Monthly Archives: desember 2022

You are browsing the site archives by month.


torsdag 8. desember kl 05.08

har vi kommet til årets siste fullmåne, også kalt Vintermåne.

SOLEN STÅR I DEN ALLTID SANNHETSSØKENDE SKYTTEN, og bringer naturlig opp trangen i oss til å forstå den dypereliggende meningen med livet, enten det er vårt eget eller livet sett i et større perspektiv. Vi nærmer oss slutten av året, og mange av oss ser allerede fremover med tanke på hva det neste året vil bringe. I Skytten søker vi å utvide horisonten, og forstå sammenhenger vi kan strekke oss mot. Vi åpner opp for nye muligheter. Denne julen kan for mange åpne opp for hva som formidles til oss av tro og håp i en utfordrende tid både her hjemme og i andre deler av verden. Det ligger forandringer i luften, og vi lar oss påvirke av det som skjer rundt oss. Skytten handler om trossystemet vårt, så bli ikke overrasket om holdninger du ikke har reflektert så mye over i løpet av et øyeblikks klarhet går fra å være en selvfølgelig sannhet, til å måtte vike for nye innsikter. Et skarpt og åpent blikk kan gi ny forståelse for noe du ikke har sett tidligere.

SKYTTENS HERSKER JUPITER, befinner seg i slutten av Fiskene, hvor den står sammen med drømmeren Neptun. Går du rundt med en kreativ spire i deg som ønsker å komme til uttrykk, kan denne fullmånen inspirere deg og skape entusiasme du har lengtet etter en stund. Nyt øyeblikket og la deg rive med! Er noe uklart, gi deg selv tid til å finne ut av det. Hastverk kan legge demper på skaperkraften i deg.

MÅNEN STÅR I ALLSIDIGE TVILLINGENE, og nye ideer og kreative løsninger kan fort se dagens lys. Kjenner du for det, så gi deg selv lov til å slippe fram glede og lekenhet. Gjør det du kjenner er bra for deg. Tenk fremover og planlegg gjerne konkrete løsninger på noe du har ønsket lenge. Sett ord på tankene dine, og lytt innover til hva sjelen din forsøker å fortelle deg. Den ser både inn i og forbi det som oppleves som hindringer for deg. Det er bra å løsrive deg fra egendefinerte begrensninger, og se at for ditt eget velvære er det sunt å komme seg videre. Saturn, planeten for rammer og struktur er godt aspektert til denne fullmånen. Det gir tankene dine troverdighet og et seriøst preg, noe som kan hjelpe deg å se klarere hva du trenger for å komme dit du vil.

TVILLINGENES HERSKER MERKUR, som nå har gått inn i seriøse og handlekraftige Steinbukken, kan bli nyttig i den forstand at tenker du langsiktig, kan du erfare at det du formidler til deg selv har et realistisk preg over seg. Det gjelder å ikke forhaste seg når avgjørelser skal tas, men heller bruke tid til å tenke på eventuelle nødvendige detaljer som måtte være viktig.

UNDER DENNE FULLMÅNEN må vi ikke glemme at Mars går retrograd gjennom nettopp Tvillingenes tegn, noe som i verste fall kan gjøre deg rastløs og overdrevent impulsiv. Rundt fullmånen er Mars i tillegg i direkte opposisjon til Månen. Underliggende sinne og frustrasjon har da en tendens til å komme ut, gjerne i sammenheng med at du har en følelse av å stå i stampe. De siste ukene har tålmodigheten blitt satt på en ordentlig prøve, enten du venter på noe eller noen. Når Mars går retrograd, må vi gjerne justere hvordan vi bruker handlekraften. Det er også en tendens til å føle seg ekstra sliten. Uranus sin kvinkuns til Solen blander seg også inn, og skaper en underliggende rastløshet. Det kan medføre at følelser i ytterste konsekvens blir eksplosive uten at du helt forstår hvorfor. Da er det ekstra viktig å forholde seg til følelsene, og finne ut hvorfor de oppstår og hva de kommer av. Skytten er opptatt av perspektivet, og om du klarer å se ting fra en annen vinkel kan du håndtere situasjonen på en god måte. Det kan være kort avstand mellom ord og handling. Vokt ordene dine, de kan komme ut raskere enn du selv hadde tenkt. Skytten kan være frittalende, og Tvillingen ivrig etter å formidle. Husk det er vanskelig å ta tilbake ord som i all sin kraft allerede har såret mer enn du kanskje mente. Gå noen runder med deg selv, og kjenn på forankringen i ditt indre når du skal formidle det du har på hjertet. For mye Møllers tran kan bli for kraftfullt, og er ikke alltid et gode.

GOD FULLMÅNE

Photo: IStock