Monthly Archives: januar 2024

You are browsing the site archives by month.

VANNMANNENS FULLMÅNE I ÆRVERDIGE LØVEN  
torsdag 25. januar kl 18.54

Dette er en fullmåne som setter fokus på frihet og uavhengighet. Det er for tiden sterke krefter i sving, så ikke bli overrasket om en gjenkjennbar indre drivkraft og vilje du tidligere ikke har våget å bruke, plutselig ikke lar seg ignorere lenger. Høyst sannsynlig vekker dette prosesser du har stått i en stund, som du nå er klar for å rydde opp i. Økt bevissthet og forståelse av hensikten med forandringer, kan være det du trenger for å få gjennombrudd og komme deg videre. Det er tid for endringer basert på en ny virkelighetsforståelse. Plutos inntog i Vannmannen (21. januar) hjelper til med å avslutte prosesser, og samtidig forstå den dypere meningen om at avgjørelser må tas for nettopp å skape den ønskede forandringen. Det skal dog sies at noen kan oppleve intensiteten i denne fullmånen som krevende.

SOLEN I VANNMANNEN OG MÅNEN I LØVEN aktiverer noe fundamentalt i oss. Tradisjonelt blir Vannmannen forbundet med «folket» og Løven med «kongen». Nå har Pluto kommet for å gi kraft til hver og en av oss, så vi kan fortsette å leve sammen i likeverd. Hvem var det som opprinnelig slengte ut at noen mennesker (posisjoner) har større verdi enn andre? Vi må forstå at vi alle er avhengige av hverandre, og at hver eneste en av oss beriker menneskeheten. I årtusener har «folket» akseptert «kongens» maktutøvelse, i bytte mot beskyttelse.

Men hva er det som skjer i verden nå? Det har vel aldri vært mer frykt for krig og katastrofer. Vi begynner å se at styresmaktene ikke nødvendigvis har folkets beste som den viktigste drivkraften, og at de kanskje ikke er i stand til å beskytte oss lenger. Kontrakten mellom myndigheter og folk blir brutt. I flere land, inkludert det opplyste Europa, setter politikere eget behov for vinning foran folks beste. Så lenge folket tillater at det skjer, kan vi faktisk ikke gjøre noe med det. Og vi tillater at det skjer, fordi vi ikke t r o r vi kan gjør noe. Det hjelper liksom ikke å gå til stemmeurnene hvert annet eller fjerde år… Jo!

LØSNINGEN LIGGER I AT HVER OG EN MÅ ENGASJERE SEG, og begynne å forholde seg til virkeligheten. Til nå har vi kunnet lukke øynene og tenkt at «det skjer ikke meg» eller «det skjer ikke her». Noe av det som får oss til å våkne, er når vi opplever konkret endring i hverdagen. I så måte har vi alle kjent på pungen hvilken konsekvens krigen i Europa medfører. Vi begynte å gløtte på øynene, men hva skjer når verdensøkonomien bedrer seg? Lukker d u øynene på nytt?

DENNE FULLMÅNEN gir oss takk og lov et behov for å tenke mer selvstendig, og danne egne meninger ut fra hvordan vi absorberer alt som skjer rundt oss. Det begynner å komme et behov for å tre ut av flokken, for å «tenke sjæl og mene…». Et ønske om å frigjøre seg fra begrensninger håndteres best når vi kjenner begrensningene, og vet hvilken frihet vi ønsker. Og forresten trenger vi å se på akkurat det med frihet på nytt. Vitenskapen tilhører Vannmannens tegn, og vi er i en rivende utvikling når det kommer til kunstig intelligens (KI). Vi tror vi blir friere når «noe» kan overta en del av tankearbeidet (som f eks eksamen), husarbeidet, bilkjøringen osv. Friere – til hva? La oss i Vannmannens tegn gjøre et tankeeksperiment: vi er mer enn 8 milliarder mennesker på kloden. Si at KI gjør at 6 milliarder «slipper» å jobbe. Hva skjer da? Blir verden et bedre sted å leve? Kanskje, kanskje ikke? Hva skal vi bruke all den frigitte tiden på? Reise med fly så vi forurenser enda mer? Har noen tenkt konsekvenser her fullt ut? Er det noen voksne hjemme?

VANNMANNENS HERSKER URANUS har lenge vært i Tyren (som forbindes med Moder Jord). Under fullmånen er Uranus i trigon til Merkur, og det er en fin tid for å se ting i et nytt perspektiv. Mars’ påvirkning kan gjøre at tankene lettere blir til handling. Samtidig kan det gi en plumboeffekt på personlige anliggender, fordi Chiron er i eksakt kvadratur til nettopp Mars. Våger du å la proppen gå, vil du kjenne deg ekstra renset etterpå. Det gir også en klarere formening om veien videre, nordnoden står sammen med Chiron. Vi må slutte å være medavhengige (sydnoden i Vekten), og våge å stole på oss selv. Vi må slutte «å tåle så inderlig vel…». Først da blir vi hele (healet), og vi styrker samtidig fellesskapet. Og fellesskapet er jo folket! Da mister «kongen» makten, og vi opplever alle ekte frihet, glede og fellesskap. Dette er Plutos løfte til oss, når vi våger transformasjon. Og denne fullmånen starter reisen!

GOD FULLMÅNE!

Astrologi er også knyttet til Vannmannen, og vi opplever en stadig økende interesse for faget. Vil du vite mer, så holder vi kurs og foredrag. Mer info på www.stjerneklart.com

eller send oss en e-post på post@stjerneklart.com

Foto: Stjerneklart