Monthly Archives: juli 2018

You are browsing the site archives by month.

 

AKTIVITETER HØSTEN 2018
Sted: Flerbrukshuset, Stasjonsveien 1, 1580 Rygge

 

 

MANDAGER:
ASTROLOGIKVELDER 17. sept, 8. okt, 29. okt, 19. nov, 10. des
kl 18 – 21.00:
Vi ser på ulike astrologiske tema som ligger i tiden, og knytter det opp mot deltakernes egne horoskop.
Vi bruker psykodrama som metode for å få en dypere innsikt i de astrologiske tema vi jobber med.
Arr: Gunn-Irene Nicolaisen astrolog tlf 93006304
Merete Foldahl psykodrama regissør tlf 47038187
Pris: kr 200,-
Se eget arrangement.

HYGGEKVELD M/TAROT 20. aug, 10. sept, 1. og 22. okt, 12. nov, 3. des kl 18 -21.00
Vi lærer tarotkortene å kjenne, og bruker psykodrama som metode
for å jobbe dypere med de ulike temaene som kommer opp.
Åpent for alle
Arr: Merete Foldahl tlf 47038187
Gunn-Irene Nicolaisen tlf 93006304

TIRSDAG HVER 4 UKE
GONG BAD
28. aug, 25. sept, 30. okt, 27. nov
kl 19-20.30
Påmelding Marit Leiros tlf 47613504

FAST AKTIVITET HVER ONSDAGER
ÅPEN DAG m/gratis kaffe, te og vafler kl 13-18.00
Oppstart etter ferien 22. august

TORSDAGER:
Hver torsdag og syv uker framover fra 30. aug:
Psykodramagruppe kl 17.30 – 21.00
Påmelding Merete Foldahl tlf 47038187

Ulike helgekurs settes opp fortløpende

følg vår facebook side: Flerbrukshuset i Rygge
eller vår webside: www.flerbrukshuset.no