Monthly Archives: april 2019

You are browsing the site archives by month.

ONSDAG 24. APRIL, startet Pluto å gå retrograd på 23 grader i Steinbukken – og snur ikke igjen før 3. oktober i år. Enkelt forklart betyr dette at vi nå går dypere i oss selv, alle som en.

I ASTROLOGIEN symboliserer Pluto alt som har med transformasjon å gjøre. Pluto peker på det som har utgått på dato, det vi trenger å gi slipp på og legge bak oss. Hensikten er å skape et bedre og mer autentisk liv, i pakt med våre indre verdier og sannheter. For å fylle deg med noe nytt, må du skape plass ved å få ut noe gammelt. Noe må «dø», for at nytt liv skal oppstå – og denne jobben hjelper Pluto oss med. Pluto handler også om kontroll, kraft, manipulering, makt og avmakt. Opplever du å ha livet på stell? Hender det at du står i avmakt? Er det personer rundt deg som maktstjeler deg? Hatt en maktkamp eller to i det siste? Blitt manipulert? Selvutvikling er en viktig del av Plutos budskap. Dersom du våger å gå i dypet og rydde ut alt som ikke lenger gavner deg, øker du samtidig integriteten. Du våger å stå opp for deg selv, kjøper deg ikke (av frykt) inn i andres sannheter og unngår dermed å stå i avmakt eller bli manipulert. Du slutter også å manipluere andre, fordi frykten slipper taket. Manipulasjon er i beste fall en overlevelsesmekanisme. Vi går alle i mer eller mindre grad i frykt for å bli «avslørt», uten at vi en gang er klar over hva vi er redde for skal avsløres. Denne frykten kan få oss til å gjøre ting som potensielt kan skade andre, og vi blir også selvdestruktive. Slipper frykten taket, blir du hel ved!

NÅR PLUTO GÅR RETROGRAD, intensiveres fokuset innover. Kan hende at du i tiden fremover kan kjenne ekstra på sinne, begjær og sjalusi. Du kan også oppleve intensiverte maktkamper og konfrontasjoner, både i familien, på jobben eller blant venner. Jo større utfordringer du måtte møte i månedene fremover, jo større behov er det for å gå i dypet av ditt indre. Det heter i psykologien at andre mennesker er et speilbilde av deg selv. Kan det da hende at du bør stoppe opp og se hvorfor du stadig møter på samme type mennesker og situasjoner? Er det noe du ikke vil se på av egne mønstre el l? Eller er du rett og slett veldig sliten etter å ha dekket over noe i lang tid? Det beste rådet nå, er å utforske deg selv – gjerne i samarbeide med en terapeut. Pluto ble oppdaget omtrent på samme tid som den første atombomben ble laget. Om du nå velger en kontrollert desarmering av en eventuelt tikkende indre bombe, er sjansen for et positivt utfall stor!

FOR Å KUNNE SI NØYAKTIG hvordan prosessen blir for deg, så sjekk om du har planeter på rundt 23 grader i horoskopet ditt, og hvilke aspekter Pluto treffer dem med. Da får du innsikt i hva dette vil bety for deg i månedene fremover. Trenger du hjelp til tolkning av fødselshoroskopet, så send oss en pm!

GENERELT FOR STJERNETEGNENE, vil Pluto slå ut på ulike områder av livet. Pluto har vært i Steinbukken siden 2008, og skal være der frem til slutten av 2024. Så området det gjør seg gjeldene på, har allerede vært aktivt i mange år. Sjekk stjernetegnet ditt under, for å se hvor prosessen din foregår:

VÆREN
Pluto er i området for jobb og karriere. Sannsynligvis har du byttet jobb en eller flere ganger de siste årene, eller går med et ønske om karriereskifte. Lederegenskapene dine er i fokus nå, pass på at du ikke driver deg selv for hardt, eller at du blir for autoritær. Din plass i samfunnet er også på dagsorden, likeledes ditt forhold til autoriteter. Vær obs på at andre kan spre usannheter om deg.

TYREN
Pluto er i området for trossystemet ditt, alt du måtte ha av sannheter og hva du navigerer etter. Å utvide horisonten din, er et viktig fokus. Søk informasjon, reis vidt og bredt og lær andre kulturer å kjenne. Dersom du har drømt om å bli forfatter eller skribent, er mulighetene gode nå.

TVILLINGENE
Pluto er i området for alt som er skjult, og du har sannsynligvis opplevd å få mer enn én overraskelse fra dypet de siste årene. Økonomien kan være i fokus, spesielt tilgangen til penger via andre. Den sosiale Tvilling-energien trenger innimellom å være mer tilbaketrukket enn vanlig i tiden fremover, da kan du lettere få tak i de dype sannhetene.

KREPSEN
Pluto er i området for relasjoner, og setter ditt forhold til andre på dagsorden generelt, og til eventuell livspartner spesielt. Her trenger du å gå i dypet for å se hvem du er i et forhold, uansett til hvem. Justeringer i parforhold kan være nødvendige. Jurdiske anliggender kan også være et tema nå.

LØVEN
Pluto er i området for helse og daglige rutiner. Dersom du har oversett kroppens signaler, kan du ha gått på en smell de senere årene. Alt som handler om ernæring er ekstra viktig, ellers er du tilbøyelig til fysisk ubalanse denne perioden. Løve-energien kan være arrogant, pass på så ikke du hever deg over egen helse. Skap gode rutiner i livet, og vær føre var. Rutiner som ikke lenger gavner deg, kan du bli tvunget til å gi opp.

JOMFRUEN
Pluto er i området for romanser, flørt, lek og moro. Den til tider svært (selv)kritiske Jomfru-energien, trenger et kreativt utløp – og også å ta egne følelser på alvor. Jomfruen har en tendes til å være der for alle andre, og undertrykke egne behov. Det kan f eks gi seg utslag i et ubalansert seksualliv, enten ved at du lever i totalt sølibat eller har en usedvanlig sterk sexdrive. Her skal du lære at det å ta dine behov på alvor, også gjør at du har mer å gi omgivelsene.

VEKTEN
Pluto er i området for hjem og familie, og setter søkelys på hvorvidt du har autoritet der eller ikke. Vekten setter gjerne andre foran seg selv, og her er det årsaken til dette som skal belyses. Det er mulig at du har flyttet i løpet av den senere tid, eller har planer om dette. Vær bevisst hva slags hjem du ønsker å flytte til, og hvordan du skal ha det der. Familiehemmeligheter kan også komme for dagen.

SKORPIONEN
Pluto er i området for kommunikasjon, søsken og nærmiljø. Skorpionen har Pluto som hersker, og følgelig ingen problemer med å gå i dypet. Her skal du lære å lytte til andre, og tilpasse deg omgivelsene. Du har et sterkt behov for å bli hørt nå, og trenger og trene på hvordan du formidler ditt budskap. Det kan også oppstå situasjoner med søsken.

SKYTTEN
Pluto er i området for ressurser og verdier, ikke minst egenverdet. Skytten elsker å reise, lese og utvide horisonten, nå ber Pluto deg om å foreta en reise i ditt indre. Utforsk hva som bor inni deg, kanskje har du aldri tatt deg tid til det tidligere. Jo lenger inn du reiser, jo mer oppdager du – og for hver oppdagelse styrkes din egenverdi. Økonomi er også et tema, og på hvilken måte du tilegner deg penger (millionærer er ofte født med Pluto i dette området).

STEINBUKKEN
Pluto er i området for hvordan du fremstår. Du har sannsynligvis blitt lagt godt merke til de siste årene, uansett hva du har gjort. Kanskje har du erfart det du synes er «urettferdig» motstand, dette er Plutos måte å bryte ned usunne egostrukturer på. I stedet for å utøve (ubevisst) makt over andre, ta makten i eget liv. Det er viktig å leve som man lærer. Gjør du jobben nå, vil du tiltrekke deg mange positive mennesker.

VANNMANNEN
Pluto er i området for det ubevisste i livet, og den ubevisste delen av personligheten din. Her trenger du å endre dine indre holdninger, med kløkt og tålmodighet. Det kan være utfordrende å endre kurs, fordi du nå opplever større grad av frykt og frustrasjon enn vanlig. Du kan oppleve å bli stilt overfor mange fristelser.

FISKENE
Pluto er i området for fellesskap med andre, det sosiale liv og organisasjoner. Fiskene liker seg godt sammen med andre, men har også behov for tilbaketrekking. Kanskje opplever du at det stadig kreves noe av deg, av en bestemt gruppe eller i det sosiale liv. Utfordringen din blir å sette grenser, og tydelig finne din rolle i gruppen – hvor du også får ivaretatt dine behov. Det kan hende at du ønsker å trekke deg mer tilbake enn ellers, men her blir det flukt vekk fra utfordringen.

DERSOM DU HAR LYST TIL Å LÆRE MER om astrologi og samtidig få et innblikk i egne Pluto-prosesser i fødselshoroskopet, minner vi om «Grunnkurs i Astrologi» helgen 4. – 5. mai, på Flerbrukshuset i Rygge. Se eget arrangement annet sted på fb-siden her. Spørsmål og påmelding til post@gunn-irene.no

Photo by Danielle MacInnes on Unsplash
Photo by Ross Findon on Unsplash

FREDAG 5. APRIL KL 10.50, er det nymåne 15 gr 17 i Væren. Dette er det første tegnet i zodiaken, og markerer starten på en ny syklus. Nymånen er også starten på noe nytt, så her blir det gode muligheter for å skape endringer og en ny start. Men først…

PLUTO og SYDNODEN traff hverandre eksakt i dag på 23 gr i Steinbukken, og står sammen der 1. – 5. april. Dette er kraftig kost! Mange har merket det de siste dagene. Du har kanskje allerede opplevd at spøkelser fra fortiden har dukket opp? Pluto handler om transformasjon, og sydnoden om fortid. Det er stor sannsynlighet for at fortiden i disse dagene plutselig blir aktuell igjen, av en eller annen årsak (her må man se på den enkeltes horoskop for nærmere detaljer). Det kan være personer du har mistet kontakten med, som plutselig dukker opp igjen. Uløste konflikter kan også se dagens lys, selv om du trodde du var ferdig med dem. Det kan være situasjoner som aktiverer gammelt sinne, angst, skyld, maktkamp eller en følelse av underlegenhet eller hjelpeløshet. Under en Pluto-transitt kan de undertrykte følelsene, også de fra langt tilbake i tiden, få utløp og bli vanskelige og hanskes med.

SATURN blander seg inn i det hele, og forteller deg at du bør ta deg selv på alvor og endre dårlige vaner. Du kan velge å holde fast ved det gamle, og la sinne og en følelse av bitterhet gjennomsyre livet ditt. Er det et slikt liv du ønsker? En Pluto-transitt kan trykke på sårbare følelser og minne deg på hvor raskt du kan føle deg liten og ubetydelig i møte med mennesker du opplever som sterkere enn deg selv. Pluto handler om makt og avmakt. Er dette noe du gjenkjenner i ditt liv, er tiden kanskje inne for å sette grenser og se ting i et nytt perspektiv. I det øyeblikket du setter grenser, skjer det noe med deg. Du finner deg ikke lenger i å sette deg selv til side i eget liv. Her snakker vi ikke om hvem som skal være den sterkeste, men om å finne den dype innvendige roen, som forteller deg at det er du selv som vet hva som er best for deg. Vi snakker heller ikke om å være så sta at enhver fornuftig tanke skal ignoreres. Nei, vi snakker om at du finner den egenkjærligheten i deg selv som gir deg en personlig vekst og glede. Det er en kjensgjerning at jo mer du kjærlighet du gir til deg selv, jo mindre anerkjennelse trenger du fra andre.

DET ER IKKE MENINGEN at vi skal leve helt alene i verden, men at vi skal finne balansen i oss selv. Da samspiller vi også bedre med andre. Virkningen av Pluto er transformasjon og forandring, så det som måtte dukke opp nå, gir deg en mulighet til revurdere tidligere måter å reagere på. Gi deg selv egenomsorg og støtte.
Har du tidligere følt deg liten og hjelpeløs, kan det hende du nå velger å reagere annerledes, sette disse berømmelige grensene, og si at nok er nok. Du tar kontrollen over det som har vært utfordrende! Saturn, som bl a handler om grensesetting, er aktivt inne i bildet og kan hjelpe til med prosessen. Du velger selv hvilken effekt gamle ting skal ha på deg. I skrivende stund har Månen gått inn i Fiskene, hvor den skal være til torsdag natt. Det betyr at du kan kjenne deg mer emosjonell, og trenger kanskje å gi deg selv den nødvendige omsorgen du behøver for å stå opp for deg selv. Det er også fint å ha noen å snakke med om tanker og følelser. Noe av det viktigste under en slik Pluto-transitt er å dele tankene og erfaringene med noen du stoler på. Det er godt å ha noen å snakke med, og få gode innspill som støtter deg på veien.

RYDD UT GAMLE SPØKELSER de neste dagene, og sett deg mål for hvordan du vil at resten av livet skal se ut. Du kan bli inspirert til å finne veien videre, ved hjelp av Venus, Neptun og Merkur som har god kontakt i Fiskenes tegn for tiden. Energien fra nymånen preger oss til midten av mai, mens Pluto/sydnoden/Saturn-effekten vil vare hele april. Denne uken er den på det sterkeste, for så gradvis å avta. Våg å drømme store drømmer, sette deg hårete mål – og ikke minst ta deg selv på alvor! Øyeblikket – akkurat her og nå – er resultatet av alt du har tenkt og gjort i fortiden. I øyeblikket skaper du også fremtiden, utfra valgene du tar.

God uke og nymåne!

Foto: Madhuvan Yadav