VANNMANNEN 21/1 – 18/2

Karakteristikk for en Vannmann
Vannmannen setter frihet høyt. De er både oppfinnsomm og nysgjerrige av natur. De er ukonvensjonelle, og liker å utforske og oppdage nye ting. De har et stort behov for å realisere egne tanker og ideer, og gjerne på en måte som forandrer verden. Ofte går de sine egne veier gjennom livet, med en intuitiv forståelse for hva de gjør. Samtidig har de har en egen evne til logisk å kunne resonnere seg frem til konklusjoner. Det er viktig for Vannmenn å ha kontakt med andre mennesker, slik at de kan videreformidle sine ideer, og da gjerne til grupper av mennesker mer enn enkeltindivider. De liker å skille seg ut, og en fare ligger i å kunne bli for eksentrisk.

Forbedringspotensiale for en Vannmann
En lite moden, eller presset Vannmann kan ha problemer med konsentrasjonen. Det kan være vanskelig å bestemme seg for når og hvor ting skal settes i gang, og tiden kastes lett bort på ubetydelige bagateller. Resultatet blir gjerne ineffektivitet. Vannmannen kan bli fryktelig irritabel og oppfarende, og revolusjonære holdninger er ikke uvanlig. En overspent Vannmann kan bli destruktiv.

Comments are closed.

Post Navigation