ÅRETS FØRSTE fullmåne, kan oppleves sterk og intens og dermed berøre følelsene våre på et dypt plan. Siden fullmånen denne gangen er eksakt på en tid da de aller fleste ligger og sover, kan noen oppleve at drømmene gjennom natten blir dypere og mer følelsesladet enn vanlig i møtet med egen underbevissthet.

DET ER ET NESTEN KARMISK PREG OVER DENNE FULLMÅNEN hvor Sol, Måne, Pluto og nodeaksen danner et interessant mønster som viser at selv om mye ser bra ut på overflaten, så syder og koker det i dypet. For oss personlig handler det om kontrasten mellom den trygge, seriøse og besluttsomme siden i oss hvor vi allerede har samlet en god porsjon livserfaring, kontra den delen som fortsatt er sårbar og kjenner på utilstrekkelighet. Det er en indre kamp mellom sjel og personlighet, mellom det i oss som har en relativt sunn egenverdi, og det som aldri føler seg bra nok. For å komme videre i egen utvikling, må vi tenke nytt, og se ting fra et annet perspektiv. Under denne fullmånen er det Neptun med sin åndelige tilnærming som byr på seg selv, og ønsker å ta oss til et høyere bevissthetsnivå.

SOLEN I ANSVARLIGE STEINBUKKEN har en naturlig autoritet og appellerer til den bevisste og fornuftige siden i oss. Ryggrad og karakterstyrke er gode og solide egenskaper. Steinbukkenergien er fokusert, målrettet, har god bakkekontakt og får derfor mye gjort. Denne gangen står Pluto sammen med Solen, noe som gir ekstra plumboeffekt til prosesser som er i gang. Hva vi enn står i, vil Pluto med sin kraft rive vekk det som hindrer oss i å skape det livet og den hverdagen vi ønsker. Steinbukkens intensjon er å bygge opp et solid og veletablert fundament, mens Pluto fjerner det som ikke er bra ‘materialvalg’. Disse to appellerer til den voksne siden vår, slik at vi kan ta beslutninger som er gode for oss. Hvor hardt vi sitter fast i uheldige mønstre, avgjør hvordan prosessen oppleves. Ved å ta seg selv på alvor, kan en syklus som startet juli sist sommer nå avsluttes.

 
MÅNEN STÅR I FØLSOMME KREPSEN, hvor trygghet og forutsigbarhet er viktig. Dette kan bli utfordrende under denne fullmånen, fordi Pluto for n’te gang bringer opp til overflaten minner og erfaringer fra fortiden som er forsøkt satt lokk på. Krepsen er veldig intuitiv og stoler naivt på egne følelser, og blir urolig når det er noe som skjer utenfor dens kontroll. Ofte går vi videre i livet og tenker at vi har lært av det vi har opplevd. Og det er riktig nok, forskjellen er bare at det som ligger uforløst der nede i dypet ofte gir seg utslag som et rusk i maskineriet. Merkur går retrograd fram til slutten av denne måneden, og er en fin tid til å rydde opp i tankene, og se nærmere på hvilke holdninger vi har til oss selv. Det er vanskelig å finne sin indre styrke hvis man fortsatt er et offer for fortiden. Fullmånen setter søkelyset på røttene våre og fundamentet vi står på. Dette er vårt rotchakra, det vi trenger skal være trygt og stabilt. Ved å erkjenne at våre behov må dekkes, blir det enklere å forløse fortidens sår med alle emosjoner som ligger i sekken og holder oss tilbake fra å integrere naturlig vekst. Det er også en fin tid og finne nye måter å kommunisere med de nære du har rundt deg. Videre er det viktig å huske at rotchakra handler ikke om å bruke for mange krefter til å overleve i hverdagen, men om den grunnleggende følelsen av trygghet og mening i livet, og hvor flink du er til å skape og realisere målene du setter deg.

I LIKHET MED MERKUR GÅR OGSÅ VENUS RETROGRAD
En retrograd planet handler alltid om fortiden. Den gir en ny mulighet til å se situasjonen på nytt, og tenke gjennom saken en gang til. Det er en utmerket mulighet til å se at i løpet av tiden som har gått, har vi blitt litt klokere, og ser løsninger der vi tidligere var et offer for omstendighetene. Det er tid for å bryte gamle vaner og oppdatere den visdommen og forståelsen som alle prosessene våre har ført til. Husk at selvrespekt gir styrke.

VI LEVER I EN TID MED ENDRINGER, og vi har mange spennende stunder foran oss. Denne fullmånen er helt på slutten av Steinbukk/Kreps, nærmere bestemt 27’51 grader. Det betyr at det du jobber med av temaer under denne fullmånen kan finne sin naturlige forløsning når Solen beveger seg inn i Vannmannen bare få timer etterpå. Det er et forslitt uttrykk – men husk at det er i motbakke det går oppover!

GOD FULLMÅNE!

Foto: Rita Nyquist

Comments are closed.

Post Navigation