Monthly Archives: februar 2018

You are browsing the site archives by month.

Fiskene
19.februar – 20.mars
Poetens og tolkens tegn
Fiskene er et vanntegn med Neptun som hersker

Karakteristikk:
Som Fisk er du både intuitiv, sensitiv og har en stor evne til medfølelse. Du vil at alle skal ha det bra. Virkeligheten kan være flytende, men når du først fokuserer på den ytre verden, har du ofte stor oversikt og en egen evne til å se helheten, og å planlegge. Du kan være fantasifull, freidig og dristig, men også flyktig, usikker og litt sky. Du kan vekke beskytterinstinktet hos andre, men sannheten er at du er fint i stand til å ta vare på deg selv. En fare her er at følsomheten kan få fisken til å flykte inn i dagdrømmer og selvbedrageri.

Forbedringspotensiel for en Fisk:
En lite moden eller stresset Fisk kan drive viljesløst omkring. Fordi Fisken tar inn for mange inntrykk, blir det av den grunn vanskelig å sortere ut det ene fra det andre. Det blir lett å stikke hodet i sanden når problemene dukker opp, i stedenfor å lære seg å se realitetene i øynene. Å se de faktiske forhold vil gi mulighet til å ordne opp i situasjonen.