Healing

Linken mellom energiarbeid, meditasjon og healing er dypt forankret.

Jeg har via eldgamle tibetanske teknikker lært ulike healingteknikker, samt fått dypere imagechakraforståelse og erfaring innen stressmestring. Når jeg jobber clairvoyant, jobber jeg samtidig med energiarbeid/healing. Det vil si at jeg jobber med å balansere opp og energimessig sende healing til de delene av energifeltet som lyser opp under en reading.

Klienten kan oppleve varme, kulde eller bare kjenne at noe slipper innvendig. Jeg jobber utfra troen på at når energifeltet er i balanse gis kroppen mulighet til å reparere/heale seg selv.

Dette betyr IKKE at man skal la være å oppsøke lege eller annet helsepersonell når man føler seg dårlig. En energibehandling kan hjelpe slik at kroppen slapper mer av, og bidra til at overskuddet kommer tilbake. Det blir flyt i energibanene.

Det viser seg at når vi mennesker er i balanse, vil den frie viljen og handlekraften være tilgjengelig for oss. Vi ser løsninger istedenfor bare bekymringer. Ubalanse oppstår gjerne når erfaringer, hendelser eller vår fortid tapper oss, eller vi er syke, slitne og har mye stress. Vi går i loop, og får ubalanse mellom det sympatiske og det parasympatiske nervesystemet. Healing kan da være et godt verktøy som hjelper kropp og sjel til å gjenvinne balansen, og dermed gjenvinne kraften din. Ved å fjerne «proppene» skapes mulighet for energiflyt og glede.

For meg er reading og energiarbeid/healing en god kombinasjon, og en måte jeg liker å jobbe på.

I tillegg til ulike healing og energibehandlingskurs, har jeg Reiki trinn 1 og 2, samt Eric Pearl trinn 1 reconnective healing.

Jeg er også medlem og godkjent healer ved Det Norske Healerforbundet