Monthly Archives: mai 2023

You are browsing the site archives by month.


 – fullmåne med karmisk preg

Dette er en heftig fullmåne, så det kan være lurt å beholde roen dersom du opplever at noen rundt deg skaper uro, og måtte mene både det ene og det andre om ting du ikke er enig i.

MÅNEN I SKORPIONEN har en skarp psykisk sensitivitet, og fanger lett opp det som ligger under overflaten i form av uuttalte budskap og skjulte agendaer. Du kan oppleve at intuisjonen din under fullmånen, blir sterkere enn den pleier å være. I tillegg er det en eklipse, hvilket betyr at den karmiske nodeaksen er involvert. Dukker hendelser fra fortiden opp, kan det være lurt å se nærmere på hvilke temaer disse bringer med seg, og om det er noe her som har utspilt sin rolle, og derfor skal gis slipp på. Å se ting i et nytt lys, kan gi en indre følelsesmessig frihet. Siden sørnoden er knyttet til Månen denne gangen, kan noen erfare at egenskaper og erfaringer fra tidligere liv gjør seg gjeldende. Og husk at det er ikke bare dårlig karma som skal jobbes med. Noe bra har vi med oss i bagasjen, og gode opplevelser og god karma er også noe du kan erfare er på tur opp i bevisstheten. Noen ganger er det vanskelig å ta innover seg positive egenskaper og ressurser du bare vet ligger der i dypet av sjelen din. Kan det være på tide å se nærmere på disse, og bruke intuisjonen din for å lette litt på det som tidligere er lagt lokk på? Her er det duket for en god indre vekst. Effekten tar du med deg i mange måneder fremover, så det er verdt jobbingen!

PLUTO er denne fullmånens hersker, og kan hjelpe deg å kompostere og fordøye det du trenger å jobbe med. Som vi tidligere har skrevet så har Pluto kommet seg inn i Vannmannen, hvor den har begynt å transformere menneskeheten. Den jobben må gjøres i hver og en av oss, vi kan ikke sitte og vente på at alle andre skal forandre seg først. 1. mai begynte Pluto sin årlige retrograde ferd som varer til 10. oktober, omtrent like lenge som effekten av eklipsen. Vi har derfor god tid til å skrelle bort utdaterte mønstre, og tre inn i en mer bærekraftig utgave av oss selv.

SOLEN I TYREN bringer med seg en stødighet, er praktisk anlagt, knyttet til jorden, og har noe av dennes fruktbarhet og tålmodighet i seg. Mange kan kjenne et behov for trygghet, og at denne tryggheten ligger i håndfaste verdier og stødige rutiner. Komfort er noe Tyren liker, og evnen til å nyte livet er fremtredende. Maten må smake, drikken være god, atmosfæren skal fryde legeme og sinn, og varme både hjerte og sjel. Det er noe trygt ved Tyren, et ord er et ord, og den er til å stole på.

KJÆRLIGHETSPLANETEN VENUS handler om verdiene våre, og ikke minst hva vi verdsetter og ønsker oss i kjærlighetslivet. Vær oppmerksom på at Venus sitt aspekt til Neptun akkurat nå, kan få deg til å se verden gjennom rosa briller. Se opp for en tendens til ukritisk å bli blendet av andres drømmer. Her er det også viktig å skille mellom medlidenhet og kjærlighet. Neptun er også en åndelig planet, så for deg som søker innover, er en åndelig hengivenhet og kontakt med en høyere del av din spirituelle verden mulig. Her som ellers, er jording og en sunn dømmekraft viktig.

ENERGIEN MELLOM MÅNEN I INTENSE SKORPIONEN OG SOLEN I STØDIGE TYREN
preges i tillegg av at Uranus slår sprekker i de gamle rammene og strukturene vi har vært vant til å leve etter. Vi ser dette også i det store verdensbildet. Mye tyder på at det ikke er mulig å opprettholde fasade, ro og orden slik som før. Denne eklipsen kan øke trykket og presset, og få fram underliggende årsaker til dette. Mange krefter jobber på begge sider, både de som ønsker forandring og de som ønsker å holde på det vante gamle. Det betyr at Skorpionen ikke uten videre vil innordne seg, mens den konservative Tyren ikke vil ha splid. Det blir lett to leire som kan komme i konflikt med hverandre. Det betyr høyst sannsynlig noen dager med uro, hvor det som blir forsøkt holdt under kontroll, likevel lekker ut. Det kan føre til godt synlige maktkamper, hvor det meningsløse med å rive hverandre i stykker kan ende opp som et viktig og interessant tema.

KOMMUNIKASJON: MERKUR GÅR RETROGRAD, TID FOR MENTAL OPPRYDDING
Hvis du for tiden opplever at noen samtaler er slitsomme, og at du ikke blir hørt selv om du sier alt i beste mening, er du nok påvirket av Merkurs retrograde bevegelse. Her kan det være lurt å ikke gå for hardt fram. Merkur befinner seg for tiden i Tyren, og kan få en sta og rigid kvalitet. Ta deg tid til å tenke gjennom hva du ønske å formidle, gå gjennom argumentasjonen en gang til, og se om dette gir deg nye tanker og perspektiver som er bedre. Tenk nytt der hvor det er nødvendig! Dette er en fin tid til å rydde opp i tankemønstre som trenger en oppdatering. Merkur går retrograd fram til 15. mai, og ikke ute av skyggen før 1. juni.

GOD FULLMÅNE!