen etter nodeskiftet, og begge faller i ditt tegn. Du kjenner deg mer optimistisk enn på lenge, og både tanker og ideer jobber på høygir. Du er kreativ, og får gjort mer enn du har fått til på lang tid. Dette gjør at behovet for å være sosial, og tilbringe tid sammen med nære og kjære er ekstra sterkt. Neptuns kvadratur til fullmånen kan likevel skape en utfordring i form av forvirring og uklarhet, så det er viktig at du er tydelig når du skal forklare eller uttrykke noe. Det er ikke sikkert alle forstår hva du mener.

Et godt råd er å manifestere og jobbe mot det du tror på

KREPSEN
Kommunikasjonsplaneten Merkur befinner seg i ditt tegn for tiden, og denne fullmånen kan by på muligheter for å snakke ut om ting. Går du rundt med uforløste følelser, kan det være godt å få satt ord på disse. Dette gjelder spesielt i kjærlighetsforhold eller andre nære relasjoner. Kjenn etter hvor mange krefter du bruker på å holde ting tilbake, og se for deg hvordan du ønsker at ting burde være. Skap de gode forandringene. Mellom 18. juni – 12. juli går Merkur retrograd gjennom Krepsen, og da kan det lettere oppstå misforståelser.

Et godt råd er og ikke utsette til i morgen, det du kan ordne i dag

LØVEN
Ikke bli overrasket om du fylles med mer energi under denne fullmånen. Hjertechakra er i fokus, og du utstråler en varme som gjør at andre trekkes mot deg. Samtidig ser det ut som du har en god tilstedeværelse forankret i deg selv. Byr helgen på sosialt samvær, må du ikke bli forbauset om du er den som skaper storparten av trivselen rundt deg. Utfordringer som har fulgt deg en stund kan dukke opp, men også finne sin løsning. Du har en indre styrke som kan bryte gjennom, og gi deg en følelse av frihet og hjelpe deg å finne din indre stemme.

Et godt råd er å slippe til den indre lekenheten og skaperkraften din

JOMFRUEN
Denne fullmånen kan aktivere spørsmål som omfatter fundamentet i livet ditt. Du kan oppleve at du blir ekstra hjemmekjær denne helgen. Det medfører i beste fall en evaluering hvor dine fysiske og emosjonelle behov står i sentrum, hvor fokus på tilknytning og tilhørighet blir tema. Hvor trives du, og med hvem? Neptun og Mars står i opposisjon til tegnet ditt, så både din egen rolle og behov for å gi og få omsorg kan komme til overflaten. Dette kan medføre litt forvirring rundt egne behov, så det er lurt å jobbe innover og kjenne på hva du trenger i livet.

Et godt råd er å sørge for å ha råderett i eget liv

VEKTEN
Kommunikasjon og trossystemet ditt ser ut til å bli et tema under denne fullmånen. Bli ikke overrasket om du plutselig befinner deg i det filosofiske hjørnet, med ønske om å diskutere meningen med livet og alle dets aktualiteter. Du kan føle deg litt sårbar der hvor samtalen blir veldig nær og personlig, så det er viktig at du er ærlig og tydelig med deg selv i hvor mye du vil dele. Husk at hvis du føler deg misforstått, kan du se om du skal ordlegge deg på en litt annen måte. Det ligger mye god healing i å være sann mot deg selv og din livsfilosofi.

Et godt råd er å lytte til din indre stemme, og handle i pakt med dine indre verdier

SKORPIONEN
Denne fullmånen setter fokuset på verdiene dine, både de indre og de ytre. Det er viktig å forstå hva og hvorfor du verdisetter som du gjør, fordi dette leder til utviklingen av de målene du setter deg. Du liker å gå i dybden på ting, og forstå hva som beveger seg under overflaten før du bestemmer deg. Det er mulig ideer og tanker som legges fram for deg, kan oppleves som impulsive og lite gjennomtenkte. Du liker å bestemme selv, men forkast ikke andres forslag før du har hørt alle argumentene.

Et godt råd er å se en sak fra flere sider

SKYTTEN
Fullmånen faller i ditt eget tegn denne gangen, og setter søkelyset på deg selv og egenverdet ditt. Du er filosofisk, og setter pris på livets små og store spørsmål. Et av dem kan være å se på den dypere meningen i relasjonen mellom deg og andre. Hva betyr du for dem, og hva betyr de for deg? Du kan plutselig legge merke til hvilken respons du får, og kjenner på hva det gjør med deg. Det kan være at det du gir ut, ikke gir tilbake det du forventer eller har behov for. Ved å bli bevisst behovene dine, blir det også lettere å sette ord på dem når det trengs.

Et godt råd er å ta deg selv på alvor

STEINBUKKEN
For noen Steinbukker vil denne fullmånen bli som et friskt pust, og føre til nære, dype og gode samtaler med de rundt deg. For andre kan energien rett og slett oppleves som slitsom og masete. Så enten du foretrekker å være for deg selv eller oppsøker selskap, vil behovet for å kaste lys over hva som ligger skjult i underbevisstheten din kunne bli et spennende tema. Ved å lytte innover og se hva som kommer til deg, kan effekten bli både dyp og meningsfylt, og føre til en ny åndelig oppvåkning som gjør godt i lang tid framover.

Et godt råd er å være tålmodig mot deg selv

VANNMANNEN
Denne fullmånen vil kunne inspirere deg til å knytte kontakt med grupper av mennesker som har samme interesser som deg. Vennskap er viktig, og du trenger å ha noen å dele tankene dine med. Saturns besøk i tegnet ditt kan enten gi deg jordingen du trenger, eller oppleves som begrensende på energiflyten din. Å ta deg selv på alvor samtidig som du kjenner kreativiteten og skapergleden presse på, kan virke som en utfordring. Men til syvende og sist kan denne jordingen hjelpe deg å realisere det som ellers kunne blitt med bare tanken.

Et godt råd er å våge og endre fokus der hvor det er nødvendig

FISKENE
Både Neptun og Mars befinner seg i tegnet ditt for tiden. Det gir deg god kontakt med en indre skaperkraft som appellerer til fantasien og den kunstneriske siden din. Det betyr at noen Fisker kan oppleve energien fra denne fullmånen som altfor mental og lite givende. Da er det bare å la deg synke inn i det som gir deg mening og åndelig føde, og ikke la andres kommunikasjon påvirke deg i altfor stor grad. Men trenger du klarhet for å få formidlet noe som er viktig for deg, kan denne fullmånen gi deg inspirasjon til akkurat det.

Et godt råd er å kjenne etter hva du trenger for å trives i livet ditt

GOD FULLMÅNE!