JUPITER I SKYTTEN – TID FOR OPTIMISME

Torsdag 8. november 2018 går Jupiter ut av Skorpionen, og inn i sitt eget tegn Skytten. Jupiter oppholder seg ca 1 år i hvert tegn, og skal være her fram til 3. desember 2019.

 

 

Mens Jupiter har vandret gjennom Skorpionen siste året, har den satt søkelyset på mye som har vært forsøkt holdt skjult, med det resultat at mange av våre illusjoner og virkelighetsbilder har bristet og endret karakter. Dette så vel i det ytre som i det indre.
Vi har fått møte både vår egen frykt og våre skyggesider, og erkjent at i dypet i oss selv har vi mye å måtte ta tak i. Med både Saturn og Pluto i Steinbukken, kommer fakta på bordet. Uranus, planeten for forandringer, beveger seg nå mellom Tyren og Væren, og skaper nok trykk og uro til at det som er fastlåst, kan løsne og gi rom for noe nytt.

Nå er det tid for å lære, og Jupiter i Skytten setter søkelyset på at det er en større mening med livet vårt. Den viser at vi er den vi er nettopp på grunn av de erfaringene livet har gitt oss på godt og vondt. Jupiter peker på hva som er meningen med all denne erfaringen vi sitter igjen med.
Kanskje betyr det at vi tar bedre vare på oss selv? Eller er mer tro mot våre egne verdier?
Tar vi den lærdommen som kommer til oss, får vi en innsikt som gir mening.

Jupiter kalles den store lykkeplaneten, og forbindes med framgang, ekspansjon og hell. Det handler om intuisjonen vår, og også vår åndelige søken. Der hvor Merkur søker kunnskap, søker Jupiter forståelsen bak kunnskapen. Nå er det tid for å utvide horisonten, og Jupiter i Skytten aktiverer lengselen etter noe mer. Dette året utfordres vi i å kjenne på, – og møte våre egne trossystemer.
* Hva tror vi på? * Hva er sant for oss? * Finnes det en løsning der hvor alt kjennes så håpløst? * Hva er egentlig begrensninger? * Og hva med lykke?

Jupiter hjelper oss å komme i kontakt med det vi tror er større enn oss selv, men som egentlig er kontakten med vår egen spiritualitet og høyere åndelige bevissthet.
Du vet, – det stedet i oss hvor vi innerst inne bare v e t hva som er sant for oss.

Det ligger en optimisme når Jupiter befinner seg i eget tegn. Kunnskapstørsten øker og ønsket om å lære mer blir framtredende. Glede og forventninger står på agendaen. Med Jupiter i Skytten får vi også kjenne på egne sosiale behov, hvilket lett får oss til å søke steder og miljøer hvor vi finner likesinnede. Å reise er også knyttet til Skytten, gjerne reiser til fjerne og eksotiske strøk, hvor opplevelse og innhold blir ekstra viktig.
Med både Saturn og Pluto i Steinbukken, er det gode muligheter for å realisere mange av drømmene.

Hvor du har Jupiter i horoskopet ditt forteller noe om opplevelsen av lykke i eget liv. Av erfaring vet vi at noen ganger er det først i etterkant av hendelser at helheten og meningen i det store bildet forstås. Underveis i prosessen kan veien være både tøff og utfordrende. Det gjelder å ikke gi opp troen på seg selv, men tvert i mot lære å forstå hvem man er, og verdien av nettopp dette.

Comments are closed.

Post Navigation