– fullmåne med karmisk preg

Dette er en heftig fullmåne, så det kan være lurt å beholde roen dersom du opplever at noen rundt deg skaper uro, og måtte mene både det ene og det andre om ting du ikke er enig i.

MÅNEN I SKORPIONEN har en skarp psykisk sensitivitet, og fanger lett opp det som ligger under overflaten i form av uuttalte budskap og skjulte agendaer. Du kan oppleve at intuisjonen din under fullmånen, blir sterkere enn den pleier å være. I tillegg er det en eklipse, hvilket betyr at den karmiske nodeaksen er involvert. Dukker hendelser fra fortiden opp, kan det være lurt å se nærmere på hvilke temaer disse bringer med seg, og om det er noe her som har utspilt sin rolle, og derfor skal gis slipp på. Å se ting i et nytt lys, kan gi en indre følelsesmessig frihet. Siden sørnoden er knyttet til Månen denne gangen, kan noen erfare at egenskaper og erfaringer fra tidligere liv gjør seg gjeldende. Og husk at det er ikke bare dårlig karma som skal jobbes med. Noe bra har vi med oss i bagasjen, og gode opplevelser og god karma er også noe du kan erfare er på tur opp i bevisstheten. Noen ganger er det vanskelig å ta innover seg positive egenskaper og ressurser du bare vet ligger der i dypet av sjelen din. Kan det være på tide å se nærmere på disse, og bruke intuisjonen din for å lette litt på det som tidligere er lagt lokk på? Her er det duket for en god indre vekst. Effekten tar du med deg i mange måneder fremover, så det er verdt jobbingen!

PLUTO er denne fullmånens hersker, og kan hjelpe deg å kompostere og fordøye det du trenger å jobbe med. Som vi tidligere har skrevet så har Pluto kommet seg inn i Vannmannen, hvor den har begynt å transformere menneskeheten. Den jobben må gjøres i hver og en av oss, vi kan ikke sitte og vente på at alle andre skal forandre seg først. 1. mai begynte Pluto sin årlige retrograde ferd som varer til 10. oktober, omtrent like lenge som effekten av eklipsen. Vi har derfor god tid til å skrelle bort utdaterte mønstre, og tre inn i en mer bærekraftig utgave av oss selv.

SOLEN I TYREN bringer med seg en stødighet, er praktisk anlagt, knyttet til jorden, og har noe av dennes fruktbarhet og tålmodighet i seg. Mange kan kjenne et behov for trygghet, og at denne tryggheten ligger i håndfaste verdier og stødige rutiner. Komfort er noe Tyren liker, og evnen til å nyte livet er fremtredende. Maten må smake, drikken være god, atmosfæren skal fryde legeme og sinn, og varme både hjerte og sjel. Det er noe trygt ved Tyren, et ord er et ord, og den er til å stole på.

KJÆRLIGHETSPLANETEN VENUS handler om verdiene våre, og ikke minst hva vi verdsetter og ønsker oss i kjærlighetslivet. Vær oppmerksom på at Venus sitt aspekt til Neptun akkurat nå, kan få deg til å se verden gjennom rosa briller. Se opp for en tendens til ukritisk å bli blendet av andres drømmer. Her er det også viktig å skille mellom medlidenhet og kjærlighet. Neptun er også en åndelig planet, så for deg som søker innover, er en åndelig hengivenhet og kontakt med en høyere del av din spirituelle verden mulig. Her som ellers, er jording og en sunn dømmekraft viktig.

ENERGIEN MELLOM MÅNEN I INTENSE SKORPIONEN OG SOLEN I STØDIGE TYREN
preges i tillegg av at Uranus slår sprekker i de gamle rammene og strukturene vi har vært vant til å leve etter. Vi ser dette også i det store verdensbildet. Mye tyder på at det ikke er mulig å opprettholde fasade, ro og orden slik som før. Denne eklipsen kan øke trykket og presset, og få fram underliggende årsaker til dette. Mange krefter jobber på begge sider, både de som ønsker forandring og de som ønsker å holde på det vante gamle. Det betyr at Skorpionen ikke uten videre vil innordne seg, mens den konservative Tyren ikke vil ha splid. Det blir lett to leire som kan komme i konflikt med hverandre. Det betyr høyst sannsynlig noen dager med uro, hvor det som blir forsøkt holdt under kontroll, likevel lekker ut. Det kan føre til godt synlige maktkamper, hvor det meningsløse med å rive hverandre i stykker kan ende opp som et viktig og interessant tema.

KOMMUNIKASJON: MERKUR GÅR RETROGRAD, TID FOR MENTAL OPPRYDDING
Hvis du for tiden opplever at noen samtaler er slitsomme, og at du ikke blir hørt selv om du sier alt i beste mening, er du nok påvirket av Merkurs retrograde bevegelse. Her kan det være lurt å ikke gå for hardt fram. Merkur befinner seg for tiden i Tyren, og kan få en sta og rigid kvalitet. Ta deg tid til å tenke gjennom hva du ønske å formidle, gå gjennom argumentasjonen en gang til, og se om dette gir deg nye tanker og perspektiver som er bedre. Tenk nytt der hvor det er nødvendig! Dette er en fin tid til å rydde opp i tankemønstre som trenger en oppdatering. Merkur går retrograd fram til 15. mai, og ikke ute av skyggen før 1. juni.

GOD FULLMÅNE!

Dette er en vennlig og inntrykksvar fullmåne, så søker du etter dypere kontakt med dine åndelige og spirituelle krefter, kan dette være fullmånen for deg.

SOLEN er i empatiske Fiskene, og bringer med seg en ikke-fordømmende og healende energi. Den kan vekke sensitiviteten i deg, og det er ikke uvanlig å bli mer åpen for det åndelige. Du kan sanse ting psykisk, og intuitivt fange opp noe som senere viser seg å være riktig. Du kan også kjenne på en lengsel etter noe mer. Er du et handlekraftig menneske, kan dette behovet gi seg uttrykk gjennom f.eks. maling, skriving, musikk, en tur ut i skog og mark eller andre ting som er viktig for deg. Ulike former for meditasjon kan også gi sjelefred. Gjør det som gir deg indre ro og balanse. Dette er en god måte å lade batteriene dine, og kjenne at du er i synk med dine kvaliteter og verdier. Er det mye stress og krav i livet ditt for tiden, er grensesetting viktig. Se om du kan få tatt noen små friminutter, og få pustet ut. Det er vel ikke noe som er mer energitappende enn å hele tiden måtte gå i et spenningsfelt og gi av seg selv, uten å få tid og mulighet til å hente seg inn. Denne fullmånens energi kan gjøre deg mer emosjonell, du kan bli lettere rørt, og oppleve at tårene ikke er langt unna. Tårer virker rensende både på kropp og sjel, så kanskje er tiden moden for å stikke hull på noen oppdemmede følelser. Det kan være første steget mot å få kontakt med den indre kraften du vet befinner seg et sted i deg.

MÅNEN er i praktiske og analytiske Jomfruens tegn, og siden den også er sterk mentalt kan du få drahjelp til å sortere og rydde i det som måtte ligge der og skape usikkerhet og forvirring i livet ditt.
Denne fullmånen har et godt aspekt til Uranus, så ikke bli overrasket om det ‘ramler’ ned noen nye tanker og ideer som hjelper deg å se ting i et annet perspektiv enn tidligere. Og med Mars i utålmodige Tvillingene, kan ting skje raskere enn du kanskje hadde ventet deg. Dette spesielt hvis det som skal endres i livet ditt, egentlig er overmodent for forandringer. Er du normalt veldig selvkritisk, kan du spørre deg selv om du rett og slett er for streng mot deg selv, og om det er mulig å gjøre noe med det. Svaret er vel oftest et JA til det?

EN AV ÅRETS VIKTIGSTE TRANSITTER er at Saturn, planeten for rammer og struktur, skifter tegn og går inn i Fiskene. Her skal den være de neste par årene, og overgangen skjer under denne fullmånen. Nå settes søkelyset på hva som gir oss en dypere mening med livet. Det er et stort spørsmål, uten enkle svar. Slik verden utvikler seg nå, er det naturlig å stille seg selv dette spørsmålet. For hva er meningen med et liv? Det er mange kraftfulle energier i sving, og vi kan trenge Saturn til å rydde opp og gi klarhet i hva vi står overfor i livene våre. Det sies at dette er en periode med naturlige avslutninger og nye begynnelser. Hva kan så dette bety? Det er mye rundt oss, både her til lands og ute i verden, som gir grobunn for mange fortvilte bekymringer. Når det blir for mange utfordringer å forholde seg til, presser det seg fram en bevisstgjøring for hvordan vi skal takle og håndtere alt dette. Det pågår en krig i verden med så mye grusomhet og lidelse at vi ikke helt fatter at det er mulig. På den annen side hører vi at i vårt land tjenes det særdeles gode penger på olje, gass og strømleveranser, uten at vi får merkbare goder av dette i form av bl a bedre offentlige tjenester. Tvert imot blir alt dyrere, pengene strekker ikke like langt som før. Det er vår virkelighet, enten vi liker det eller ikke. Det er for øvrig mange virkeligheter, basert på hvilke realiteter vi lever i.

EN SPIRITUELL VIRKELIGHET
Mange av oss har lært at det er naivt å tro på «klisjeen» fred på jord med alt det dette ville medføre. I en spirituell verden er vi godt kjent med kampen som foregår mellom egoets drifter og sjelens visdom. Dette er en kamp som lever i oss alle. Kanskje det er på tide å ta sjelens språk på alvor. Gjennom meditasjon og indre reiser vet vi av erfaring at vi kommer til et sted hvor fred, ro og harmoni skjer i et kraftfullt møte med en åndelig helhetsfølelse, med aksept, toleranse og kjærlighet. Her opplever vi en naturlig forståelse for at dette er en god og riktig virkelighet å leve i. Dessverre rykkes vi ut av denne tilstanden gang på gang, og står på nytt i kampen mellom egoet og sjelens stemmer. Men kanskje vil Jupiters møte med Chiron de neste dagene åpne opp og vise oss at det er mulig å heale gamle sår, og legge fortiden bak oss. Inni oss vet vi at dette er mulig!
Vi bærer alle på en dyp visdom, som fungerer som både kart og kompass. I denne stille, dype indre visdommen, stemmer kartet med terrenget. Når vi er ‘der inne’ kan vi undres over hvilke krefter det er der ute som skaper så mye nød og urettferdighet for så mange. Vi går etter sigende inn i Vannmannens tidsalder, og forventer at det skal skje en oppvåkning som gjør at verden blir et bedre sted å leve i for alle. Da kan vi kanskje tenke alvorlig på hva som skjer hvis mange nok verden over, får kontakt med og videreutvikler sin e g e n indre visdom. Da vil det bli vanskelig å ikke møte andre med respekt, likeledes umulig å ta andres liv mm. Det vil i det store og hele være mye vi ikke ville ønske å påføre hverken oss selv eller andre. Dette er kanskje det sterkeste våpenet vi vanlige mennesker har. Men vi har lært at dette er naivt og urealistisk. Kanskje vi skal snu på det, og se på dette som vår virkelighet, og dermed mulig å realisere. Det setter søkelys på hvilken virkelighet vi vil leve i, og på hva virkelighet egentlig er.

GOD FULLMÅNE!

Foto: Merete Foldahl

ÅRETS FØRSTE FULLMÅNE BLIR OFTE KALT ULVEMÅNE noe som stammer fra de opprinnelige indianerne i det nordlige og østlige USA, da det sies at de ofte hørte ulven ule ekstra mye mot månen på denne tiden. Ulven er både flokkdyr og et dyr som kan vandre alene. Denne fullmånen har i seg begge disse sidene i kraft av den selvstendige Steinbukken og den familiekjære Krepsen. Det vil være kraftfullt å meditere for å finne styrken til å kunne stå alene på egne ben, men også kunne være en del av et fellesskap. Er du derimot sensitiv og lett påvirkes av stemninger rundt deg, kan det være lurt å skjerme seg litt mot for mange utfordrende situasjoner denne helgen. Det kan være vanskelig å ikke reagere emosjonelt, og får du først en reaksjon, kan du oppleve at det er vanskelig å forstå årsaken eller opphavet til følelsene dine.

SOLEN I STEINBUKKEN STÅR SAMMEN MED MERKUR SOM FORTSATT ER I SIN RETROGRADE PERIODE
Du kan oppleve forsinkelser, eller at du ikke blir møtt og forstått når du prøver å forklare hva du mener i ulike situasjoner. Det kan være lurt å stoppe opp, og se litt ekstra godt etter årsaken til den eventuelle utfordringen. Steinbukken har normalt en engels tålmodighet, så ikke bli utålmodig om du må vente litt før resultatene du ønsker kommer. Den handlekraftige Mars går også retrograd, så smør deg med tålmodighet noen dager til. Senere ut i januar er det mye som løsner, og da kan det være lurt og ha brukt litt ekstra tid på å gå gjennom det du måtte ha liggende av prosjekter.

MÅNEN I KREPSEN er sensitiv, med et ekstra stort behov for omsorg og nærhet. Venner og familie er viktig, og en Kreps elsker å beskytte og ivareta de som står den nær. Her fanges energier lett opp, både på godt og vondt. Ærlighet er viktig, likeså å få snakket om det som ligger og ulmer under overflaten. Så den gode samtalen er bra, men vær oppmerksom på at misforståelser lett kan oppstå, eller ting som er utenfor din kontroll kan skape frustrasjoner.

FULLMÅNENS KVADRATUR TIL CHIRON peker på hvilke sår vi fortsatt bærer på som trenger å bli møtt med omsorg og forståelse. Denne omsorgen kan du gi deg selv ved å gi egenstøtte der du trenger det. Prøver vi å dytte bort de vanskelige tankene og følelsene, forsvinner de ikke. De bare blir liggende til neste gang noe trigger. Våger vi derimot å gå inn og kjenne på hva det er som er vanskelig, kan vi finne ressurser i oss som gir innsikten vi trenger for å slippe taket, og gjøre det Chiron ønsker å bidra med, nemlig healing. Når nok er nok, er det enklere å gi slipp.

PLUTOS OPPOSISJON TIL LILITH kan om nødvendig bringe fram ukonvensjonelle løsninger du trenger for å bryte gjennom indre blokkeringer. Husk at i deg selv har du alt du trenger for å ha det bra. Uranus sitt gode aspekt til fullmånen påvirker også nodeaksen, noe som kan hjelpe å rydde kraftig opp i gamle holdninger du ikke trenger lenger. Ta tiden til hjelp, la ting få modnes fram til nymånen 21. januar.

JUPITER HAR BEVEGET SEG INN I VÆREN, og når MARS OG MERKUR snur litt senere denne måneden, kan du oppleve at ting skyter fart. Da kan det du jobber med nå, endelig begynne å gi resultater.

GOD FULLMÅNE!

Har du lyst til å lære astrologi på en enkel måte, med utgangspunkt i ditt eget horoskop? Ta kontakt med oss i Stjerneklart på epost:post@stjerneklart.com

Photo: Unsplash.com


torsdag 8. desember kl 05.08

har vi kommet til årets siste fullmåne, også kalt Vintermåne.

SOLEN STÅR I DEN ALLTID SANNHETSSØKENDE SKYTTEN, og bringer naturlig opp trangen i oss til å forstå den dypereliggende meningen med livet, enten det er vårt eget eller livet sett i et større perspektiv. Vi nærmer oss slutten av året, og mange av oss ser allerede fremover med tanke på hva det neste året vil bringe. I Skytten søker vi å utvide horisonten, og forstå sammenhenger vi kan strekke oss mot. Vi åpner opp for nye muligheter. Denne julen kan for mange åpne opp for hva som formidles til oss av tro og håp i en utfordrende tid både her hjemme og i andre deler av verden. Det ligger forandringer i luften, og vi lar oss påvirke av det som skjer rundt oss. Skytten handler om trossystemet vårt, så bli ikke overrasket om holdninger du ikke har reflektert så mye over i løpet av et øyeblikks klarhet går fra å være en selvfølgelig sannhet, til å måtte vike for nye innsikter. Et skarpt og åpent blikk kan gi ny forståelse for noe du ikke har sett tidligere.

SKYTTENS HERSKER JUPITER, befinner seg i slutten av Fiskene, hvor den står sammen med drømmeren Neptun. Går du rundt med en kreativ spire i deg som ønsker å komme til uttrykk, kan denne fullmånen inspirere deg og skape entusiasme du har lengtet etter en stund. Nyt øyeblikket og la deg rive med! Er noe uklart, gi deg selv tid til å finne ut av det. Hastverk kan legge demper på skaperkraften i deg.

MÅNEN STÅR I ALLSIDIGE TVILLINGENE, og nye ideer og kreative løsninger kan fort se dagens lys. Kjenner du for det, så gi deg selv lov til å slippe fram glede og lekenhet. Gjør det du kjenner er bra for deg. Tenk fremover og planlegg gjerne konkrete løsninger på noe du har ønsket lenge. Sett ord på tankene dine, og lytt innover til hva sjelen din forsøker å fortelle deg. Den ser både inn i og forbi det som oppleves som hindringer for deg. Det er bra å løsrive deg fra egendefinerte begrensninger, og se at for ditt eget velvære er det sunt å komme seg videre. Saturn, planeten for rammer og struktur er godt aspektert til denne fullmånen. Det gir tankene dine troverdighet og et seriøst preg, noe som kan hjelpe deg å se klarere hva du trenger for å komme dit du vil.

TVILLINGENES HERSKER MERKUR, som nå har gått inn i seriøse og handlekraftige Steinbukken, kan bli nyttig i den forstand at tenker du langsiktig, kan du erfare at det du formidler til deg selv har et realistisk preg over seg. Det gjelder å ikke forhaste seg når avgjørelser skal tas, men heller bruke tid til å tenke på eventuelle nødvendige detaljer som måtte være viktig.

UNDER DENNE FULLMÅNEN må vi ikke glemme at Mars går retrograd gjennom nettopp Tvillingenes tegn, noe som i verste fall kan gjøre deg rastløs og overdrevent impulsiv. Rundt fullmånen er Mars i tillegg i direkte opposisjon til Månen. Underliggende sinne og frustrasjon har da en tendens til å komme ut, gjerne i sammenheng med at du har en følelse av å stå i stampe. De siste ukene har tålmodigheten blitt satt på en ordentlig prøve, enten du venter på noe eller noen. Når Mars går retrograd, må vi gjerne justere hvordan vi bruker handlekraften. Det er også en tendens til å føle seg ekstra sliten. Uranus sin kvinkuns til Solen blander seg også inn, og skaper en underliggende rastløshet. Det kan medføre at følelser i ytterste konsekvens blir eksplosive uten at du helt forstår hvorfor. Da er det ekstra viktig å forholde seg til følelsene, og finne ut hvorfor de oppstår og hva de kommer av. Skytten er opptatt av perspektivet, og om du klarer å se ting fra en annen vinkel kan du håndtere situasjonen på en god måte. Det kan være kort avstand mellom ord og handling. Vokt ordene dine, de kan komme ut raskere enn du selv hadde tenkt. Skytten kan være frittalende, og Tvillingen ivrig etter å formidle. Husk det er vanskelig å ta tilbake ord som i all sin kraft allerede har såret mer enn du kanskje mente. Gå noen runder med deg selv, og kjenn på forankringen i ditt indre når du skal formidle det du har på hjertet. For mye Møllers tran kan bli for kraftfullt, og er ikke alltid et gode.

GOD FULLMÅNE

Photo: IStock

Tirsdag 22. november går Solen inn i Skytten, og markerer med det et energiskifte. Vi har akkurat gått gjennom en heftig eklipsemåned i Skorpionen, hvor mange har opplevd at uforløste og til dels utfordrende temaer for n’te gang har kommet opp til overflaten. Slikt gir lett en følelse av aldri å bli ferdig med ting. Men kanskje evner vi å se at underveis i livet har vi utviklet oss og opparbeidet en større modenhet, og kan se gamle skyggesider med nye øyne. Det ligger god healing i å gi slipp. Å utvide horisonten, ekspandere og i klokskap bevege seg videre, er et av Skyttens store temaer.

Nå kan vi søke nye innsikter som endrer vårt perspektiv og virkelighetsbilde både i og utenfor oss selv. Skyttens optimistiske hersker Jupiter befinner seg i intuitive Fiskene hele perioden, så det er en tid hvor dypere kontakt med egen åndelighet og integritet, kan utvikles videre og gi spennende innsikter.

KOMMUNIKASJON OG BEDRE VERDISKAPING
Merkur og Venus befinner seg i Skytten store deler av perioden, hvilket betyr at søkelyset settes på våre sanne verdier og holdningene vi har til disse. Skytten handler om trossystemene våre, og det er viktig å ha noen framtidsvisjoner vi kan relatere til. Det handler om livet og hverdagen vår. Også globalt trenger vi i høyeste grad endringer.
Det er vel på tide at våpen i alle mulige grusomme varianter utgår som middel enkelte statsledere bruker når de skal kommunisere med hverandre. Den type macho holdninger med mangel på respekt for menneskeheten, er så absurd at det nå burde se sitt endelikt. Vi får virkelig kjent på hjelpeløshet, ikke bare i forhold til krigføring, men også klimaskadene vi er vitne til. Så er spørsmålet om endringer kan skje gjennom at vi som enkeltmennesker jobber med oss selv, finner en indre trygghet, og utfra det evner å snu ryggen til styresett som totalt mangler respekt for menneskeverdet. Naivt? Nja, kanskje ikke. Uten redde mennesker kommer ikke krigsglade statsledere langt. 

NYMÅNEN VED MIDNATT 23. NOVEMBER
er av det inspirerende slaget. I eget liv kan du bestemme deg for å endre måten du møter repeterende mønstre på, gi slipp, og med det gå inn i en ny fase hvor det du gjør er i tråd med hva som er sant for deg. Inngangen til endringer kan bli enklere rundt denne nymånen. Det er tid for healing, så forsøk å være fleksibel og raus mot deg selv og andre. Hva med å snakke positivt om deg selv til deg selv? Her kan det oppstå en lekenhet, som får deg til å kjenne deg både spontan og fri. Er du raus med deg selv, er du også raus med andre.

NEPTUN KAN TÅKELEGGE
i begynnelsen av desember og skape forvirring av ymse slag. Er noe uklart, vil et godt råd være å lytte innover etter svarene du har i deg selv. Hører du godt etter, skjønner du hva som er riktig. Det gjelder å fjerne frykt og usikkerhet som måtte ligge der og sperre for innsikten. Fra 6. – 10. desember kan kommunikasjonen med andre oppleves noe utfordrende, så tenk godt gjennom hva du trenger å si, og sett gjerne grenser for hva du syns er ok at andre sier til deg. 11. desember går Venus inn i Steinbukken, noe som vil gi de fleste bedre jording, ro og trygghet inn mot julestria.

FULLMÅNEN 8. DESEMBER I TVILLING/SKYTTE
kan bringe fram livsgleden i deg, og aktivere et sterkere behov for frihet. Siden det nærmer seg helg, kan det være lurt å planlegge hyggelige ting som gir påfyll! Det kan være hva som helst, alt fra å lytte til musikk, lese en god bok eller se en film, gå en tur ut i skog og mark, eller samle venner for hyggelig samvær. Gjør det som føles riktig for deg. Og husk at glede ikke behøver å koste noe!

Et godt tips gjennom denne Skyttemåneden er rett og slett å la deg inspirere til å skape noe som gjør hverdagen og livet bedre for deg!

Karaktertrekk for den som er født i Skyttens tegn:

SKYTTEN – SER (ca 22/11 – 21/12) PROFETEN
Element: ILD Kvalitet: BEVEGELIG Hersker: JUPITER Yrke: REISELIV

Skytten preges av optimisme og uavhengighet. De opptrer veldig imøtekommende og jovialt, og har en egen evne til å akseptere folk som de er. De søker å forstå meningen med livet, og har gjerne blikket rettet mot fjerne horisonter. Med Skyttens behov for frihet elsker de å reise, og som naturlige filosofer, reiser de gjerne både i den ytre og den indre verden. Skytten liker å lære, og på den måten finne sin egen sannhet. De er meget intuitive, og er flinke til å se sammenhenger. Grenser og innskrenkninger er det verste som kan skje, noe som bunner i at Skytten er livende redd for å gå glipp av muligheter. Det samme gjelder kjedsomhet. Skytten trenger å ha noe og se frem mot, og ha visjoner å strekke seg etter. Skytten setter seg høye mål som følges med stor, men kontrollert iver. En for sterk og selvopptatt ærgjerrighet kan være et problem.

Av utfordringer kan en lite moden eller presset Skytte være både arrogant og hensynsløs. Taktløs, og med mangel på moral, kan Skytten si ting som sårer andre. De mener ikke å såre, ordene bare plumper ut på en særdeles tydelig og direkte måte. Men selv når de dårlige egenskapene tar overhånd, er den sannhetssøkende Skytten lett å gjennomskue. Skytten er nemlig ikke flink til å lyve.

Stikkord: Sannhetssøkende, sosial, entusiastisk, frittalende, utforskende, filosofisk. Uforpliktende, overdriver, avstumpet/hensynsløs, dogmatisk.

ONSDAG 29. JUNI KL 04.52, har vi en nymåne av den litt mer krevende sorten. Vanligvis er det fullmånen som får frem de sterkeste følelsene, men denne gangen går nok nymånen en vanlig fullmåne en høy gang.

NYMÅNEN ER I FØLSOMME KREPSENS TEGN. Krepsen viser sjelden hva den føler, selv om det kan være pågående indre tsunamier. Det er som om den føler at det er et svakhetstegn å «avsløre» følelsene, og at tryggheten dermed blir borte. Derfor kan det samle seg opp mange (ubearbeidete) følelser, som kan gi seg ulike utslag både i den fysiske kroppen men også i humøret. En Kreps i ubalanse merkes lett ved at den er humørsyk. Denne nymånen står sammen med Lilith. Hun var Adams første kone, men ble kastet ut av Eden fordi hun var for selvstendig. Hun var i kontakt med dypet i seg selv, fant seg ikke i å bli undertrykket og gjorde opprør. Som kjent foretrakk Adam en føyelig kvinne, bedre kjent som Eva. I astrologien refererer vi gjerne til Lilith som hun som ikke lar seg kue. Hun har en sterk integritet, og er uredd. Når Lilith står sammen med en nymåne i Krepsen, er det derfor sannsynlig at (de undertrykte) følelsene kommer til overflaten. Her utfordres Krepsens ønske om å holde alt innenfor hjemmets fire vegger!

NYMÅNEN OG LILITH STÅR I ET UTFORDRENDE ASPEKT TIL JUPITER i Væren, og alt Jupiter kommer i kontakt med har en tendens til å gå ut av proposjoner. Når den i tillegg befinner seg i handlekraftige Væren, er det «no bullshit»! Dette skaper en sterk intensitet, som kan vedvare frem til neste nymåne 28. juli. Krepsen er følelsene våre, Væren er handlingene mens Jupiter er hele trossystemet vi tar avgjørelser ut i fra. Så her får vi virkelig synliggjort hvilke følelser som skaper hvilke reaksjoner, dernest hvilke handlinger vi foretar oss, og hvilke følelser det igjen skaper. Vi går kollektivt inn i en sterkere bevisstgjøring av egne mønstre – der er det nemlig på tide med en opprydding! Målet er å reagere med modenhet, ikke som om vi fortsatt befinner oss i trassalderen. Vi må forstå hvorfor vi reagerer og responderer som vi gjør. Ved å gå i oss selv og erkjenne vår egen sannhet og sårbarhet, kan vi finne måter å reagere på som UT-vikler oss, ikke vikler oss inn i enda flere floker. Jupiter er forbundet med sannhet, moral og samvittighet – når vi bruker energien til å belyse oss selv, slutter vi å dømme andre. Vi skal erkjenne egen sannhet, uten å dømme andres. Det betyr at vi også må tillate andre å tråkke feil, og heller hjelpe dem tilbake på stien i stedet for å nekte dem å gå sammen med oss. Uansett hva de har gjort. Vi har lover og regler som straffer handlinger, men vi blir aldri kvitt ondskap om vi dømmer mennesket i sin essens. Dette er nymånens energi, og her kan vi alle velge en ny start i den ubetingede kjærlighetens navn.

VI NÆRMER OSS DEN VIKTIGSTE ASTROLOGISKE BEGIVENHETEN I ÅR, når Uranus og nordnoden møtes i Tyren i slutten av juli. Nymånen nå, er med på opptakten til dette møtet, ved neste nymåne er aspektet ganske eksakt. Vi har skrevet om dette tidligere, og det handler kort om at vi kollektivt må revurdere verdiene våre, og skape en ny retning for at planeten skal kunne fortsette å hjelpe oss i våre fysiske liv. Under pandemien fikk vi et glimt av hvordan Moder Jord kan skinne, når vi slutter å forurense og misbruke. Så fort restriksjonene ble opphevet, var alle intensjoner om kollektiv bærekraft oppløst – i egoets navn. Vi rettferdiggjør at vi MÅ reise langt av gårde på ferie denne sommeren, fordi dette har vært «fratatt» oss i to år, stakkars oss – nå «fortjener» vi virkelig en sydentur. Hm… Passkrise, streiker i ulike deler av flynæringen og i flere land. Forsinkelser og kanselleringer. Noen ganger kan det være lurt å stoppe opp, og vurdere en overbevisende mengde av tegn. Kanskje «noen» prøver å si oss noe? Om du trenger en anbefaling av sommerlektyre, så les gjerne «Alkymisten» av Paulo Coelho selv om du har lest den tidligere.

GOD NYMÅNE!

NYMÅNETILBUD!
Frem til neste nymåne 28. juli, får du 30 % rabatt ved kjøp av fødselshoroskop! Dette er en god måte å bli kjent med seg selv på, både sterke sider og de sidene som kanskje trenger en finpuss.
Gå inn på vår hjemmeside www.stjerneklart.com og se under fanen «AKTUELLE TILBUD» eller «HOROSKOP» for mer informasjon om de ulike horoskopene vi kan tilby.

Den rene energien fra fullmånen bringer med seg vitalitet og glede, er befriende leken, og kan få fram både latteren og skaperkraften i deg! Har det vært mye tungt og vanskelig den siste tiden, kan dette bli som et friminutt, et friskt pust hvor nye tanker og ideer både inspirerer og motiverer. Det kan bli enklere å se situasjoner og utfordringer i et annet lys. En sterk Skytteenergi belyser og bevisstgjør hva som er sant for deg, og kan hjelpe deg å stå stødigere når du trenger det. Innsikter som kommer under fullmånen, kan gi aha-opplevelser som både beriker og utvider din bevissthet. Våg å være din egen beste venn! Trangen til å reise kan også bli ekstra sterk nå.

SOLEN I TVILLINGENE bringer med seg en livlig og nysgjerrig energi, i tillegg til en sterk kunnskapshunger. Tvillingene elsker å kommunisere og holde seg orientert om hva som skjer. Så forvent at nyhetsbildet kan interessere deg mer enn vanlig under denne fullmånen. Ord fascinerer, og det kan oppleves spennende å finne ut av ting. Behovet for at noe skal skje blir også gjerne sterkere. Merkur, herskeren av Tvillingene, har gått inn i eget tegn nå, så legg merke til at praten generelt går lettere mellom folk. Det kan bli livlige kvelder i nabolaget, og ikke se bort ifra hyggelige og overraskende besøk. Har du gått med planer om å selge noe, er tiden ekstra gunstig de kommende dagene. Tvillingene er gode selgere, så her er det en gyllen mulighet for å rydde opp i ting du ikke lenger trenger og samtidig få noen kroner for det. Benytt sjansen før Solen går inn i Krepsen 21. juni, da skifter energien til et sterkere ønske om å være sammen med de nærmeste.

MÅNEN I SKYTTEN
Mens Tvilling-energien elsker å snakke med folk og hungrer etter siste nytt, kan Månen i optimistiske Skytten bli litt sosialt naiv og velsignet uvitende om at mennesker er forskjellige. Skytten og herskeren Jupiter handler om å utvide horisonten, og signaliserer lengsel etter fjerne horisonter. Behovet for å reise kan bli sterkere, noe som passer godt på denne tiden av året. Sansene dine er sterkere enn vanlig, og gjør opplevelsene ekstra spennende. Skal du ikke ut å reise fysisk, vil en indre meditativ reise kunne tilføre deg mye. Finn et egnet sted enten hjemme hos deg selv eller ute i det fri, og la Neptun sin innflytelse over denne fullmånen gi næring til din spirituelle reise.

MERKUR OG JUPITER
Der hvor Merkur søker kunnskap, søker Jupiter forståelsen bak kunnskapen. Mens Merkur kommuniserer menneskene imellom, kommuniserer Jupiter med «Gud». Jupiter representerer også selvtillit, vitalitet og trossystemene vi bærer med oss. Den sier noe om vekst, optimisme, tillit, suksess, sjenerøsitet og flyten i livet. Blir du ekstra sterkt påvirket av energien fullmånen sender ut, kan du i entusiasmens navn ønske å gi det lille ekstra og reagere på andre som om de var en del av deg selv, og helst ønske å smelte sammen med dem. Du kan få behov for å gjøre alt med alle, og være åpen og vennlig som en hundevalp. Dette betyr at du i beste mening kan komme til å strekke deg langt for at andre skal ha det bra, og selv glemme dine egne behov. Det er noe som heter at ‘har andre det bra, har du det bra’. Kos deg under fullmånen, men husk å sette grenser der hvor det er nødvendig, så du ikke blir spist opp og tappet for energi! Denne fullmånen er ment å skulle gi deg en god dose påfyll.

FULLMÅNENS GODE ASPEKT TIL SATURN gir en realisme som gjør det mulig å gjennomføre og nå mange av de målene du setter deg. Både selvdisiplin, konsentrasjon og utholdenhet kan være egenskaper som hjelper deg å fullføre. Her snakker vi også om enkle prosjekter som for eksempel gå en tur, ta den telefonen du lenge har tenkt du bør ta, gå gjennom saker som bare ligger der osv. Alle disse små og enkle beslutningene som har en tendens til å bare bli liggende uten å gjennomføres.

MARS OG CHIRONS KVADRATUR TIL CERES I KREPSEN KAN BLI EN UTFORDRING
Mens Mars i Væren ofte har dårlig tid og handler før den tenker, har Chiron i samme tegn en stor frykt for ikke å lykkes, og blir derfor ofte handlingslammet. Her kan det komme fram mye frustrasjon og aggresjon, som skal håndteres. Dersom du opplever at du ikke blir møtt og respektert for den du er, og ofte har fått høre at du ikke får til det du vil, kan en lav selvfølelse trigges. Syns du dette gjelder deg, så husk at det er mulig å ta den gode samtalen med seg selv. Det er aldri for sent å tenke nytt. Å gjenfinne motet – som du har mye av – er både krevende og viktig for å mestre det du vil. Alt fra det dagligdagse til de større områdene i livet krever mestring. Når du lykkes, vil du også våge å kjenne på følelsen av frykten for å mislykkes. Da våger du å stole på deg selv, og når du får tak i det som ligger i dypet er det mye lettere og både forholde seg til det, og gjøre noe med det. Klarer du å skape et system og disiplin rundt din egen oppfattelse av virkelighet, kan du bringe din høyeste essens ut i livet. Det er viktig å beholde bakkekontakten, og se situasjoner og mennesker for hva de egentlig er.

ER DU UTE ETTER Å FINNE KJÆRLIGHETEN, vil det sosiale i tiden fremover by på muligheter. Vær forberedt på at det kan skje plutselig, og at du kan møte hen selv om du kanskje har gitt opp å treffe noen. Et godt tips er å bevege seg mye ute i naturen, en tur til hagesenteret kan også gi deg overraskende møter. Og fordi denne fullmånens energi øker vårt sosiale behov, hvorfor ikke invitere til nabofest i hagen eller bakgården? Her er det duket for god, gammeldags sommer-romantikk! Møter du noen nå, vil det sannsynligvis skape en annen retning i livet enn det du har sett for deg. Hva er det de sier? Her er det bare å gønne på!

GOD FULLMÅNE

Photo by Silas van Overeem on Unsplas.com

DENNE FULLMÅNEN setter søkelyset på de ekte verdiene dine, og ber deg bli bevisst på hva du gir liv til, og hva som er oppriktig sant for deg. Er det du gir energi til, i tråd med hva du ønsker deg?

Egenutvikling handler om å få innsikt i hvilke mønstre du går og bærer på, og se om disse støtter eller motarbeider deg. Under denne fullmånen går kommunikasjonsplaneten Merkur retrograd, hvilket gir deg muligheten til i et retroperspektiv, å se nærmere på hvordan tankene dine vandrer, hvilke fokus du har, og ikke minst holdningen du har til deg selv. Snakker du deg selv og livet ditt ned, eller er du flink til å gi deg selv den støtten du trenger på den livsveien du går akkurat nå? Dette er en fin tid til å rydde opp i eget indre landskap, der du ser at det er nødvendig!

MED SOLEN I KVALITETSBEVISSTE TYREN kommer det som har verdi for deg på bordet, og det er en kjensgjerning at Tyren setter pris på alt som er behagelig og kan oppfattes gjennom sansene. Det en Tyr bygger opp, bygges opp langsomt og sikkert over tid. Her er fruktbarhet og tålmodighet stikkord. Under denne fullmånen står Solen sammen med den nordlige måneknuten, setter søkelys på veien fremover, og hvilke veivalg som må tas for å komme deg dit du vil. Dette gir deg en unik mulighet til å fokusere på hvordan du egentlig ønsker å ha det. Nok en gang vil et ærlig møte med deg selv, gi deg kontakt med hva du på sjelsplan trenger for å gi deg selv et godt dytt videre på veien.

UNDER DENNE FORMØRKELSEN STÅR MÅNEN I DYPE OG TRANSFORMERENDE SKORPIONENS TEGN. Her står den sammen med den sydlige måneknuten, hvilket under denne eklipsen kan sies å gi et dobbelt karmisk preg. Gamle følelser og hendelser fra fortiden kan for n’te gang komme opp til overflaten, noe som kan oppleves intenst og krevende. Skorpionenergien er kjent for å grave dypt. Det kan være at noe du trodde du var ferdig med, må ses på en gang til før du klarer å slippe det helt. Temaer som har hatt en tendens til å gå i loop og hindre deg i å komme deg videre, kan nå få et annet utløp. Tidligere har gamle sår kanskje bare fått skorpen revet av, for så å bli dyttet ned i «glemselens dyp» i nok et forsøk på å glemme smerten som har vært for vond å kjenne på. Det finnes vel knapt noe som er enklere enn å sette sine egne behov til side. Dette spesielt hvis selvsabotørens indre stemme kun gir en følelse av emosjonell krise, hvilket i praksis også er veldig utmattende. Men et slikt mønster skaper ingen endring.

KJÆRLIGHETSPLANETEN OG ESTETIKEREN VENUS, som handler om hva vi liker og har behov for, står sammen med den sårede kentauren Chiron i Værens tegn. Chiron viser til livssåret vårt, og kan trigge det i deg som ikke er fornøyd med helheten i tilværelsen. Du kan ha konkrete meninger om hva som vil gjøre deg mer fornøyd, men erkjenner at tiden løper fra deg uten at noe blir gjort. Jupiter, lykkeplaneten som forsterker og belyser de ulike temaene som er aktuelle, har akkurat gått inn i Væren, hvor den foreløpig skal være på visitt fram til høsten. Det kan bety at du får en annen innsikt i og forståelse av ting som gjør det enklere å realisere det som har verdi for deg. Værenergien har som sagt en «plumboeffekt» på det som måtte stå i stampe. Herskeren Mars står sammen med Neptun i Fiskene, så det er mulig du kommer lengst med å søke innover i deg selv og følge det drømmene og intuisjonen forteller deg gir de beste løsningene.Denne eklipsen gir deg drahjelp til å bli bevisst hvilket genuint verdigrunnlag du vil bygge videre på. En eklipse betyr også at effekten av valgene dine får betydning i lang tid fremover. Så hvilke drømmer har du? Husk at det er lov å ta beslutninger som får deg ut av gamle spor og gir personlig vekst. Det er lov å skape grunnlag for nytenkning og bedre livskvalitet. Da kan du leve et liv hvor dine selvdefinerte verdier er det viktigste for deg. Skulle noen prøve å knuse idealene, vil du bare vokse deg sterkere og seigere, siden det er du som med din sannhet vet hva som er best i ditt liv!

GOD FULLMÅNE!

Lyst til å lære astrologi?
Vi har nettkurs for både nybegynnere og viderekomne. Alle kursene til Stjerneklart bruker deltakernes fødselshoroskop som utgangspunkt for læringen, og baserer seg på det personlige. Samtidig med å lære astrologi, får man en dypere innsikt i og forståelse av seg selv. Nettkursene våre følger du i ditt eget tempo.

Besøk gjerne hjemmesiden vår www.stjerneklart.com for mer informasjon, eller send oss en epost til post@stjerneklart.com

Photo by Unsplash/Mathew Schwartz

PÅSKENS FULLMÅNE bærer med seg sterke krefter, og oppfordrer oss til å søke innover og kjenne på våre kjerneverdier. Er du sensitiv og mottakelig kan du oppleve en indre kamp mellom egoets viljesterke jeg-stemme på den ene siden, og sjelens dype visdom på den andre siden. De to sidene snakker forskjellige språk, om vi ikke jobber for å integrere dem. Fordi denne fullmånen er i Vektens tegn, handler det om å samarbeide og forstå begge sider. Lytt innover og søk etter det som gir deg best støtte og mening i eget liv.

MED KRAFTEN SOM SOLEN I VÆREN GIR, aktiveres både Værens styrke og kampvilje. Denne kraften er på ingen måte redd for utfordringer, og har det motet som trengs for aktivt å handle i pakt med egen visjon og overbevisning. Her kan du kjenne på hva som er din styrke, og på hvordan du bruker den i dagliglivet ditt.  

SAMTIDIG BEFINNER MÅNEN SEG I DIPLOMATISKE OG OMTENKSOMME VEKTEN, som på ingen måte ønsker å komme i konflikt med noe eller noen. Her er det lett å kjenne ubehag dersom ubalansen både i det indre og ytre blir for stor. En bevisstgjøring på om du er konfliktsky og oftest trekker deg tilbake, eller om du aktivt søker å skape harmoni i en konflikt, kan gi deg en spennende innsikt i egne mønstre.

NEPTUN OG JUPITER står nå sammen i Fiskene, og kan være til stor hjelp dersom du søker å finne den indre visdommen i deg som bærer din sjels urgamle språk, tilegnet av erfaringer gjennom mange inkarnasjoner. Dette er den indre stemmen som vet hva sjelen trenger for å fylles med det som er meningsfullt for deg. Klisje? Nei, på ingen måte! I tillegg gir både Mars og Venus i Fiskene drahjelp til å kjenne på hvilke dype verdier som er viktigst. Mars kalles krigsguden, og er hersker over Væren. Normalt betyr det en utagerende og dynamisk energi, men i Fiskene får den et pasifistisk og humant preg over seg. Dette passer godt sammen med herskeren av Vekten, kjærlighetsplaneten Venus, så ikke bli overrasket om du kjenner deg mer bløthjertet enn vanlig. Vi kan kalle det kjærlighetens språk, med mulighet for at denne inntar en klarere og sterkere plass hos deg akkurat nå.

MEN vi må også ta med Plutos sterke dynamiske aspekt til fullmånen. Noen vil oppleve en indre kamp mellom egoets vilje og sjelens mer forsonlige språk. Er livet ditt konfliktfylt for tiden, kan det være greit å se at denne fullmånen kan aktivere både tendensen til maktkamp og en mer fredelig løsning. Det kan gi en følelse av indre skjebne og fastlåsthet. Derfor kan det være lurt å lytte innover og finne din indre overbevisning før du gjør noe. Valget er ditt.

MED SYDNODEN I SKORPIONEN kan hendelser fra fortiden komme opp til overflaten, og sette i gang ulike følelsesaspekter. Hva med å ta en realitetssjekk? Kan det være lurt å ta en ekstra titt inn i sakens kjerne og se om det er mer å jobbe med, eller om komposteringsprosessen er ferdig, slik at temaet kan falle til ro?

NORDNODEN, SJELENS VEI FRAMOVER, står nå sammen med Uranus i Tyren. Uranus har stått der en stund, og vært med på å bryte opp i fastlåste mønstre som trenger å endres på. Vi bærer med oss mange mønstre, som egentlig har gått ut på dato. Nå nærmer taletrengte Merkur seg, så både tanker og sinn kan få en ny og oppfriskende måte å se ting på. Ny innsikt kan gjøre det enklere å sette ord på ting, og innholdet i hva som formidles kan overraske og gi ny mening.

GOD FULLMÅNE!  

Mer informasjon om kurs finner du på www.stjerneklart.com

Foto: Linda Østerdahl

Helt spontant inviterer vi deg til en sosial sammenkomst
MANDAG 11. april. Vi er der i perioden kl 15-21.00.

Det blir litt forskjellige aktiviteter som feks:

* Trommereise
* Tarotlegg
* Englekort
* Meditasjon til chakra og solfeggiofrekvenser
* Runer
* Gode og sosiale skravlestunder

Ta med kort, runer eller andre ting du har liggende, og bli med på å lage en koselig ettermiddag/kveld ✨✨✨
Vi byr på kaffe, te og VAFLER 🧇!

Obs! Dette er et gratis arrangement for deg som ønsker litt sosialt samvær i påsken.

VELKOMMEN 🐥!