SKYTTEN  23/11 – 21/12
– et ildtegn med Jupiter som hersker

 

 

Karakteristikk:
Skytten preges av optimisme og uavhengighet. De opptrer veldig imøtekommende og jovialt, og har en egen evne til å akseptere folk som de er. De søker å forstå meningen med livet, og har gjerne blikket rettet mot fjerne horisonter. Med Skyttens behov for frihet liker de å reise, og som naturlige filosofer, reiser de gjerne både i den ytre og den indre verden. Skytten setter seg høye mål som følges med stor, men kontrollert iver. En for sterk og selvopptatt ærgjerrighet kan være et problem.

Forbedringspotensiale:
En lite moden eller presset Skytte kan være både arrogant og hensynsløs. Taktløs, og med mangel på moral, kan Skytten plumpe ut med ting som sårer andre. Men selv når de dårlige egenskapene tar overhånd, er den sannhetssøkende Skytten lett å gjennomskue.
Skytten er nemlig ikke flink til å lyve.

Comments are closed.

Post Navigation