Monthly Archives: oktober 2021

You are browsing the site archives by month.

ONSDAG 20. OKTOBER KL 16.56 er det fullmåne 27`26 grader VÆR/VEKT. Under fullmånen er månekreftene på sitt sterkeste fordi det er to motstridende energier som påvirker oss. På sitt beste kan en fullmåne gi inspirasjon, med en følelse av komplett tilfredshet og balanse. Den kan få fram det beste i oss, både av kreativitet, romantikk og handlekraft. Men en fullmåne kan også oppleves som en trykk-koker hvor alle følelser hoper seg opp og kommer ut av kontroll. Dette gjelder kanskje spesielt hvis du har gått på akkord med deg selv, og vært nødt til å undertrykke følelsene dine. Oppleves noe som urettferdig eller helt feil, kan dømmekraften bli dårligere enn ellers, og den berømmelige varulven komme frem. Da kan det være vanskelig å roe ned impulskontrollen. I lys av de siste dagers voldshendelser, er dette noe vi skal være oppmerksomme på under denne fullmånen, hvor det kan komme til en drakamp mellom den ildfulle Væreenergien og den taktfulle Vektenergien.

MÅNEN I VÆREN
Vær-energien kan være svært entusiastisk og intens, så her kan tålmodighet bli en utfordring. Du kan få et energi-kick og ha overskudd til å få gjort unna ting mye raskere enn ellers. Har du planer som krever tiltakslyst og stå-på humør, er det bare å sette i gang. Selvrealisering er også et tema. Men blir du provosert, må du passe på så følelsene ikke farer av gårde med deg. For selv om det går fort over og er glemt i neste øyeblikk, kan du i etterkant angre på ting du har sagt. Med kvadraturet til Pluto under denne fullmånen, kan følelsene dine bli både sterke og umiddelbare, men ikke spesielt sentimentale. Det ligger en sterk tendens til «meg først» i denne fullmånen, og gjør det meste om til en konkurranse. Ved å konkurrere, og helst vinne, oppnås en bekreftelse på at du «er» («jeg er» er Værens motto). Du kan føle deg kvikk i tankegangen og mentalt sterk, men for mye av det gode gir en tendens til nervøsitet og hodepine.

SOLEN I VEKTEN
Vekten er diplomatisk, og velsignet med en egen evne til å se en sak fra to sider. Den er flink til å lytte, og tenker nøye igjennom argumentene før beslutninger tas. Dette er viktig under denne fullmånen. Vekten er begavet med sjarm og taktfullhet, er sosial, og vinner lett venner. Det er viktig for en Vekt å komme godt ut av det med andre, for de utvikler seg bedre sammen enn alene. Vekten har et stort behov for fellesskap, og er flink til å binde ting sammen. Vektens behov for balanse, skaper problemer knyttet til å måtte velge. Vektens tegn er to vektskåler, og når det velges, vil den ene skålen bli tyngre enn den andre, og dermed kommer Vekten i ubalanse. Det er viktig at alle sider av en sak blir godt belyst, slik at Vekten kan finne sannheten som skaper den nøyaktige balansen. En Vekt har sans for alt som er vakkert, og er noe av de positive energiene som denne fullmånen byr på. Rettferdighet og likevekt er stikkord her.

ET KRAFTFULLT KVADRATUR til den dype og transformerende Pluto, preger denne fullmånen. Det betyr en intensitet som kan vekke følelsene som ligger under overflaten. Månens krefter kan da få en plumbo-effekt på det som måtte sitte der av selvbegrensninger og manglende egenverd. For noen kan dette bety rastløshet og frustrasjon som vil ut, mens for andre kan det gi en ekstra dose frigjørende og kreativ energi. Dette påvirker viljen din, og et tema blir å kjenne på hvor trygt og stødig du står i deg selv. Husk at hvordan du har det er hvordan du tar det. Hvis du blir stående i sårbare følelser og reagere ut fra dem, blir utfallet et annet enn hvis du trekker pusten og forsøker å se det hele fra et fugleperspektiv. Vi blir ikke så frustrerte når vi ser ting utenfra og inn, enn når vi ser alt fra et navlebeskuende og egosentrert ståsted. Da får du muligheten til å se alt fra flere sider, og håndtere en situasjon med større klokskap og forståelse. Det er i så fall en god måte å bruke fullmånens Vær og Vekt energi på.

PLUTO ER PÅ GO’FOT MED NEPTUN, så lytter du innover kan du komme i dypere kontakt med intuisjonen din og det i deg som vet hva du trenger for å kunne håndtere, vokse og utvikle deg videre utfra det ståstedet du har i dag. Det er ikke alle prosesser som er like enkle, men du verden for en styrke du oppnår hvis du lærer å være tro mot dine indre verdier.

KJÆRLIGHETSPLANETEN VENUS danner i tillegg et spennende aspekt til både MERKUR og URANUS, så gamle vaner og rutiner kan slå sprekker og åpne nye dører, slik at du ser ting i et nytt lys. Her gjelder det å være endringsvillig når det er nødvendig. Har det oppstått misforståelser de siste par ukene, kan det åpnes for muligheter til å rette opp i dette. Merkur gikk ut av sin retrograde bevegelse to dager før fullmånen, så er det noe som trengs å snakkes om blir det lettere i tiden framover. Det kan være vanskelig å se løsningene med det samme, så en gjennomgang på hva problemet egentlig bunner i, er lurt. Åpenhet og ærlighet kan vise at svaret på både problemet og løsningen kommer fra et behov dypt inne i sjelen. Neptuns kvadratur til Venus akkurat nå kan bevisstgjøre at sjelen din har samme behov for næring som det kroppen har. Så jo mer du lytter innover, jo bedre forstår du dine egne emosjonelle lengsler.

I STJERNEKLART HAR VI SETT PÅ hva denne fullmånen belyser for det enkelte tegnet. For å vite nøyaktig hvordan dette berører hver og en, må det utarbeides et fødselshoroskop.

VÆREN
Mange Værer kan synes det er i overkant med utfordringer for tiden, og energien fra denne fullmånen kan oppleves intens. Det er flere hensyn som må tas, og noen av disse kan kjennes begrensende for din del. Den sårbare Chiron befinner seg i tegnet ditt, hvor den danner gode aspekter til både Venus og Saturn akkurat nå. Å sette grenser og kjenne på selvrespekt, kan gi deg den indre styrken du trenger til å definere tankene og følelsene. Det er mulig du kan finne nye løsninger som passer deg bedre enn slik det har vært fram til nå.

Et godt råd er å booste egenkjærligheten

TYREN
Den tålmodige Tyren kan bli litt provosert av de energiske månekreftene denne gangen. Det beste du kan gjøre er å kose deg med daglige gjøremål som du normalt trenger litt energi for å få utrettet. Har du noe usagt med noen rundt deg, kan det dukke opp en mulighet for å oppklare misforståelser. Dersom det oppstår uventede utfordringer, er det lurt å slappe av i visshet om at det er grenser for hvor galt det kan gå. Tvert imot kan Uranus sin posisjon akkurat nå åpne nye dører der det er på sin plass. Du kan også oppleve gode dager innenfor jobb eller andre viktige ting du er engasjert i.

Et godt råd er å være løsningsorientert

TVILLINGENE
Behovet for sosial kontakt er sterk under denne fullmånen. Både rampejenta Lilith og den mer modne Ceres befinner seg i ditt tegn for tiden, så månekreftene kan gi deg lyst til å finne på noe som er både spennende, gøy og litt utenom det vanlige. By på deg selv, og lytt samtidig til hva andre ønsker. Da kan du få inspirasjon til aktiviteter alle har glede av. Fellesskap er viktig for deg, og dagene rundt fullmånen gir påfyll med energi. Møter du på noe som kjennes feil ut, blir grensesetting viktig. Stol på deg selv!

Et godt råd er å søke faktainformasjon før en avgjørelse tas

KREPSEN
Under denne fullmånen kan Krepsen bli ekstra hjemmekjær. Blir det mye liv og røre i den ytre verden rundt, passer det godt å finne roen i den trygge sfæren som hjemmet er. Aktiviteter som kan skje innenfor husets fire vegger, passer best. Har du jobbet mye, og kjenner deg ekstra sliten, er det bare å lukke døren bak deg og koble av fra kravene så godt du kan. Eller du kan samle venner og familie, og skape en ekstra hyggelig tid sammen med dem. Har du planer om prosjekter som skal gjennomføres i tiden framover, kan du få noen spennende ideer om hva og hvordan du skal gjennomføre disse.

Et godt råd er å krype inn i skallet og koble godt av når du har mulighet for det

LØVEN
Den kraftfulle Løveenergien kan få en energiboost under denne fullmånen. Kommunikasjonen med andre går greit, selv om du kan ha behov for å være den som bestemmer hvordan tingene skal være. Det foregår en idedugnad oppe i hodet ditt, og det kan komme mye spennende i kjølvannet av dette. Se heller ikke bort fra at du får lyst til å reise bort en tur, og energi til å planlegge det være seg ferie, retreat eller annet som fenger. Forhandlinger eller tilbud kan ligge i luften. Hvis det er aktuelt kan det være lurt å lytte til andres meninger også, før du bestemmer deg for noe.

Et godt råd er å kjenne på hva som er viktig for deg

JOMFRUEN
Fullmånen denne gangen kan sette i gang mange tankerekker hos deg. Det kan se ut som du evaluerer og vurderer hvilke verdier du skal bygge videre på. Lykkepunktet befinner seg i tegnet ditt når fullmånen er eksakt, og det kan få deg til å se nærmere på hvilken næring du gir deg selv, og om det dekker dine behov. Kraften fra fullmånen kan kanskje gi deg dyttet du trenger for å velge det som er viktigst for deg. Det er en kjensgjerning at Jomfruen oftest stiller opp for andre, og av den grunn setter seg selv på vent. Pass på så du ikke blir for analytisk i måten du reflekterer på, da følelsene også skal være med i prosessen.

Et godt råd er å lytte til hva hjertet forteller deg

VEKTEN
Denne fullmånen faller i eget tegn, og mange Vekter vil kunne kjenne seg mer opplagt enn på lenge. En evaluering av livskvalitet og meningsfylt innhold i tilværelsen, kan føre til spørsmål om hva som er sant og ekte ut fra hva du opprinnelig ønsker deg. Det er mulig at du må gå noen runder for å bestemme hvilket verdigrunnlag som er viktigst for deg, men når du først har bestemt deg viker du ikke fra avgjørelsen. Blir trykket fra månekreftene for sterke slik at du kjenner deg irritabel og frustrert, er det bare å vente til etter fullmånen med å ta endelige beslutninger.

Et godt råd er å holde bakkekontakten og stå for det du tror på

SKORPIONEN
Denne fullmånen kan sette i gang ulike følelser i deg. Pluto, som hersker over Skorpionen, setter sitt preg på månekreftene denne gangen. At det setter i gang dype prosesser, passer deg egentlig bra. Det gir deg en følelse av å være levende. Du er godt kjent med hva det vil si å grave under overflaten og se hva du finner der. Går du og kjenner på uforløste følelser kan noe løsne nå. Pass på så du ikke sier noe du angrer på ved en senere anledning. Hvordan du selv har det, er hvordan du tar det, og noen ganger er det lov å trekke pusten og tenke seg om på nytt. Andre ganger kommer akkurat det motet som man trenger.

Et godt råd er å gi næring til det som gir energi

SKYTTEN
Denne fullmånen kan bringe en ekstra dose energi inn i livet ditt. Venus befinner seg for tiden i Skytten, og med godt aspekt til Merkur kan samtaler med andre gi positive resultater. Vær åpen for nye ideer og opplevelser, vis sunn nysgjerrighet og følg med på hva som skjer rundt deg. Er noe uklart, forsøk å sette ord på hva du mener. Vær klar og tydelig. Er du heldig, kan nye dører åpne seg. Samtidig må du passe på så du ikke sliter deg ut. Andres krav kan virke overveldende, så husk å puste med magen og gi deg selv timeout når det er nødvendig.

Et godt råd er å kose deg når mulighetene byr på det

STEINBUKKEN
Fullmånen denne gangen berører i stor grad fundamentet ditt og følelsen av tilknytning og tilstedeværelse i deg selv. Du har en unik evne til å få fram det beste i andre, men kan føle deg litt mer usikker på egen verdi. Gamle holdninger som er utgått på dato slår sprekker, og trykket under denne fullmånen kan hjelpe deg å slippe til nye og fruktbare tankesett. Noe som igjen kan gi deg en følelse av å endre fokus på verdiene dine, og hva det er i deg som skaper fruktbare resultater. Lytter du innover kan du oppnå kontakt med din høyere bevissthet, og oppleve at tilgangen til ny kunnskap kommer naturlig.

Et godt råd er å ta vare på de gode øyeblikkene

VANNMANNEN
Denne fullmånen setter fokus på trossystemet ditt. Det kan være du vil ha svar på noen viktige og essensielle spørsmål som har hengt ved deg en stund. Hvilke temaer er nok ulikt fra person til person, men denne fullmånen ser ut til å påvirke konsentrasjonsevnen din på en god måte. Det kan være du får innsikter som gir deg noe å jobbe videre med. Ikke vær redd for å tenke nytt, for husk at hvis du gjør som du alltid har gjort, får du bare en fortsettelse av hva som alltid har vært. Har du planer om å få unna arbeid som har hopet seg opp, er dette en god periode å gjøre det i.

Et godt råd er å nyte glimt av indre klokskap

FISKENE
Denne fullmånens krefter kan virke utfordrende på Fiskenes sensitive holdning til hva som er viktig i livet. Det kan oppleves meningsløst å fokusere på ‘jeg og meg selv først’. Likeledes har Neptun og Venus et tiltakende spenningsaspekt, så en enkel måte å forholde seg til det på, kan være å lene seg tilbake og la tankene vandre, og drømmene overta. Akkurat nå kan det hende du ikke orker å forholde deg så mye til fakta og andres meninger om det meste. En holdning om at ekte glede finner vi bare i den grad vi aksepterer oss selv, står i kontrast til Plutos plumboeffekt under denne fullmånen.

Et godt råd er å meditere, se en film eller gjøre andre ting som dekker dine indre behov for fred og ro

VIL DU VITE MER, eller ønsker du å få stilt ditt personlige horoskop, sett utfra ditt fødselstidspunkt er det bare å ta kontakt på epost: post@stjerneklart.com

GOD FULLMÅNE!

Foto: Stjerneklart.com

Vi er i gang med Astro/psykodramakvelder igjen, og gleder oss veldig over det! Vi ser på hva som astrologisk rører seg når Solen beveger seg gjennom månedens tegn, og ser hvor i horoskopet dette treffer hos den enkelte deltaker. Vi bruker psykodramaøvelser for å gå dypere og bevisstgjøre tema som dukker opp. Vi ser også hvordan ny- og fullmåne påvirker den aktuelle perioden.

STED: Flerbrukshuset, Stasjonsveien 1, 1580 Rygge

TID: kl 18-21.00

Mandag 25. okt: Skorpionen
Onsdag 27. okt: Skorpionen
Mandag 22. nov: Skytten
Onsdag 24. nov: Skytten
Mandag 13. des: Steinbukken
Onsdag 15. des: Steinbukken

PRIS: 300,- kr pr. gang

PÅMELDING: Merete tlf 470 38 187 eller Gunn-Irene tlf 930 06 304
Det tar tid å forberede den enkeltes horoskop, derfor har vi to dagers avbestillingsfrist.

VELKOMMEN!