Av astrologene Gunn-Irene Nicolaisen og Kristin Egeland

HELT SIDEN 23. MARS har planeten Mars vært i Fiskenes tegn, hvor den trives dårlig. Den siste uken har Mars til og med vandret sammen med Fiskenes hersker Neptun. Dette kan ha gitt utslag i å drømme om alt man vil gjøre, uten å ha en fiber i kroppen som har lyst eller ork til å utføre noe som helst.

MARS ER VÆRENS hersker, og trives ekstra godt når den nå har kommet «hjem». Mars er planeten for blant annet handlekraft, mot, viljestyrke, livskraft, pionervirksomhet, konkurranse, egenrådighet, fysisk styrke, temperament og bilkjøring. De som er født med Mars i Væren har som oftest en god dose av alt som er listet opp her, og sannsynligvis en haug med fartsbøter… Mars i Væren vil være først, og har ikke tid til å vente på noe eller noen. Her er også de som veldig fort blir sinte, og like fort blide igjen.

I DET HELE TATT, Mars i Væren har energi mer enn nok til alle! Og nå får vi kollektivt en boost, som vil vare frem til 9. juni når Mars fortsetter videre og går inn i Tyren. Har du manglet energi de siste ukene til å sette i gang, så får du nå drahjelp til å handle! Ingen grunn til å utsette noe lenger. Dette er gode nyheter nå som våren (og sommeren?) melder sin ankomst, og det er dugnader, hagearbeid og klargjøring av båt i det ganske land.

DE SOM HAR BURSDAG fra i dag og frem til 9. juni vil også få Mars i Væren i årshoroskopet sitt. Det blir et år hvor handlekraften og vitaliteten får et godt og kanskje etterlengtet løft.

(Forrige gang Mars var i Væren var 25. mai – 5. juli 2022.)

Vet du hvilket tegn Mars sto i da du ble født? Skriv gjerne i kommentarfeltet!

Vi minner også om vårt på TILBUD PÅ KARMISK HOROSKOP frem til nymånen 8. mai. Det er en rapport på 10-20 sider som viser hva vi har med fra tidligere liv, som har innvirkning på livet vi lever nå. Prisen er kr 400,- (normalpris er kr 500,-) Send en epost til post@stjerneklart.com for bestilling.

Foto: Unsplash/Cam Adams

Har du kjent deg sliten og tappet for krefter den siste tiden? Denne eklipsen har et karmisk preg over seg, og setter fokus på områder i livet hvor du trenger større balanse. Fullmånens gode aspekt til transformatoren Pluto gir mulighet for større endringer av varig karakter i prosesser du måtte stå i. Effekten av en eklipse arbeider i oss over lengre tid enn hva normalt er under en fullmåne, hvilket betyr at både kropp og sjel får tid til å venne seg til endringer vi iverksetter!

MÅNEN I VEKTEN HANDLER OM VÅRE RELASJONER og vårt ønske om å ha en fredelig sameksistens med både oss selv og andre, noe som krever evne til å balansere mellom egne behov og hensynet til de vi har rundt oss. Ofte en krevende prosess. Noen ganger er vi dyktige lagspillere, andre ganger ikke.

VI BLIR OPPDRATT GJENNOM SOSIALISERINGSPROSESSER fra vi er små, og lærer å rette oss etter andre for at fellesskapet skal fungere. Det er interessant å legge merke til hvilke mønstre vi utvikler som en del av vårt ytre varemerke. Alle har vi vel opplevd at vi har blitt møtt med at vi enten har tatt for mye plass, eller fått høre at vi har tatt for lite plass, og kanskje utslettet oss selv. Begge deler kan skape en skjør sårhet som følger med som «styggen på ryggen» og håndteres etter beste evne på ulike måter. Noen utvikler et «snill pike» syndrom, andre et forsvarsverk som gir uttrykk for ikke å la seg pille på nesen. Ofte gir ingen av disse reaksjonsmønstrene en god og balansert tilfredshet. Her kjenner nok flere av oss på en indre frustrasjon som gnager mer enn hva godt er.

VED SOLJEVNDØGN 20. MARS GIKK SOLEN INN I DYNAMISKE VÆREN. Det skapte et energiskifte mange av oss har fått kjenne på. Mens balanse og evnen til å se en sak fra flere sider er Vektens styrke, er mot og kraft Værens. Mange har opplevd at hensynsfull forsiktighet har blitt erstattet med mer direkte tale. Dette fordi også Merkur, som representerer tankene våre og evnen til å kommunisere, Chiron som er livssåret/livssorgen vår, og den nordlige måneknuten (veien videre) nå står sammen i energifylte Væren.  

DEN KARMISKE SYDNODEN aktiveres sammen med Månen i Vekten under denne eklipsen. Det betyr at hendelser fra fortiden og ofte såre følelser knyttet til dette, kan komme opp til overflaten. Noe som kan skape ulike reaksjoner avhengig av hvor du står i prosessene. Det interessante er at dvergplaneten Makemake befinner seg i samme område. Makemake viser til områder i livet hvor vi har måttet stå alene og følt en mangel på støtte. Her har vi utviklet en styrke i å tåle å stå alene, selv om det gjennom årene har vært både smertefullt og uønsket. Nå er det en gang slik at når man står lenge nok i skitten, oppstår det et skifte i bevisstheten. Ikke bli overrasket om du plutselig kjenner at tankene blir klarere, og en etterlengtet grense kommer til et punkt hvor nok er nok! Det kan da avstedkomme en kime til vekst, og resultere i at du tar et nødvendig oppgjør med flere av dine gamle reaksjonsmønstre.

VEKTENS STORE UTFORDRING er å måtte ta et valg, men når valget først er tatt er det ingen vei tilbake. Vekten blir da til en jernhånd i silkehanske. Hvordan dette måtte utarte i ditt liv, avhenger av situasjonen. Å si fra kan skje på mange måter. Du kan velge å si fra ved å hente indre ressurser og kjempe, eller du kan velge å si fra ved å gå ut av situasjonen. Det er hva som er rett for deg som skal markere endringen. Det kan være krevende å endre adferdsmønster, men ofte kjenner man en indre ro og balanse når avgjørelsene er tatt. Det kan være det som er dette ene viktige steget mot en riktig vei videre. Lytter du innover får du svar. Det interessante er at du ikke blir det du kanskje er mest redd for, det være seg å bli definert som vanskelig, satt utenfor fellesskapet, eller andre redsler som måtte ligge til grunn for tidligere utsettelser. Når vi gjør noe som er så riktig at det medfører indre fred og ro, er vi ofte på riktig vei.

OM DU UNDER FULLMÅNEN eller i dagene etter blir klar over hvilken ubalanse som råder i livet ditt men ikke helt klarer å finne en god løsning, så ikke fortvil. Om to uker, nærmere bestemt 8. april, er det nymåne i Væren som også er en eklipse. Den nymånen er rettet mot fremtiden og veien videre. For å finne løsningen må først utfordringen defineres, og der får vi all drahjelp vi trenger av fullmånen 25. mars. Værens tegn er også tegnet for en ny start!

GOD FULLMÅNE!

Foto: Stjerneklart

VANNMANNENS FULLMÅNE I ÆRVERDIGE LØVEN  
torsdag 25. januar kl 18.54

Dette er en fullmåne som setter fokus på frihet og uavhengighet. Det er for tiden sterke krefter i sving, så ikke bli overrasket om en gjenkjennbar indre drivkraft og vilje du tidligere ikke har våget å bruke, plutselig ikke lar seg ignorere lenger. Høyst sannsynlig vekker dette prosesser du har stått i en stund, som du nå er klar for å rydde opp i. Økt bevissthet og forståelse av hensikten med forandringer, kan være det du trenger for å få gjennombrudd og komme deg videre. Det er tid for endringer basert på en ny virkelighetsforståelse. Plutos inntog i Vannmannen (21. januar) hjelper til med å avslutte prosesser, og samtidig forstå den dypere meningen om at avgjørelser må tas for nettopp å skape den ønskede forandringen. Det skal dog sies at noen kan oppleve intensiteten i denne fullmånen som krevende.

SOLEN I VANNMANNEN OG MÅNEN I LØVEN aktiverer noe fundamentalt i oss. Tradisjonelt blir Vannmannen forbundet med «folket» og Løven med «kongen». Nå har Pluto kommet for å gi kraft til hver og en av oss, så vi kan fortsette å leve sammen i likeverd. Hvem var det som opprinnelig slengte ut at noen mennesker (posisjoner) har større verdi enn andre? Vi må forstå at vi alle er avhengige av hverandre, og at hver eneste en av oss beriker menneskeheten. I årtusener har «folket» akseptert «kongens» maktutøvelse, i bytte mot beskyttelse.

Men hva er det som skjer i verden nå? Det har vel aldri vært mer frykt for krig og katastrofer. Vi begynner å se at styresmaktene ikke nødvendigvis har folkets beste som den viktigste drivkraften, og at de kanskje ikke er i stand til å beskytte oss lenger. Kontrakten mellom myndigheter og folk blir brutt. I flere land, inkludert det opplyste Europa, setter politikere eget behov for vinning foran folks beste. Så lenge folket tillater at det skjer, kan vi faktisk ikke gjøre noe med det. Og vi tillater at det skjer, fordi vi ikke t r o r vi kan gjør noe. Det hjelper liksom ikke å gå til stemmeurnene hvert annet eller fjerde år… Jo!

LØSNINGEN LIGGER I AT HVER OG EN MÅ ENGASJERE SEG, og begynne å forholde seg til virkeligheten. Til nå har vi kunnet lukke øynene og tenkt at «det skjer ikke meg» eller «det skjer ikke her». Noe av det som får oss til å våkne, er når vi opplever konkret endring i hverdagen. I så måte har vi alle kjent på pungen hvilken konsekvens krigen i Europa medfører. Vi begynte å gløtte på øynene, men hva skjer når verdensøkonomien bedrer seg? Lukker d u øynene på nytt?

DENNE FULLMÅNEN gir oss takk og lov et behov for å tenke mer selvstendig, og danne egne meninger ut fra hvordan vi absorberer alt som skjer rundt oss. Det begynner å komme et behov for å tre ut av flokken, for å «tenke sjæl og mene…». Et ønske om å frigjøre seg fra begrensninger håndteres best når vi kjenner begrensningene, og vet hvilken frihet vi ønsker. Og forresten trenger vi å se på akkurat det med frihet på nytt. Vitenskapen tilhører Vannmannens tegn, og vi er i en rivende utvikling når det kommer til kunstig intelligens (KI). Vi tror vi blir friere når «noe» kan overta en del av tankearbeidet (som f eks eksamen), husarbeidet, bilkjøringen osv. Friere – til hva? La oss i Vannmannens tegn gjøre et tankeeksperiment: vi er mer enn 8 milliarder mennesker på kloden. Si at KI gjør at 6 milliarder «slipper» å jobbe. Hva skjer da? Blir verden et bedre sted å leve? Kanskje, kanskje ikke? Hva skal vi bruke all den frigitte tiden på? Reise med fly så vi forurenser enda mer? Har noen tenkt konsekvenser her fullt ut? Er det noen voksne hjemme?

VANNMANNENS HERSKER URANUS har lenge vært i Tyren (som forbindes med Moder Jord). Under fullmånen er Uranus i trigon til Merkur, og det er en fin tid for å se ting i et nytt perspektiv. Mars’ påvirkning kan gjøre at tankene lettere blir til handling. Samtidig kan det gi en plumboeffekt på personlige anliggender, fordi Chiron er i eksakt kvadratur til nettopp Mars. Våger du å la proppen gå, vil du kjenne deg ekstra renset etterpå. Det gir også en klarere formening om veien videre, nordnoden står sammen med Chiron. Vi må slutte å være medavhengige (sydnoden i Vekten), og våge å stole på oss selv. Vi må slutte «å tåle så inderlig vel…». Først da blir vi hele (healet), og vi styrker samtidig fellesskapet. Og fellesskapet er jo folket! Da mister «kongen» makten, og vi opplever alle ekte frihet, glede og fellesskap. Dette er Plutos løfte til oss, når vi våger transformasjon. Og denne fullmånen starter reisen!

GOD FULLMÅNE!

Astrologi er også knyttet til Vannmannen, og vi opplever en stadig økende interesse for faget. Vil du vite mer, så holder vi kurs og foredrag. Mer info på www.stjerneklart.com

eller send oss en e-post på post@stjerneklart.com

Foto: Stjerneklart

Mandag 27. nov kl 10.16 får vi en fullmåne preget av kommunikasjon, optimisme og håp.
I disse tider kan vi trenge akkurat det.

SOLEN I SKYTTEN handler om å forstå meningen med livet, og ikke minst våre trossystemer. Skytten er åpen og direkte, og behovet for ærlighet viktig. Den søker naturlig etter en dypere forståelse for de sanne verdier i livet, og slutter aldri å se etter dette. Skytten er heller ikke interessert i kunnskap for kunnskapens skyld, men etter forståelsen bak. Det er ikke alltid enkelt, når urettferdighet i ulike fasetter står først i køen. Men innsikt gjør oss klokere, og er med på å utvide horisonten vår. Ikke bli overrasket om du under denne fullmånen får behov for (eller inviteres til) å søke inn i sjelen din for å kjenne på hva som bor i deg. Hva er meningsfullt for deg, og hvordan opplever du egen livskvalitet? Og hvilke ressurser har du tilgjengelig, dersom du ønsker å endre på noe? Trossystemet vårt er viktig, for det er kompassnålen vi navigerer etter i livet.

LYKKEPLANETEN JUPITER som hersker over Skytten, befinner seg for tiden i solide Tyren. Der har den selskap med nyskaperen Uranus, noe som kan hjelpe deg å bryte ut av fastlåste holdninger du måtte ha. Dette er på mange måter en mental fullmåne, så hva som okkuperer tankene dine, kan være lurt å se nærmere på. Jupiter lyser opp og gir mulighet for god innsikt og bevisstgjøring. Saturn, planeten for rammer og struktur kan utfordre deg i form av å ta deg selv på alvor, noe som er greit å ha i bakhodet. En god evaluering rundt selvrespekt kan som kjent lede til etterlengtet indre vekst.  

MÅNEN I TVILLINGENE aktiverer gjerne behov for å dele tankene med andre. For den sosiale, kan behovet for mental stimulering øke betraktelig. Det kan resultere i mange spennende og interessante diskusjoner og meningsutvekslinger. Det ligger en letthet i Tvillingene, så dersom det trengs nye og friske innspill for å se ting i et annet lys, kan dette være tiden for det. For den som er ekstra sensitiv og følsom, er det greit å være oppmerksom på at kvadraturet til Saturn kan gi et behov for å trekke seg tilbake, og ikke eksponere seg så mye. Så har du et naturlig behov for å skjerme deg fra andres høylytte samtaler, så husk at du skal følge det som er riktig for deg. Denne fullmånen handler om å kjenne på hva som gir mening og gjenklang.

KOMMUNIKASJONSPLANETEN MERKUR som hersker Tvillingene, er nå i Skytten. Dette kan gjøre deg både visjonær og framsynt. Legg merke til hvilke temaer som er dominerer, og kjenn hvilke følelser de vekker. Tankene dine er viktig, så lytt innover og ha respekt for svarene som kommer.

VENUS er ikke bare planeten for kjærlighet og romantikk. For tiden befinner den seg i sitt eget tegn Vekten, hvor den trives og føler seg hjemme. Her setter den søkelys på hva du trenger for å ha det bra. I tillegg til kjærlighet og romantikk, trenger vi også f eks vennskap og samhørighet. Det er godt å bli satt pris på. For Venus i Vekten er harmoni veldig viktig, og setter fokus på hva du kan gjøre for å skape gode rutiner i livet. Venus står nå sammen med sydnoden, så fortiden din og hvordan du har opplevd å bli møtt tidligere, kan komme til overflaten. Enten det er sånn eller slik, står framtiden der og gir en mulighet for endring. Kanskje må du sprenge noen grenser og gjøre noe annerledes for å kjenne på fornyet (eller helt ny) livskvalitet. Det kan føles skummelt å bryte grenser man har satt for seg selv, men er det til det beste kan det være verdt jobben. Kjærlighet betyr også egenkjærlighet!

FOR MOT OG ENERGI er egenskaper handlekraftige Mars definitivt bringer til bords under fullmånen. Denne kraftfulle planeten har i perioden 10. okt­- 24. nov beveget seg gjennom dyptpløyende Skorpionen, hvor ulike lag av følelsene våre har fått en gjennomgang.  Mange har vært og er i dype indre prosesser. Et av temaene som har berørt flere, er å bli oppmerksom på hvor vanskelig det er finne sitt autentiske egenverd. Kanskje har du nok en gang måtte erkjenne at du har sviktet deg selv ved å ikke våge og ta ansvar for egne ønsker og behov. Det gjør vondt å kjenne på undertrykte følelser. Men uten å skape en bevissthet rundt dette, vil det heller ikke skapes noen prosess som bryter bindingene vi bærer på. Bevisstgjøring er nødvendig for å skape endringer. Men pass på så du ikke forlanger for mye av deg selv. Denne fullmånen er som sagt skapt for å finne livskraft og glede, og dette er vanskelig hvis du er for streng mot deg selv.

GOD FULLMÅNE!

Foto: Marit Tislevold Andersen

– STYRKER VI INTUISJONEN VÅR FÅR VI EN LYTTENDE SJEL!

Denne fullmånen gir oss mulighet til å gå ned i våre dypeste sfærer, grave fram våre indre skatter og endre fastlåste mønstre… hvis vi våger?

«Jeg kniper
øynene igjen og later som ingenting
(sa ingen
som forandret verden noensinne)»

– Trygve Skaug

KARMISK TEMA
Full- eller nymåner som står i kontakt med nodeaksen, kalles eklipser. Fordi månen denne gangen står ved nordnoden, er denne eklipsen rettet mot fremtiden. I astrologien omtales horoskopet ofte som «kartet». Kompassnålen i kartet, er nodeaksen. Kartet viser personligheten, mens kompassnålen viser retningen sjelen ønsker å utvikle seg.

SYDNODEN (fortiden) viser oss nøyaktig hva det er vi trenger å ta tak i.
Vi kan f eks oppleve å stadig komme ut for de samme situasjonene eller menneskene. Har du noen ganger følt at du lever livet på repeat? Sydnoden viser hvilke vaner og mønstre vi har, og gjerne sitter fast i. Handlingsmønsteret er det som er kjent for oss, og som vi bruker uten å tenke oss om. Vi kjenner det som «komfortsonen», dit vi skvetter tilbake når livet føles vanskelig. Selv om «komforten» ikke oppleves komfortabel. Skal vi lykkes, må vi gjøre det stikk motsatte av det som føles komfortabelt.

NORDNODEN (retningen framover). Sjelen er ikke her for å repetere erfaringer den har mer enn nok av. Vi må våge å utfordre oss selv. Fordi nordnoden er i eksakt opposisjon til sydnoden, må vi strekke oss mye lenger ut av komfortsonen enn det som er behagelig. Vi skal altså gjøre det vi ikke kan, men som vi har alle forutsetninger for å lære. Nordnoden viser oss veien ut av en famling i mørket, hvor vi kan ha vært både dypt ulykkelig og misfornøyd. Jo sterkere bevissthet vi får om sjelens retning, jo klarere blir veien. Der vi kjenner på avmakt og tap av kraft, kan vi jobbe målrettet for det motsatte resultatet. Det krever bevisst jobbing å komme ut av mønstrene vi bærer i oss. Når vi har forstått dette, får vi tak i livet på en helt annen måte. Da blir sydnoden gullet vårt, og vi har ekspandert som sjel. Vi må våge å møte oss selv i vårt eget dyp, og se hva som rører seg der.

SKORPIONEN OG PLUTOS TEMA
Så var det dette ærlige møtet med oss selv da…
Hvor mange ganger har vi ikke visst hva som er riktig vei å gå eller riktig valg å ta? Og hvor mange ganger har vi ikke elegant ignorert denne indre stemmen? For så i etterkant når ting har skåret seg, tenkt: «jeg visste det jo»!  Så hvorfor gjorde vi ikke det da? Fordi vi ikke våget? Dette er en kjent problemstilling. Vi bøyer av og tilpasser oss. Ordtaket «Jeg er fornøyd bare andre har det bra!», er velkjent. Vi har blitt vant til å svelge kameler. Resultatet blir ofte en følelse av å ikke være helt fornøyd, med etterfølgende håp om at det snart må bli vår tur. Hvis vi tar et tilbakeblikk til øyeblikket hvor vi bare VET, hvem har da ansvaret for valget som tas? Kan det være her vi oftest svikter oss selv?

TROSSYSTEMET
Det handler om trossystemet vårt! Hva vi tror om oss selv, og hva vi kjenner er riktig for oss. Det fine med et trossystem, er at det endrer seg hver gang vi får en ny forståelse, og blir litt klokere i egen lære. Altså hver gang vi velger det riktige for oss selv, det sjelen og intuisjonen vår forteller oss. Vi er født med denne evnen, den er som et navigasjonssystem. Vi må bare våge å stole på den berømmelige indre stemmen vår.

TYREN OG VENUS elsker komfort. Å ha det bra og kunne nyte det gode i livet, er grunntonen.
Når sjelen har det godt, deler vi raust med andre. Og vi evner også å la andre stå i sine prosesser uten å bryte forstyrrende inn. Styrker vi intuisjonen vår får vi en lyttende sjel.
Karma er ikke straff, men tvert imot læring. Vi må lære å strekke oss mot det som utvikler oss i riktig retning, og i beste fall se på det som selvfølgelig. For å ikke gjøre det som er bra for oss, kan fort gi oss det ubehagelige møtet med oss selv litt lengre framme. Sjelen vår vet, og den skaper noe som er bra både for oss selv og andre rundt oss, hvis den bare får lov. Hva vi velger avgjøres gjerne av hvilken tro vi har på egen vurderingsevne. Spiller vi på lag med oss selv, eller ikke?

DEN KARMISKE PLANETEN SATURN danner et godt aspekt til fullmånen, så muligheten for å tenke realistisk og kjenne på en sunn selvdisiplin er helt klart til stede. Både Eris og Chiron står sammen med Nordnoden, så løsninger du ikke har tenkt på eller våget tidligere, kan fort bli et tema. Kanskje må du våge å utfordre deg selv og en indre frykt for å komme deg videre. Lytter du innover får du respons, hva du velger å gjøre avhenger av hvor i prosessen du befinner deg. Det handler om bevisstgjøring, og en sjelelig avklaring på retningen du i ditt indre er på vei mot, gir ofte indre ro.

GOD FULLMÅNE!  

KURS/UNDERVISNING
Har du lyst til å lære astrologi fra bunnen, helt i ditt eget tempo?
I Stjerneklart har vi utarbeidet et kurs i basisen for å kunne tolke og forstå et horoskop – «Grunnkurs i astrologi». Du får en trinn-for-trinn innføring i hver av byggesteinene. Kurset er nettbasert, og du følger hele veien ditt eget tempo. Vi er opptatt av det personlige, derfor er det ditt eget fødselshoroskop som er utgangspunktet for undervisningen. Ved kursstart får du tilsendt fødselskartet ditt.

Vi har også kurs for den som ønsker å lære mer etter endt grunnkurs.

Ønsker du mer informasjon, eller vil melde deg på kurs, send mail til post@stjerneklart.com

Photo: Pixabay

Det er duket for nok en supermåne, samtidig som vi også får det vi kaller en blå fullmåne. Det siste fordi dette er den andre fullmånen i samme måned. Fra gammelt av blir supermåner forbundet med økt risiko for naturkatastrofer.

DET ER NOE GRENSELØST MED FISKENE, ytre rammer kan fort bli borte, og energien (vannet og følelsene) flyte fritt. For oss som har en åndelig tilnærming til livet, kan dette bety enklere tilgang til vår indre forståelse av en dypere mening med alt som skjer både i og rundt oss.  Er du veldig sensitiv vil du oppleve at sansene skjerpes. Gjennom musikk eller andre visuelle opplevelser, kan gleden og nytelsen kjennes ekstra sterk.

SATURN, PLANETEN FOR RAMMER OG STRUKTUR står sammen med fullmånen i Fiskene, samtidig som Solen befinner seg i praktiske Jomfruen. Det betyr en fullmåne med lettere tilgang til praktisk gjennomføringsevne. Avhengig av hvor du er i livet, kan Saturn noen ganger gi en opplevelse av å ville begrense deg. Stopper du fordi du ikke har stor nok tro på deg selv, eller trenger du en realitetsorientering for konkret å kunne iverksette drømmer og ambisjoner? Situasjoner fra fortiden kan aktualiseres igjen, spesielt dersom du ikke fullt ut har forstått dem. Er det noe som hindrer deg fra å nå drømmene, er tiden inne for å gi slipp. Har du bygget luftslott eller kuttet svinger for å bli raskere ferdig, kan du måtte forholde deg til det nå. Det er uheldige repeterende mønstre som skal under lupen og lukes bort. Jomfruens analytiske evne kan hjelpe deg å se hvor skoen trykker. En dyp og god meditasjon under månen i Fiskene, kan være veiledende og gi nødvendig ro til å se ting klart. Dette er en fullmåne for å våge og gå utenfor egen komforsone. Det gjelder å slippe til både indre og ytre vekst. Jomfruen er kjent for å pirke borti detaljer, men det kan være nødvendig for gjennomføringen av planer. Det er viktig med drømmer, men ofte trengs det en plan for å virkeliggjøre disse. Saturn peker på hva som ikke fungerer, og gir oss dermed drahjelp til å gjøre ting solide og varige.

TRANSFORMATOREN PLUTO står i et godt aspekt til fullmånen, men danner samtidig et mer krevende aspekt til nodeaksen, som er vår fortid og fremtid. Så kan hende det trengs en bevisst og aktiv handling fra din side dersom du skal realisere noe.

TAR VI EN TITT PÅ NODEAKSEN ser vi at Haumea og Ceres står sammen med sydnoden (fortiden vår), som for tiden befinner seg i diplomatiske Vekten. Kanskje skal du kjenne på oppnådd modenhet og innsikt i hvilke verdier som er sanne for deg. Den kunnskapen du bærer med deg danner grunnmuren for valgene du tar med videre på veien. Det er viktig! På motsatt side i dynamiske Væren, befinner Eris seg sammen med nordnoden og peker på retningen framover i livet. Eris viser til at noen ganger må vi røske litt opp i det som oppleves komfortabelt og trygt, hvis vi skal klare å endre retning. For av og til er det slik. Det er ikke sikkert alle rundt liker avgjørelsene, men noen ganger må det kanskje tas grep for å få det bedre selv. Å markere grenser kan være nødvendig for å få respekt. Men husk at for å få respekt må vi ha selvrespekt, noe som ikke alltid er like enkelt. Men alt kan læres fordi dette er noe som ligger latent i oss alle. Noen ganger lett tilgjengelig andre ganger mer krevende å få tak på.

TING TAR TID og det er helt greit! Merkur (tankene dine), Venus (verdiene) og Neptun (intuisjonen) går for tiden retrograd. Det betyr at innsikter du får under denne fullmånen, kan du ta med deg videre og la modnes. Nå er det lov å tenke STORT og visualisere veien fremover. Trenger du å områ deg for å endre nødvendige rutiner, ja så ikke forhast deg. Mediter, snakk med venner og gå nødvendige runder med deg selv, gjør det du måtte trenge. Men slipp ikke taket i drømmen hvis den kan endre hverdagslivet positivt, bare sørg for at den lar seg gjennomføre i praksis uten at du mister fotfestet. Heldigvis vil Saturn hjelpe oss å beholde bakkekontakten.

GOD FULLMÅNE!

Vi er inne i en spennende periode astrologisk, hvor vi skal finne våre indre verdier og kjenne på hva som er viktig og sant for oss. Resultatet er ment å være at vi opplever en indre healing når vi kommer i kontakt med oss selv på sjelsplan.

De fleste kan kjenne seg igjen i at vi har en dypere og mørkere side, hvor en følelse av uro, angst, skam og lignende ligger. Dette er følelser vi ikke har lyst til å kjenne på, for vi ønsker jo å være både hyggelige og sosiale i vår omgang med verden rundt. Her legger vi gjerne lokk på følelser vi ikke liker. Denne «mørke» siden i oss symboliseres ofte med Lilith, hun som ikke ville innordne seg reglene som ble satt for henne, og av den grunn gjorde kraftig opprør. I historien blir hun kalt for Den mørke Månen, men knyttes i moderne tid også til f eks kvinnefrigjøringen og andre frigjøringsprosesser hvor gamle dogmer må vike for nye innsikter. For ordens skyld: Vi har alle en indre Lilith, uansett hvilket kjønn vi identifiserer oss med.

Så ikke bli overrasket om du i dagene framover kjenner på følelser som er knyttet til ubehag. Det kan hende det er nødvendig å plukke dem opp og få kjent på dem, for at det som er undertrykt innvendig skal kunne forløses, og miste sin negative innflytelse over livet ditt. Kvadraturet til Uranus kan hjelpe til i endringsprosessene. Noen ganger kan det være vanskelig å kjenne på ubehaget, men når det kommer opp kan effekten være lik ordtaket om at Trollet sprekker når det kommer fram i lyset. Opplever du noe slikt, så husk å gi deg selv den støtten (Venus) du trenger, for å gi slipp. Mediter gjerne i omgivelser som gir påfyll av energi.

I dagene rundt 12 og 13. august møtes Venus i sin retrograde fase Solen i Løven, noe som kan ha en god og healende effekt. Da kan det du har jobbet med av utfordringer i ditt indre miste taket på deg, og du kan oppleve å komme i kontakt med en ny og oppgradert indre ro.

Foto: Gunn-Irene Nicolaisen

   Dette er en supermåne, hvilket vil si at den er på sitt nærmeste jorda, og ser større ut enn under en vanlig fullmåne. Dette passer godt til Løven, da den også er mer synlig for oss.

MED SOLEN I ÆRVERDIGE LØVEN OG MÅNEN I NYSKAPENDE VANNMANNEN kan nye tanker og plutselige innsikter gi motet du trenger til å frigjøre gamle blokkeringer, og gi rom for en glede som ikke har fått slippe til på en stund.

MÅNENS HERSKER URANUS har lenge stått i Tyren, hvor den bla jobber med å bryte opp i utdaterte og fastlåste holdninger og verdisyn. Under denne fullmånen har den et godt aspekt til Juno, skytsengelen for relasjoner og ekte kjærlighet. Siden Løven styrer hjertet, kan det å følge hjerte få en sterkere betydning akkurat nå. Legger alt seg til rette, kan dette være en fin kveld å kose seg på, det være seg å nyte god mat, godt selskap etc, eller koble av og få en lenge tiltrengt kvalitetstid helt for deg selv.

UNDER FULLMÅNEN danner Merkur en opposisjon til strukturerte Saturn, så har du viktige samtaler på gang, ta gjerne med alle detaljer. Det kan vise seg å være fruktbart, men husk å ikke ha en altfor kritisk holdning hverken til deg selv eller den/de du måtte være i dialog med. Det kan ødelegge det som er ment å bygge opp en forståelse rundt.

HANDLEKRAFTIGE MARS OG LYKKEPLANETEN JUPITER har god kontakt, så det kan være gunstig å se nærmere på planer du ønsker å realisere. Er intensjonen sterk og solid nok, kan det være du selv må gjøre en bevisst handling for å gjennomføre prosjektet.  

VENUS SOM ER I SIN RETROGRADE FASE FRAM TIL 4. SEPTEMBER, setter søkelys på behovene og verdiene dine, og får deg til å kjenne på hva som er riktig for deg.  Nok en gang handler det om bevisstgjøring rundt hvem i livet ditt det tas mest hensyn til. Glemmer du deg selv, kan det være vanskelig å unngå å kjenne på tomhet og en mangel på egen verdi. Å tro at det beste for andre er å sette seg selv til side, er ikke veien å gå for å få det bedre med seg selv.

AKKURAT NÅ TRYKKER PLUTO PÅ for å hjelpe deg videre med det være seg en indre pågående dialog eller konkrete planer du måtte ha. Det handler om å bevisstgjøre veien videre. Nå kan fortidens erfaringer og dype intensjoner komme godt med, og hjelpe deg å realisere framtidens drømmer. Dvergplaneten Haumea, som ses på som livets planet, og i astrologien viser til den livgivende og nærende faktor i tilværelsen, står for tiden sammen med den sørlige måneknuten. Dette gir en utmerket mulighet til å kjenne på hvilke verdier som alltid har vært viktige for deg, altså selve grunnpilaren i trossystemet ditt. Spørsmålet er hvilken plass dette har for deg nå? Har du kommet bort fra det som er genuint rent og ekte, eller har du klart å bevare det slik at verdiene dine har vokst seg sterkere? Er du tro mot deg selv? Har noe endret seg underveis i livet, slik at det er tid for reorientering? Det er mulig du opplever et selvransakende øyeblikk under denne fullmånen, en bevisstgjøring på hva du gir liv og oppmerksomhet til. Bruker du energien din på en måte som er riktig for deg? Kraften Haumea og Pluto besitter kan gi deg styrke til å velge verdiene som er ektefølt og viktigst for deg. Likeledes kan du også oppleve å få kjenne på evnen din til å stå alene, noe som faktisk kan være både godt og tilfredsstillende!

DENNE FULLMÅNEN GIR GODE MULIGHETER for å komme i enda dypere kontakt med eget trossystem og sannhet, men kan hende du blir pushet til det. Det fine med å finne sin egen sannhet og stå støtt i den, er at skulle noen prøve å knuse idealene vil du bare vokse deg sterkere og seigere, siden du med din sannhet er den som vet hva som er best i ditt liv!   

Vi kan også for ordens skyld nevne at en supermåne fra gammelt av er forbundet med økt risiko for naturkatastrofer som f eks jordskjelv, oversvømmelser, vulkanutbrudd etc.

GOD FULLMÅNE!

Ønsker du å lære astrologi? Du finner mer informasjon fra oss på www.stjerneklart.com

Foto: Marit Tislevoll Andersen

Vi nærmer oss slutten av juli og mange er fortsatt i feriemodus. Enten det er sånn eller slik, egner denne helgen seg til å slappe av og kose seg. Vi er inne i Løvens tegn, og er det noe Løven kan, så er det å nyte tilværelsen når det er rom for det. Den evner å koble av og lade batteriene, slik at kropp og sjel har det nødvendige overskuddet som trengs i en aktiv hverdag.

Merkur som styrer mye av tankevirksomheten vår, entrer Jomfruen denne helgen, og er i god dialog med den karmiske nodeaksen. Det betyr at du i ro og fred kan tenke gjennom viktige ting, og få klarhet i det som måtte ha vært uklart, slik at du lettere finner løsninger du kan bruke i tiden framover. Jomfruen kan være veldig analytisk og detaljorientert, så pass på så du ikke overanalyserer situasjonen.

Månen befinner seg i Skytten fram til tidlig søndag morgen, noe som hjelper deg å utvide horisonten og forstå ting bedre. Det kan forenkle prosessen når du skal ta både små og store beslutninger som er viktige for deg.

Helgen egner seg også godt til å stelle og stulle hjemme, rydde litt, gjøre husarbeid, stelle i hagen, eller annet forefallende arbeid det måtte være behov for. Spesielt søndagen vil være en god dag for det praktiske. Det viktigste er at det du gjør gir ro og sjelefred mens du holder på.

GOD HELG!

Foto: Gunn-Irene Nicolaisen

Løven 23. juli – 23. august

Årets periode med Solen i ærverdige Løven står både i opposisjon til transformatoren Pluto, og i kvadratur til den karmiske nodeaksen som nylig skiftet tegn til Vær/Vekt. Vi har akkurat startet en syklus på 1 ½ år, hvor vår identitet og individualitet skal opp og fram i bevisstheten. Vi skal våge (eller lære) å tro på oss selv og de ressursene vi har iboende. Vi skal kjenne på mestring, og at livet kanskje først blir meningsfullt når vi har klart å leve ut fra vår egen indre kompassnål, og ikke den vi ble utstyrt med i oppveksten (oppdragelsen) uansett hvor velment den måtte ha vært (eller ikke).

I Løven finner vi mye kraft, og her kan vi få god hjelp til å stå opp og jobbe med vår indre jantelov. Du vet, den som trykker oss ned, og får oss til å velge det i livene våre som vi egentlig ikke er så fornøyd med. Bakenfor janteloven vet vi noe helt annet om oss selv, vi har bare omgjort det til drømmer vi etter hvert tror aldri blir noe av. Og forblir vi i den troen går det troll i ord. Hva med å ta en meditasjon og kommunisere med det i deg som VET hva du egentlig har lyst til? Sett deg noen mål, og se hva som skjer! Ikke krev for mye av deg selv, bare spill på lag med det i deg som vil deg vel.

Løven er stolt, storsinnet og raus, og uttrykker seg på en sterk og klar måte. Den strutter tilsynelatende av selvtillit, blir lagt merke til, og satt i sentrum, akkurat der hvor den elsker å være. Dette bunner i et sterkt behov for beundring. Både lekenhet, kreativitet og en smittende latter kjennetegner en Løve som virkelig koser seg. En Løve er god til å samle folk rundt seg, og tar gjerne styringen der hvor det trengs.  De er flinke til å gi omgivelsene både nytt mot og utfordringer. Men synligheten hindrer ikke at de til tider kan være både sjenerte og sårbare. Løven er sjenerøs mot sine venner, men kan være nådeløs mot sine fiender. Den hjelper gjerne andre, men stoltheten gjør at den sjelden ber om hjelp selv. Den vil klare seg selv. Personlig mot og oppriktighet er viktige egenskaper Løven bærer med seg. I perioder har Løven en hang til latskap, og lar seg mer enn gjerne oppvarte.

Alle tegn har sine skyggesider som må jobbes med, og Løvens utfordringer kan være å ha en noe dominerende, hovmodig, sjalu og prangende fremtoning. De ønsker ikke å dele scenen med andre. Personlig ære, samt å gape over for mye, er egenskaper som kan komme fram. Posisjoner de ikke har noen forutsetning for å fylle, kan være en av dem. ”Opp som en Løve, ned som en skinnfell” er et uttrykk som kan beskrive en hovmodig Løve.

Hva skjer hvis du går inn og møter den kraftfulle styrken som bor også i deg? Hvilke følelser kommer fram? Det som møter deg er det du kan jobbe med for å omforme kompassnålen slik at den jobber for deg, og ikke imot. Og er du ærlig med deg selv, er nok mot til å mestre, en av de egenskapene du helst ser er med deg i hverdagen.

Alle tegn er forbundet med ulike deler av den fysiske kroppen, og Løven forbindes med hjertet og hjertechakraet. Og det er nettopp i hjertet vi har kontakt med sjelen, som igjen er forbundet med nodene. Nordnoden i fødselshoroskopet, er sjelens mål for denne inkarnasjonen, selve «meningen med livet». Rett før Solen går inn i Løven, begynner Venus sin retrograde fase. Hun sakner farten, for at vi skal kjenne etter hva som egentlig betyr noe for oss. Hvilke verdier har vi, og hvorfor? At disse tre hendelsene (nodeskiftet, Venus retrograd og Solen inn i Løven) er mer eller mindre sammenfallende, gir oss en helt unik mulighet til å få tak i den ubetingede og ikke-dømmende kjærligheten. Vi trenger alle å styrke egenkjærligheten og dermed kjærligheten til andre, dersom vi skal løfte menneskeheten ut av kaoset vi opplever i disse dager. Snakker vi dårlig til oss selv, er sannsynligheten stor for at vi snakker dårlig til andre. Løven og Venus vil sammen hjelpe de som ønsker det, å komme i kontakt med det dypeste, innerste i hjertet.

GOD LØVEPERIODE!

Følg oss gjerne på Stjerneklart.com
Der finner du også nettkurs i astrologi, dersom du selv ønsker å lære dette spennende faget.

Bilde av Omar Andreen/Galleri Kunstværket