Author Archives: Admin

ONSDAG 20. OKTOBER KL 16.56 er det fullmåne 27`26 grader VÆR/VEKT. Under fullmånen er månekreftene på sitt sterkeste fordi det er to motstridende energier som påvirker oss. På sitt beste kan en fullmåne gi inspirasjon, med en følelse av komplett tilfredshet og balanse. Den kan få fram det beste i oss, både av kreativitet, romantikk og handlekraft. Men en fullmåne kan også oppleves som en trykk-koker hvor alle følelser hoper seg opp og kommer ut av kontroll. Dette gjelder kanskje spesielt hvis du har gått på akkord med deg selv, og vært nødt til å undertrykke følelsene dine. Oppleves noe som urettferdig eller helt feil, kan dømmekraften bli dårligere enn ellers, og den berømmelige varulven komme frem. Da kan det være vanskelig å roe ned impulskontrollen. I lys av de siste dagers voldshendelser, er dette noe vi skal være oppmerksomme på under denne fullmånen, hvor det kan komme til en drakamp mellom den ildfulle Væreenergien og den taktfulle Vektenergien.

MÅNEN I VÆREN
Vær-energien kan være svært entusiastisk og intens, så her kan tålmodighet bli en utfordring. Du kan få et energi-kick og ha overskudd til å få gjort unna ting mye raskere enn ellers. Har du planer som krever tiltakslyst og stå-på humør, er det bare å sette i gang. Selvrealisering er også et tema. Men blir du provosert, må du passe på så følelsene ikke farer av gårde med deg. For selv om det går fort over og er glemt i neste øyeblikk, kan du i etterkant angre på ting du har sagt. Med kvadraturet til Pluto under denne fullmånen, kan følelsene dine bli både sterke og umiddelbare, men ikke spesielt sentimentale. Det ligger en sterk tendens til «meg først» i denne fullmånen, og gjør det meste om til en konkurranse. Ved å konkurrere, og helst vinne, oppnås en bekreftelse på at du «er» («jeg er» er Værens motto). Du kan føle deg kvikk i tankegangen og mentalt sterk, men for mye av det gode gir en tendens til nervøsitet og hodepine.

SOLEN I VEKTEN
Vekten er diplomatisk, og velsignet med en egen evne til å se en sak fra to sider. Den er flink til å lytte, og tenker nøye igjennom argumentene før beslutninger tas. Dette er viktig under denne fullmånen. Vekten er begavet med sjarm og taktfullhet, er sosial, og vinner lett venner. Det er viktig for en Vekt å komme godt ut av det med andre, for de utvikler seg bedre sammen enn alene. Vekten har et stort behov for fellesskap, og er flink til å binde ting sammen. Vektens behov for balanse, skaper problemer knyttet til å måtte velge. Vektens tegn er to vektskåler, og når det velges, vil den ene skålen bli tyngre enn den andre, og dermed kommer Vekten i ubalanse. Det er viktig at alle sider av en sak blir godt belyst, slik at Vekten kan finne sannheten som skaper den nøyaktige balansen. En Vekt har sans for alt som er vakkert, og er noe av de positive energiene som denne fullmånen byr på. Rettferdighet og likevekt er stikkord her.

ET KRAFTFULLT KVADRATUR til den dype og transformerende Pluto, preger denne fullmånen. Det betyr en intensitet som kan vekke følelsene som ligger under overflaten. Månens krefter kan da få en plumbo-effekt på det som måtte sitte der av selvbegrensninger og manglende egenverd. For noen kan dette bety rastløshet og frustrasjon som vil ut, mens for andre kan det gi en ekstra dose frigjørende og kreativ energi. Dette påvirker viljen din, og et tema blir å kjenne på hvor trygt og stødig du står i deg selv. Husk at hvordan du har det er hvordan du tar det. Hvis du blir stående i sårbare følelser og reagere ut fra dem, blir utfallet et annet enn hvis du trekker pusten og forsøker å se det hele fra et fugleperspektiv. Vi blir ikke så frustrerte når vi ser ting utenfra og inn, enn når vi ser alt fra et navlebeskuende og egosentrert ståsted. Da får du muligheten til å se alt fra flere sider, og håndtere en situasjon med større klokskap og forståelse. Det er i så fall en god måte å bruke fullmånens Vær og Vekt energi på.

PLUTO ER PÅ GO’FOT MED NEPTUN, så lytter du innover kan du komme i dypere kontakt med intuisjonen din og det i deg som vet hva du trenger for å kunne håndtere, vokse og utvikle deg videre utfra det ståstedet du har i dag. Det er ikke alle prosesser som er like enkle, men du verden for en styrke du oppnår hvis du lærer å være tro mot dine indre verdier.

KJÆRLIGHETSPLANETEN VENUS danner i tillegg et spennende aspekt til både MERKUR og URANUS, så gamle vaner og rutiner kan slå sprekker og åpne nye dører, slik at du ser ting i et nytt lys. Her gjelder det å være endringsvillig når det er nødvendig. Har det oppstått misforståelser de siste par ukene, kan det åpnes for muligheter til å rette opp i dette. Merkur gikk ut av sin retrograde bevegelse to dager før fullmånen, så er det noe som trengs å snakkes om blir det lettere i tiden framover. Det kan være vanskelig å se løsningene med det samme, så en gjennomgang på hva problemet egentlig bunner i, er lurt. Åpenhet og ærlighet kan vise at svaret på både problemet og løsningen kommer fra et behov dypt inne i sjelen. Neptuns kvadratur til Venus akkurat nå kan bevisstgjøre at sjelen din har samme behov for næring som det kroppen har. Så jo mer du lytter innover, jo bedre forstår du dine egne emosjonelle lengsler.

I STJERNEKLART HAR VI SETT PÅ hva denne fullmånen belyser for det enkelte tegnet. For å vite nøyaktig hvordan dette berører hver og en, må det utarbeides et fødselshoroskop.

VÆREN
Mange Værer kan synes det er i overkant med utfordringer for tiden, og energien fra denne fullmånen kan oppleves intens. Det er flere hensyn som må tas, og noen av disse kan kjennes begrensende for din del. Den sårbare Chiron befinner seg i tegnet ditt, hvor den danner gode aspekter til både Venus og Saturn akkurat nå. Å sette grenser og kjenne på selvrespekt, kan gi deg den indre styrken du trenger til å definere tankene og følelsene. Det er mulig du kan finne nye løsninger som passer deg bedre enn slik det har vært fram til nå.

Et godt råd er å booste egenkjærligheten

TYREN
Den tålmodige Tyren kan bli litt provosert av de energiske månekreftene denne gangen. Det beste du kan gjøre er å kose deg med daglige gjøremål som du normalt trenger litt energi for å få utrettet. Har du noe usagt med noen rundt deg, kan det dukke opp en mulighet for å oppklare misforståelser. Dersom det oppstår uventede utfordringer, er det lurt å slappe av i visshet om at det er grenser for hvor galt det kan gå. Tvert imot kan Uranus sin posisjon akkurat nå åpne nye dører der det er på sin plass. Du kan også oppleve gode dager innenfor jobb eller andre viktige ting du er engasjert i.

Et godt råd er å være løsningsorientert

TVILLINGENE
Behovet for sosial kontakt er sterk under denne fullmånen. Både rampejenta Lilith og den mer modne Ceres befinner seg i ditt tegn for tiden, så månekreftene kan gi deg lyst til å finne på noe som er både spennende, gøy og litt utenom det vanlige. By på deg selv, og lytt samtidig til hva andre ønsker. Da kan du få inspirasjon til aktiviteter alle har glede av. Fellesskap er viktig for deg, og dagene rundt fullmånen gir påfyll med energi. Møter du på noe som kjennes feil ut, blir grensesetting viktig. Stol på deg selv!

Et godt råd er å søke faktainformasjon før en avgjørelse tas

KREPSEN
Under denne fullmånen kan Krepsen bli ekstra hjemmekjær. Blir det mye liv og røre i den ytre verden rundt, passer det godt å finne roen i den trygge sfæren som hjemmet er. Aktiviteter som kan skje innenfor husets fire vegger, passer best. Har du jobbet mye, og kjenner deg ekstra sliten, er det bare å lukke døren bak deg og koble av fra kravene så godt du kan. Eller du kan samle venner og familie, og skape en ekstra hyggelig tid sammen med dem. Har du planer om prosjekter som skal gjennomføres i tiden framover, kan du få noen spennende ideer om hva og hvordan du skal gjennomføre disse.

Et godt råd er å krype inn i skallet og koble godt av når du har mulighet for det

LØVEN
Den kraftfulle Løveenergien kan få en energiboost under denne fullmånen. Kommunikasjonen med andre går greit, selv om du kan ha behov for å være den som bestemmer hvordan tingene skal være. Det foregår en idedugnad oppe i hodet ditt, og det kan komme mye spennende i kjølvannet av dette. Se heller ikke bort fra at du får lyst til å reise bort en tur, og energi til å planlegge det være seg ferie, retreat eller annet som fenger. Forhandlinger eller tilbud kan ligge i luften. Hvis det er aktuelt kan det være lurt å lytte til andres meninger også, før du bestemmer deg for noe.

Et godt råd er å kjenne på hva som er viktig for deg

JOMFRUEN
Fullmånen denne gangen kan sette i gang mange tankerekker hos deg. Det kan se ut som du evaluerer og vurderer hvilke verdier du skal bygge videre på. Lykkepunktet befinner seg i tegnet ditt når fullmånen er eksakt, og det kan få deg til å se nærmere på hvilken næring du gir deg selv, og om det dekker dine behov. Kraften fra fullmånen kan kanskje gi deg dyttet du trenger for å velge det som er viktigst for deg. Det er en kjensgjerning at Jomfruen oftest stiller opp for andre, og av den grunn setter seg selv på vent. Pass på så du ikke blir for analytisk i måten du reflekterer på, da følelsene også skal være med i prosessen.

Et godt råd er å lytte til hva hjertet forteller deg

VEKTEN
Denne fullmånen faller i eget tegn, og mange Vekter vil kunne kjenne seg mer opplagt enn på lenge. En evaluering av livskvalitet og meningsfylt innhold i tilværelsen, kan føre til spørsmål om hva som er sant og ekte ut fra hva du opprinnelig ønsker deg. Det er mulig at du må gå noen runder for å bestemme hvilket verdigrunnlag som er viktigst for deg, men når du først har bestemt deg viker du ikke fra avgjørelsen. Blir trykket fra månekreftene for sterke slik at du kjenner deg irritabel og frustrert, er det bare å vente til etter fullmånen med å ta endelige beslutninger.

Et godt råd er å holde bakkekontakten og stå for det du tror på

SKORPIONEN
Denne fullmånen kan sette i gang ulike følelser i deg. Pluto, som hersker over Skorpionen, setter sitt preg på månekreftene denne gangen. At det setter i gang dype prosesser, passer deg egentlig bra. Det gir deg en følelse av å være levende. Du er godt kjent med hva det vil si å grave under overflaten og se hva du finner der. Går du og kjenner på uforløste følelser kan noe løsne nå. Pass på så du ikke sier noe du angrer på ved en senere anledning. Hvordan du selv har det, er hvordan du tar det, og noen ganger er det lov å trekke pusten og tenke seg om på nytt. Andre ganger kommer akkurat det motet som man trenger.

Et godt råd er å gi næring til det som gir energi

SKYTTEN
Denne fullmånen kan bringe en ekstra dose energi inn i livet ditt. Venus befinner seg for tiden i Skytten, og med godt aspekt til Merkur kan samtaler med andre gi positive resultater. Vær åpen for nye ideer og opplevelser, vis sunn nysgjerrighet og følg med på hva som skjer rundt deg. Er noe uklart, forsøk å sette ord på hva du mener. Vær klar og tydelig. Er du heldig, kan nye dører åpne seg. Samtidig må du passe på så du ikke sliter deg ut. Andres krav kan virke overveldende, så husk å puste med magen og gi deg selv timeout når det er nødvendig.

Et godt råd er å kose deg når mulighetene byr på det

STEINBUKKEN
Fullmånen denne gangen berører i stor grad fundamentet ditt og følelsen av tilknytning og tilstedeværelse i deg selv. Du har en unik evne til å få fram det beste i andre, men kan føle deg litt mer usikker på egen verdi. Gamle holdninger som er utgått på dato slår sprekker, og trykket under denne fullmånen kan hjelpe deg å slippe til nye og fruktbare tankesett. Noe som igjen kan gi deg en følelse av å endre fokus på verdiene dine, og hva det er i deg som skaper fruktbare resultater. Lytter du innover kan du oppnå kontakt med din høyere bevissthet, og oppleve at tilgangen til ny kunnskap kommer naturlig.

Et godt råd er å ta vare på de gode øyeblikkene

VANNMANNEN
Denne fullmånen setter fokus på trossystemet ditt. Det kan være du vil ha svar på noen viktige og essensielle spørsmål som har hengt ved deg en stund. Hvilke temaer er nok ulikt fra person til person, men denne fullmånen ser ut til å påvirke konsentrasjonsevnen din på en god måte. Det kan være du får innsikter som gir deg noe å jobbe videre med. Ikke vær redd for å tenke nytt, for husk at hvis du gjør som du alltid har gjort, får du bare en fortsettelse av hva som alltid har vært. Har du planer om å få unna arbeid som har hopet seg opp, er dette en god periode å gjøre det i.

Et godt råd er å nyte glimt av indre klokskap

FISKENE
Denne fullmånens krefter kan virke utfordrende på Fiskenes sensitive holdning til hva som er viktig i livet. Det kan oppleves meningsløst å fokusere på ‘jeg og meg selv først’. Likeledes har Neptun og Venus et tiltakende spenningsaspekt, så en enkel måte å forholde seg til det på, kan være å lene seg tilbake og la tankene vandre, og drømmene overta. Akkurat nå kan det hende du ikke orker å forholde deg så mye til fakta og andres meninger om det meste. En holdning om at ekte glede finner vi bare i den grad vi aksepterer oss selv, står i kontrast til Plutos plumboeffekt under denne fullmånen.

Et godt råd er å meditere, se en film eller gjøre andre ting som dekker dine indre behov for fred og ro

VIL DU VITE MER, eller ønsker du å få stilt ditt personlige horoskop, sett utfra ditt fødselstidspunkt er det bare å ta kontakt på epost: post@stjerneklart.com

GOD FULLMÅNE!

Foto: Stjerneklart.com

Vi er i gang med Astro/psykodramakvelder igjen, og gleder oss veldig over det! Vi ser på hva som astrologisk rører seg når Solen beveger seg gjennom månedens tegn, og ser hvor i horoskopet dette treffer hos den enkelte deltaker. Vi bruker psykodramaøvelser for å gå dypere og bevisstgjøre tema som dukker opp. Vi ser også hvordan ny- og fullmåne påvirker den aktuelle perioden.

STED: Flerbrukshuset, Stasjonsveien 1, 1580 Rygge

TID: kl 18-21.00

Mandag 25. okt: Skorpionen
Onsdag 27. okt: Skorpionen
Mandag 22. nov: Skytten
Onsdag 24. nov: Skytten
Mandag 13. des: Steinbukken
Onsdag 15. des: Steinbukken

PRIS: 300,- kr pr. gang

PÅMELDING: Merete tlf 470 38 187 eller Gunn-Irene tlf 930 06 304
Det tar tid å forberede den enkeltes horoskop, derfor har vi to dagers avbestillingsfrist.

VELKOMMEN!

NÅ GJENÅPNER NORGE!

Denne helgen er det duket for å virkelig feire at vi tar tilbake hverdagen vår! Vi har kommet oss gjennom mange vanskelige og krevende måneder, hvor vi lærte å holde meter’n, sprite hender og bruke munnbind. Vi har vist at vi kan brette opp ermene og hente fram dugnadsånden. Vi har all grunn til å være stolte av oss selv! Vi kom oss gjennom COVID-pandemien.

Bare noen timer før åpningen lørdag er Månen i kontakt med endringsvillige Uranus i Tyren, så vi tar nok inn over oss at skiftet vi har ventet så lenge på endelig har kommet. Venus som for tiden står i dype og intense Skorpionen, vet å sette pris på at det endelig er lov å være fysisk igjen. Det er en kjensgjerning at huden vår har godt av berøring, noe som er healende for både kropp og sjel. En god klem og et varmt håndtrykk kan sette i gang mange glade og tårevåte emosjoner denne helgen. Med Solen i harmoniske Vekten og Månen i trygge og solide Tyren, vil gleden denne gjenåpningen gir, fylle oss med en dyp opplevelse av takknemlighet.

Søndag går Månen inn i livlige Tvillingens tegn, noe som kan få deg til å kjenne på en ekstra lekenhet og kreativitet. Astrologisk er det duket for en hyggelig og aktiv helg. Behovet for å dele tanker med andre og utvide din mentale horisont, kan være sterkere enn vanlig. Du kan også få energi til å få gjort unna mange praktiske oppgaver som måtte ligge ugjort. Solens gode aspekt til Saturn gjør det lettere å se hva og hvordan du skal planlegge det som skal gjøres, og mange vil kjenne at energien og gleden av å få unnagjort oppgaver gjør godt. Både praktiske arbeidsoppgaver, trening, turer ut i skog og mark, eller å skape en god atmosfære der du er, egner seg denne helgen.

MEDIA VIL FYLLE NYHETSBILDET med tilbakeblikk på de siste månedenes utfordringer gjennom pandemien, og glede over at vi nå endelig kan finne tilbake til en mer normal hverdag. Vi har lært mye, og kanskje noe av det viktigste er hvor viktig håndhygiene er. Hvem vet, hvis vi klarer å holde fast på disse rutinene slipper vi kanskje de store influensaperiodene også…

GOD HELG!

Ønsker du å lære astrologi finner du informasjon på www.stjerneklart.com

NODEAKSEN, CHIRON, LYKKEPUNKTET og MÅNEFASENE

Vi står overfor et taktskifte på stjernehimmelen, når nodeaksen i januar neste år går inn i Tyren/Skorpionen. Dette gir en endring i energien både globalt og for hver og en av oss. Siste helgen i oktober, går vi i dybden på hvordan det vil påvirke den enkelte, med det individuelle fødselshoroskopet som utgangspunkt. Hvilke områder i livet blir aktivert hos deg? Hva trenger du å se nærmere på? Hvilke steder er det lurt å være forberedt, og hvilken drahjelp får du? 19. november er det en fullmåne/eklipse, som gir oss en pekepinn på det som kommer.

NODEAKSEN kalles også horoskopets kompassnål. Sydnoden viser hva vi har med oss inn i dette livet fra tidligere, som sjelen ønsker å bryte ut av. Dersom livet stadig repeterer seg, er det stor sannsynlighet for at du sitter fast i sydnodens mønstre. Vi er her for å strekke oss etter nordnoden, for å ekspandere og vokse som sjel. Sydnoden kalles også den sydlige måneknuten eller dragehalen, mens nordnoden er det samme som den nordlige måneknuten eller dragehodet.

CHIRON er den sårede healer, han som kunne heale alle andre enn seg selv. I horoskopet representerer Chiron livssåret vårt. Det vi prøver å ikke forholde oss til, men som er et stadig tilbakevendende tema. For å mestre Chiron, må vi våge å fjerne plasteret og klemme ut verken. Ellers vil det vi foretar oss bare lindre symptomene, men ikke fjerne årsaken til det vanskelige. Når vi tar et oppgjør med det som ligger i såret, blir vi fri!

LYKKEPUNKTET er vår personlige gryte med gull, i enden av regnbuen. For å få tak i gullet, må vi våge å legge ut på livets reise. Hver eneste hump i veien, eller bølge på havet, bringer oss nærmere vår egen kilde. Målet er indre harmoni. Veldig forenklet kan vi si at når vi klarer å balansere Månens emosjoner med Solens behov, går vi ut av offerrollen – vi m e s t r e r. Da klarer vi å ta avgjørelser til det beste for oss selv, som igjen vil gi positive ringvirkninger til omgivelsene.

MÅNEFASENE har stor påvirkning på oss, og det er flere faser enn ny- og fullmåne. Denne helgen skal vi i tillegg til å lære om de ulike fasene, også ha fokus på eklipser (sol- og måneformørkelser). Hvordan kan fasene brukes på best mulig måte? Månefasene har til alle tider vært viktige for menneskene, og gir oss gode indikasjoner på når det f eks er lurt å ta ulike avgjørelser. Eklipsene har alltid en forbindelse med nodeaksen.

TID:     LØRDAG 30. OKTOBER (Nodeaksen, Chiron og Lykkepunktet) 

SØNDAG 31. OKTOBER (Månefasene)

KL:       11.00 – 18.00 begge dager

STED:   Flerbrukshuset i Rygge (ligger på Rygge togstasjon)

PRIS:    Kr 2.500,- inkl fyldig kompendium

KURSLEDERE:  Gunn-Irene Nicolaisen og Kristin Egeland. Begge er erfarne astrologer, og har jobbet med astrologi på heltid i mange år.

Som alltid vil vi jobbe med deltakernes horoskop. Det er viktig for oss at man får et personlig utbytte av workshopen. Lurer du på noe, eller vil melde deg på denne helgen, send oss en mail til  post@stjerneklart.com

Vi har begrenset antall plasser, og påmelding er bindende.

Velkommen til oss!


Få bedre kontakt med din indre spiritualitet!

Dette er fullmånen som aktiverer kreativitet og skaperkraft, og kan gi deg opplevelsen av å være i kontakt med en indre og dyp spiritualitet. Sensitiviteten styrkes, og du får en intuitiv forståelse av hva du trenger for å oppnå en dypere tilfredshet. Du kan også være ekstra følsom for andres energier under denne fullmånen, så det er lurt å sette noen grenser for påvirkninger som ikke er bra for deg. Å gi seg selv egentid er viktig!

MÅNEN I FISKENE appellerer til ditt indre liv, den underliggende følsomheten og det som til tider er grenseløst. Ved å kjenne innover, kan behovene bli tydeligere, og også lettere å dekke. Neptun står sammen med Månen, så både en filosofisk, meditativ eller musikalsk opplevelse kan bli ekstra sterk og sette i gang dype vibrasjoner. Det er mulig å fylles med en nesten grensesprengende følelse av indre kraft, når sjelen din knyttes sammen med noe som er større enn deg selv. Det er bare du selv som vet hva du trenger. Samtidig kan det ikke stikkes under en stol at Månen i Fiskene også kan aktivere sentimentalitet og derav fravær av glede. Er humøret labert og energien borte, blir også kontakten innover vanskelig. Det er lett å bli overfølsom og trekke seg tilbake fra dagliglivets krav, og gå inn i sin egen boble. Noen ganger trenger vi å uforstyrret kunne være i vår egen verden, og på den måten lade batteriene. Det er lov å kjenne at man ikke orker å gjøre så mye. Det er likevel en kjensgjerning at i Kong Neptuns fuktige rike, kan en følelse av smerte og forvirring lett døyves ved bruk av alkohol og andre kunstige stimuli. Resultatet blir da gjerne at du flykter fra følelsene dine, mer enn å forholde deg til dem.

SOLEN I JOMFRUEN evner å gi en nødvendig balanse der hvor fiskeenergien kan flyte over. Vi trenger noen rammer så vi ikke blir oppslukt og forsvinner helt i vår egen drømmeverden. Innenfor Jomfruens detaljerte og noe pirkete perfeksjonisme, kan du kjenne på hvilke normer og regler du setter pris på, og hvilke som begrenser handlekraften din. Vi trenger alle sunne rammer for ikke å miste grepet på det som er vår hverdag. Vi trenger disse rammene for å kjenne på hvilke verdier som er riktige for oss, og hvilke vi vil ut av. Det er viktig å sortere. Du kan bruke Jomfruens analytiske evne og grundige overblikk til å få den innsikten og forståelsen som trengs for å våge å nyte ditt indre landskap. Månen hersker over den grunnleggende følelsen av trygghet vi trenger, så ikke la deg overraske om de rammene som begrenser deg blir tydelige. Du trenger handlingsrom og frihet for å utvikle det som bor i deg. Kanskje dreier det seg om å ta et oppgjør med egne begrensninger og mulig trangsynthet, eller andre ting som presser på. I løpet av natten går Månen inn i Væren, og berører Chiron utpå dagen onsdag. Du kan da komme i kontakt med sårbarheten din og kjenne hvor skoen trykker. Saturn er godt aspektert til fullmånen, så muligheten til å gjennomføre og realisere tankene som kommer, er absolutt tilstede.

ROMANTIKK OG DYPE INTENSE FØLELSER
Dette er også en fullmåne som kan vekke en rekke romantiske følelser, og virkelig la deg få kjenne på dyp lidenskap. Venus befinner seg i intense Skorpionen i opposisjon til den frigjørende og nyskapende Uranus. Enten du er nyforelsket eller trenger å oppfriske et forhold du er i, vil denne fullmånen kunne skape magi. Jupiter som styrer hjertechakraet, er på godfot med kommunikasjonsplaneten Merkur, så forsøk å åpne opp og gi uttrykk for det du føler. Den transformerende Pluto står samtidig i et dynamisk aspekt til Merkur, så og verbalisere det du tenker på kan være veien for å få en bedre forståelse og aksept. Du kan være mer modig og ha større selvtillit enn du vanligvis er i besittelse av. Husk at det er ikke alltid like lett for andre å tankelese det som forblir usagt.

MERKUR STARTER SIN RETROGRADE PERIODE 27. september, og går retrograd gjennom Vekten fram til den snur 18. oktober. Den er deretter ute av sitt skyggefelt 3. november. Bruk kraften fra fullmånen til å ta en ærlig og real prat med deg selv om hvem og hva du er. Bevisstgjøring kan hjelpe deg til å rydde ut gamle dogmer og utdaterte sannheter. Og det er det en Merkur retrograd kan brukes til – opprydding! Vær samtidig ekstra oppmerksom på muligheten for misforståelser i denne perioden. Vekten står for balanse, og ting som ligger under overflaten kan fort skape ubalanse. Gi deg selv tid og en god porsjon egenkjærlighet hvis du går inn i prosesser som aktiverer sårbare følelser. Det er tid for endring, og endring kan resultere i healing og bedre livskvalitet.   

Denne fullmånen kan gi både glimt av innsikt og en dypere forståelse av hva du trenger. Husk at sjelen vet, vi må bare lære å lytte!

ØNSKER DU Å LÆRE ASTROLOGI, tilbyr vi for tiden nettkurs hvor du kan lære faget fra bunnen av. Vi tilbyr også individuell konsultasjon. Ta gjerne kontakt med oss via epost: post@stjerneklart.com

GOD FULLMÅNE!

Foto: Kristin Egeland

Det er lov å ta noen grep og tenke nytt!

Dette er den andre fullmånen i Vannmannen i Løvens tegn. Helt siden forrige fullmåne kan det ha vokst fram en trang om å gå egne veier og gjøre ting på din måte. Et ønske om å få til og bruke energien på en måte som gir mening for deg. Dette kan være behov på ulike plan, fellesnevneren er den indre trangen til å få bedre plass i eget liv, og kjenne på en dyp og indre tilfredshet. Det er en kjensgjerning at dette er noe vi deler med de aller fleste andre, og ikke desto mindre viktig av den grunn. Vi kan i fellesskap spille hverandre gode. Jupiter står i konjunksjon til Månen i Vannmannen, og hjelper til med å finne motet og gleden som skal til, hvis du velger å ta steget ut og være tro mot deg selv og verdiene dine. I tillegg jobber Uranus i Tyren, godt hjulpet av Mars i Jomfruen, med å slå sprekker i gamle trossystemer vi måtte sitte fast i. Det er faktisk lov å tenke nytt!

VANNMANNEN ER ET KOLLEKTIVT TEGN som gir deg muligheten til å kjenne på temaet frihet, likhet og fellesskap med andre. Hva er din plass, og får du eller mister du energi av de du tilbringer mest tid sammen med i hverdagen? Og i så fall hvorfor? Får du støtte for hvem du er og kjenner at du er fornøyd, eller må du tilpasse deg andre for å få være en del av fellesskapet?

LØVEN STYRER HJERTET, og budskapet er å våge og kjenne på hvor du er enestående og unik, og hva du trenger for å lykkes i og stå støtt i deg selv, uten å måtte inngå kompromisser som undergraver selvstendigheten din. Løveenergien handler om å kjenne seg verdifull, og en fornøyd Løve skaper glede, liv og røre rundt seg. Å delta i fellesskapet blir viktig, ikke for å dominere med «meg og mitt og jeg er best» som Løven også kan være kjent for, men for å løfte gruppeenergien og skape glede og trivsel. Dette er styrken Løveenergien bringer med seg.

Så var det dette med finne Løvens mot og faktisk våge..! Det er to måter å se ting på. Det ene er og ikke orke å sette i gang, det andre er å se at det er du skal brette opp ermene, og kjenne glede ved å få det gjort! Gevinsten kan være å få tak i den livgivende og nærende faktoren i tilværelsen. Dersom du følger strømmen, og gjør hva andre mener er best for deg, er det ikke sikkert du kjenner deg like fornøyd. Dersom du i tillegg klager over alt som ikke blir slik du ønsker det, kan du lett ende opp som offer istedenfor å prøve. Våg å være kreativ, og hent fram den lekne og sprø siden i deg!

OPTIMISME OG HELL henger nøye sammen. Heldige mennesker tenker positivt, og ser muligheter. Hvis tankene dine stadig kretser om at du vil ha uflaks, vil du automatisk styre unna mulighetene som kommer din vei. Under denne fullmånen står den moderlige dvergplaneten Ceres sammen med nordnoden, og kan gi deg energetisk støtte på veien mot å endre det du trenger for å få det bra.

Ønsker du å lære astrologi, tilbyr vi for tiden nettkurs hvor du kan lære faget fra bunnen av. Vi tilbyr også individuell konsultasjon. Ta gjerne kontakt med oss via epost: post@stjerneklart.com

GOD FULLMÅNE!

Foto: Kristin Egeland

Vi ønsker velkommen til deg som både kan tarot, eller som ønsker å lære noe om dette fantastiske verktøyet som kortene i kombinasjon med intuisjonen er. Dette er treningskvelder, hvor øvelse er i fokus.

Det er mye kunnskap og visdom som formidles gjennom kortene, og vi jobber med å forstå kortenes betydning og hvordan dette kan tolkes på en god måte. Det er ofte logiske og enkle budskap som kommer opp, og vi ser om dette kan gi oss dypere innsikt i ulike tema som har betydning for oss.

  • Erfarne tarotreadere og nybegynnere jobber sammen, noe som ofte gir en spennende dynamikk.
  • Nybegynnere får gradvis opplæring i kortenes betydning, og lærer hvordan intuisjonen kan brukes når et tarotlegg skal tolkes.
  • Vi brøker psykodramaøvelser som hjelpemiddel for å få en dypere og mer personlig opplevelse av de ulike kortenes betydning, og tema som måtte dukke opp.

Sted: Flerbrukshuset, Stasjonsveien 1, 1580 Rygge
Dato: 26. juli, 16. aug, 6. og 27. sept, 18. okt, 8. og 29. nov
Pris: 250,- pr gang

Påmelding og begrenset antall plasser pga korona og smittevernsregler.
Påmelding til: Merete tlf 470 38 187 eller Gunn-Irene tlf 930 06 304

VELKOMMEN!

Lørdag morgen 24. juli kl 04:36 står Solen i energiske og individualistiske Løven, mens Månen står i idealistiske og uavhengige Vannmannen, begge på 1`26 grader. Sammen danner de en kraftfull og spennende fullmåne. Månekreftene er på sitt sterkeste under en fullmåne, og fullmånen handler om fullbyrdelse. Dette er en periode for å høste resultater av det som ble sådd under nymånen. Det kan bety suksess. På sitt beste vil fullmånen gi inspirasjon, og en følelse av komplett tilfredshet og balanse. Dette er en fullmåne som kan bidra med å sette fokus på, og kanskje endre, tankemønstre og trossystemer som egentlig har gått ut på dato.

SOLEN I LØVEN er majestetisk, viljesterk og skapende, og trives best når den får stråle og påvirke det i deg som er unikt og kreativt. Løveenergien er raus, og hjelper godt på vei hvis du trenger å belyse og se nærmere på det i deg som er særegent. Dette kan bli en helg hvor du kjenner at du har mer energi enn på lenge. I så fall lønner det seg å ta fram det du måtte ha liggende som gir deg inspirasjon og glede. Det kan være alt fra malesaker, strikketøy, kokebøker, spill, en god bok eller film, eller at du bare rett og slett setter deg ned og lar tankene få fritt spillerom. Sider du har undertrykket og følt ikke har blitt verdsatt, kan nå komme opp til overflaten og ses på i et nytt perspektiv.  Denne fullmånen ber deg ta plass i eget liv, og kjenne på hva du i praksis kan gjøre for å skape glede og trivsel. Det gir innsikt og mening! Pluto befinner seg nær nok til at det blir enklere å ta deg selv på alvor.

MÅNEN I VANNMANNEN bærer med seg en kollektiv energi som forteller at vi mennesker er knyttet sammen, ikke nødvendigvis som en enhet, men som individualister som gjør hver og en av oss til unike enkeltindivider i fellesskapet.

Vannmann-energien aktiverer det i deg som er annerledes og gjør at du skiller deg ut fra massene. De fleste av oss har vel opplevd at det unike og særegne vi bærer på ikke har blitt anerkjent, slik vi har hatt behov for. Energien i Vannmannen kan få fram det i deg som trenger å protestere mot både egne og andres definisjoner om hvem og hva du er. Bakenfor den kritiske røsten du bærer med deg, finnes det som gjør deg til den du er, ulik alle andre. Du må bare våge å lytte innover og finne denne indre røsten.  Det fine med å våge og gå inn og følge den indre stemmen din, er at du i tillegg til å bli fornøyd, også sprer ut en energi som gir noe til andre.

Det er lov å tenke utenfor boksen, og kjenne hva du trenger for å finne det i livet akkurat d u trenger for å være kraftfull og lykkelig. Vannmannen viser at vi er alle knyttet sammen i livets vev, hvor vi er summen av alle våre erfaringer på godt og vondt gjennom livet. Det er gjerne når du tar et tilbakeblikk, at du ser og forstår hva du har lært av dine erfaringer. Når du anerkjenner din egen historie, vil du også kunne bidra med dine livskunnskaper til andre, og kjenner deg fri til å utrykke deg. Hva med å våge og sette dine egne spor?

BÅDE JUPITER, SATURN OG PLUTO går retrograd, noe som naturlig vil holde tempoet nede og forsinke prosesser du måtte stå i. Dette kan være slitsomt, men det kan også hjelpe deg slik at du får bedre tid til å la ting modnes. Det er viktig å ikke ta impulsive avgjørelser basert på frustrasjoner akkurat nå. Vær klar over at skyggesiden ved å være altfor utålmodig, kan gjøre deg både sta, krevende og intolerant. Både Løve, – og Vannmannenergien kan bli veldig selvsentrert, og kun ha fokus på seg og sitt. Det kan bli krevende for andre å måtte forholde seg til. Det er når du er i kontakt med ditt indre jeg at du våger å stå fram som den du er, og by på deg selv ut fra hva du har å gi.

NOEN DAGER ETTER FULLMÅNEN beveger fire planeter seg inn i nye tegn, og gir deg gode muligheter for å aktivt påvirke prosjekter positivt. Det er et energiskifte som også hjelper deg til å finne roen, og med det troen på deg selv. Dette gjelder Merkur som går inn i Løven, Venus og Mars inn i Jomfruen, og Jupiter som går retrograd tilbake til Vannmannen.

GOD FULLMÅNE!

Dette inntreffer onsdag 26. mai kl 13.14

Under denne fullmånen er Solen i Tvillingene og Månen i Skytten.

EN EKLIPSE OPPSTÅR når Solen og Månen kommer nær nodeaksen. Nodeaksen er sjelens retning, hvor sydnoden viser hvilke egenskaper og erfaringer vi kommer inn i dette livet med, og nordnoden viser hva vi er her for å lære og utvikle. Denne gangen oppstår det en måneformørkelse, hvilket vil si at jorden står mellom Solen og Månen, og jordskyggen stenger helt eller delvis for strålene Solen sender ut til Månen.

DET SIES AT UNDER EN EKLIPSE kommer vi nærmere det vår sjel skal utvikle i dette livet, og at innsikten dette gir endrer måten vi forholder oss til livet på. Denne gangen er Skyttemånen knyttet til sydnoden og fortiden, hvilket gir deg muligheten til å se nærmere på hva du går og bærer på av bagasje. Skytten er knyttet til visdom og vår indre sannhet, og søkelyset nå settes på akkurat dette. De sannheter som vi vet holder, skal fortsatt være med oss, mens de sannheter som ikke lenger er holdbare, må revurderes. Gjennom hele livet må det vi tror på gåes etter i sømmene og evalueres. Dette kan være såkalte sannheter om oss selv, vår opplevelse av andre mennesker og situasjoner, eller andre ting som trenger å oppdateres. Noen ganger er det vanskelig å ha tillit hvis tidligere erfaringer har gitt skuffelser og svik som resultat. Kanskje det er på tide å se nærmere på hva du har lært, og se om du kanskje står stødigere i deg selv nå. Hva skjer hvis du tror litt mer på deg selv denne gangen? Hva om du ikke gir andre større verdi i livet ditt enn du selv har? Klarer du å se at det da dukker opp andre muligheter? Dette kan være et evig tema i livet ditt, men ikke desto mindre viktig av den grunn! Dette er måten du kommer deg videre på.

SOLEN I TVILLINGENE er knyttet til nordnoden og veien som ligger foran deg. Tvillingen er nysgjerrig og opptatt av hva som skjer rundt omkring. Ved å studere og åpne opp for det som er viktig, kan du få nye impulser og på den måten utvide horisonten. Nye innsikter gir nytt perspektiv! Nytt perspektiv gjør det enklere å se muligheter og fatte beslutninger. Det er hva denne eklipsen tilbyr. Denne fullmånen setter fokus på hva som er meningen med akkurat ditt liv, og spørsmål om du går i riktig retning i forhold til mål du setter deg. Kjenn om det kommer et ærlig svar når du møter deg selv på sjelsplan. Det er når du kommer i kontakt med din indre stemme og din dype visdom at du vet hva som er riktig for deg. Jupiter befinner seg nå i Fiskene, og vil bidra med hjelp til dette.

SATURN GÅR NÅ RETROGRAD, noe den vil gjøre fram til midten av oktober, og tema i livet ditt kan få en ekstra gjennomgang. Saturn er vår karmiske læremester, og står i en gunstig posisjon til nodeaksen under denne fullmånen. Det kan være du allerede har kjent en stund på hva du ønsker å realisere. Tenk tilbake til tiden rundt 14. desember, og se om det startet en prosess da som begynner å bli klar nå. Dersom noe er i ferd med å modnes, kan kanskje nymånen i Tvillingene 10. juni, være en fin tid å starte på. Dette er en spennende eklipse og solformørkelse som kan gi nødvendig drahjelp.

DETTE ER IKKE TIDEN for å sitte fast i gamle mønstre og la seg styre av repeatknappen som forteller at det ikke er noen vits i å tenke nytt, for det skjer ikke likevel. En ny måte å tenke på er kanskje å innse at du selv har ansvaret for dine egne holdninger, og at det faktisk blir mer glede og moro i livet av å støtte deg selv, være litt nysgjerrig på muligheter, og se hvilke endringer som skjer da. Vi kan kalle dette egenutvikling på sitt beste.

EFFEKTEN AV EN EKLIPSE har lengre varighet enn en vanlig fullmåne, og denne supermånen setter i gang prosesser i oss. Da er det greit å ta med at Merkur starter sin retrograde periode 30. mai, noe som vil vare fram til 22. juni. Dette er en periode med mulighet for indre opprydding i gamle tankemønstre, noe som passer Tvilling og Skytteenergien godt. Merkur retrograd er kjent som en periode hvor det kan oppstå forsinkelser eller uventede utfordringer, noe som gir ekstra mulighet for å se hva som må ryddes opp i.

GOD FULLMÅNE!

NYMÅNER ER TIDEN FOR Å SÅ FRØ, og kveldens nymåne er den mest fruktbare av alle årets nymåner. I gamle dager kalte bøndene nymånen i mai (Tyren) for «så-måne». Det er tid for å sette planer ut i livet, starte på nytt eller sette en ny intensjon. Er du fornøyd med tingenes tilstand, så er jo alt bra. Hvis ikke har du noen dager foran deg hvor du virkelig kan så nye frø, som etterhvert vil skape en forandring. Utfordringen for de fleste av oss, er at det ikke er spesielt spennende å se på jord uten tegn til liv. Da er det fint å vite at det jobbes i frøene, og at de bryter overflaten når de er klare. I ethvert frø ligger kimen til liv. Får de riktig næring og temperatur, vokser de seg sterke. Setter du deg inn i hva akkurat ditt frø trenger og så lager en plan for hva du skal tilføre når, får du til slutt en vakker blomst. Det heter på gartnerspråket, at blomster er plantens smi

NYMÅNEN I KVELD er sterkt preget av Venus, som er herskeren av Tyren. Venus representerer blant annet alt som handler om verdier, både ytre og indre. Penger, kjærlighet, fred og harmoni. Dette er tiden for nytelse. Sensualiteten til Venus, som gjør seg gjeldende under nymånen, kan gi et sterkere behov for alt det gode Tyren bringer med seg. Om noen dager, på selveste 17. mai, møter Venus Nordnoden i Tvillingene. Det er noe skjebneaktig i energien om dagen. Merkur gikk over Nordnoden i går, tenk tilbake på om det var noe spesielt du var opptatt av. Det kan gi en pekepinn på hva som muligens skjer videre. 23. mai, rett før fullmånen (som denne gangen er en eklipse), begynner Saturn sin retrograde bevegelse. Saturn kalles også den karmiske læremester, og gir oss oppgavene vi må løse for å få gå videre. Siste dagen i mai går også Solen over nodeaksen, kanskje blir bevisstheten rundt temaet sterkere da. Uansett, ikke vær redd for å så mange ulike frø, jo flere du sår – jo større sannsynlighet er det for at mange av dem vil spire.

Mer informasjon på siden vår www.stjerneklart.no